Hund i fönster när man jobbar

Skaffa hund när man jobbar heltid – bra eller dålig idé?

Det finns många åsikter om huruvida det är lämpligt att skaffa hund när man jobbar heltid. Vissa hundägare har inga som helst problem att få ihop vardagen, medan livspusslet i andra fall tyvärr leder till omplaceringar av hundar. Så är det en bra eller dålig idé att ha detta upplägg?

Detta är förstås ingen enkel fråga att svara på, men jag ska ändå ge det ett försök. Till att börja med behöver vi reda ut de grundläggande premisserna. Därefter kan vi kika närmare på potentiella lösningar på detta delikata problem.

Hundar drabbas lätt av separationsångest då de lämnas ensamma. Men å andra sidan känns det orimligt att man ska behöva vänta till pensionsåldern innan man äntligen kan bli hundägare. Inte kan väl hundägandet vara avsett endast för pensionärer, arbetslösa, hemmafruar och liknande? Nej, men hur kan man då lösa livspusslet så man kan skaffa hund när man jobbar heltid?

Så kan man ta hand om en hund när man jobbar

Det finns flera möjliga lösningar för den som vill ha hund men jobbar heltid:

Ta med hunden till jobbet

Beroende på arbetsplats kan det ibland vara möjligt att ta med hunden till jobbet. Vi har sammanställt en lista över olika slags jobb där hunden får följa med.

Detta är dock ovanligt och inget som du bör förutsätta när du väljer att skaffa hund. Det är förstås enklare om du arbetar på ett kontor eller liknande, men desto svårare inom industrin och vissa andra branscher.

Jag har tidigare skrivit en artikel om för- och nackdelar med att ha hund på jobbet. Som jag nämner där har jag en extremt stor fördel i att arbeta hemifrån. Det gör det nämligen möjligt för mig att lämna hundarna hemma men samtidigt ta med dem till jobbet. Detta är förstås en ganska unik lösning, men i och med den nya trenden med distansarbete kan förhoppningsvis fler hundägare ges denna möjlighet i framtiden.

Hund när man jobbar på kontor
Det är ofta enklare att ta med hunden när man jobbar på kontor eller dylikt.

Lämna hunden ensam medan du arbetar

En vanlig fråga som ofta ställs av presumtiva hundägare är huruvida man kan lämna hunden ensam medan man arbetar. Vissa svarar ett rungande ja på denna fråga medan andra är av den rakt motsatta åsikten. Så är det djurplågeri att lämna sin hund ensam när man jobbar eller är det okej att göra detta?

Enligt gällande djurskyddsregler bör hundar rastas minst var sjätte timme under dagtid. Valpar och seniorer bör dessutom rastas än oftare än så. Det är också ditt ansvar att säkerställa att din hund får tillräckligt mycket motion och mental aktivering. Mer information på detta ämne kan du läsa i vår artikel om hur länge hundar kan vara ensamma.

Som du märker är det helt okej att lämna hunden ensam när du arbetar, förutsatt att du rastar den åtminstone var sjätte timme. Många hundägare väljer av praktiska skäl att göra detta på lunchen. Det kan dock gå till på ett av följande två sätt: antingen rastar du själv eller så överlåter du detta till en hundrastare.

Rasta hunden på lunchen

Att rasta hunden på lunchen är en möjlighet att överväga om man vill skaffa hund när man jobbar heltid. Det är såklart enklast att börja vänja hunden vid detta redan i en tidig ålder. Men valpar klarar sig inte i 8 till 9 timmar utan utfodring eller rastning. Och som jag har nämnt ovan får du enligt svensk lagstiftning inte lämna din hund ensam i mer än 6 timmar åt gången.

Och som redan har nämnts drabbas hundar ofta av separationsångest. Faktum är att det i studier även har påvisats att symtomen på denna ångest kan öka då hunden lämnas ensam två gånger per dag, vilket alltså är fallet här. Så du bör nog tänka dig för innan du bestämmer dig för att detta är den optimala lösningen.

Skaffa en hundrastare

Om du inte har möjlighet att själv komma hem på lunchen för att rasta din hund, kan det vara en bra lösning att skaffa en hundrastare. Du kan med fördel använda dig av någon person i din närhet som du litar på. Det är dock även möjligt att anlita en professionell hundrastare.

Värt att tänka på är att ovan nämnda forskningsrön om dubbellämning även gäller då du använder dig om en hundrastare.

En nackdel med att anlita en hundrastare är att du förlitar dig helt på denna. Om hundrastaren är sjuk eller har andra förhinder måste du lösa rastandet på något annat sätt.

Lämna hunden på hunddagis

En annan möjlig lösning är att lämna hunden på ett hunddagis på dagarna. Detta är en populär lösning bland hundägare men även denna variant har förstås sina nackdelar. Framför allt kan det vara svårt att få plats på ett närbeläget hunddagis – platserna är ofta väldigt begränsade. Dessutom kommer det kosta dig en slant varje månad att lämna hunden på dagis.

En annan potentiell nackdel med hunddagis är att du tvingas förlita dig på en annan människa. Ponera att hunddagisets personal blir sjuk – du kan då inte lämna din hund på dagis och måste hitta en annan lösning. Detsamma gäller om din hund skulle bli sjuk eller av någon anledning inte passa in i dagisets hundflock.

Avslutande tankar

Svaret på huruvida man bör skaffa hund när man jobbar heltid eller ej är upp till dig att avgöra. Personligen tycker jag att det är helt okej att göra detta, förutsatt att man hittar en bra lösning som fungerar väl i det aktuella fallet. Och vad som fungerar för dig behöver inte vara det som är den bästa lösningen för mig eller för någon annan.

Har du valt att skaffa jobb trots att du jobbar heltid? Hur har du i sådana fall valt att lösa livspusslet? Berätta gärna i en kommentar hur du har lagt upp det och hur väl du tycker att det fungerar!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *