Komondor – en självständig och lojal beskyddare

Komondor är en hundras som estetiskt sett påminner om en golvmopp. Detta är en ungersk herdehund som har ett lugnt temperament men snabbt kan skifta humör när de upptäcker en fara. De skyddar sitt hem samt sin familj och flock med livet som insats.

Rasen känns lätt igen på sin karaktäristiska päls. Tack vare pälsen går det knappast att ta miste på en komondor och en annan hundras när man ser den. Det finns dock ett fåtal hundraser med liknande pälsar – vi tänker främst på puli och bergamasco.

Denna ras har också sin päls att tacka för att den enkelt smälter in med får och annan boskap. Detta har nämligen varit användbart historiskt sett då dessa hundar har använts för att valla och skydda boskap. Dessutom skyddar pälsen mot väder och vind.

Men du bör inte låta dig luras av pälsen – under denna döljer sig en stor och muskulös kropp. En komondor är också självständig, stark och lojal. Därför är det viktigt att de har en stark mänsklig flockledare som kan träna och ta hand om sin hund. I annat fall riskerar dessa hundar att löpa amok.

Fakta om komondor

Mankhöjd hanar:70+ cm
Mankhöjd tikar:65+ cm
Vikt hanar:50-60 kg
Vikt tikar:40-50 kg
Rasklubb:Svenska Klubben för Ungerska Rashundar
Rasgrupp:Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)

Historia

Man tror att komondorens förfäder kom till Pannoniska bäckenet i sydöstra Centraleuropa med de magyarer som invandrade dit. Detta folkslag är det som vi idag kallar ungrare. Tidigare var de nomader och livnärde sig på att sköta boskap. Det är alltså hos dessa människor som denna hundras tros ha sitt ursprung. Man tror att rasen ursprungligen härstammar från kavkazskaja ovtjarka.

Under andra världskriget blev rasen nästan helt utplånad och endast ett fåtal hundar överlevde. Sakta men säkert har man dock lyckats etablera denna hunras på nytt i Ungern. Än idag är rasen dock liten till numerären. Även i Sverige är antalet hundar av denna ras väldigt litet – 2020 fanns bara 23 komondorer i landet. Det är med andra ord en sällsynt hundras även om den alltså är lätt att känna igen på utseendet.

Komondor

Om komondor som sällskapshund

Komondor är en hundras som lämpar sig bäst för mer erfarna hundägare. Detta är nämligen utpräglade vakthundar och de bör därför inte ses som förstagångshundar.

Dessa hundar trivs också bäst om de får bo på en plats med stora öppna ytor. De lämpar sig mindre väl för att bo i en trångbodd lägenhet. Allra lyckligast är en komondor när den får göra det som den har avlats fram för att göra: valla boskap. Därför är det viktigt att du som ägare har detta i åtanke och försöker tillgodose detta behov. Om det sedan är ett får, en get, en alpacka, en ko eller något annat boskap som ska vallas och skyddas har mindre betydelse.

Komondorer funkar ofta bra med andra hundar, särskilt om de bor tillsammans med dessa. De kan dock vara lite knepiga när det kommer till samspelet med andra jyckar i till exempel en hundrastgård. Detta då de inte fungerar lika väl bland många främmande hundar.

Om du väljer att skaffa en hund av denna ras bör du försöka låta den spendera mycket tid utomhus. Detta är nämligen något som en komondor gillar att göra. Den bryr sig inte nämnvärt om huruvida det är ruggigt och kalt ute. Med det sagt är de ofta lika nöjda med att få komma in i värmen. De svansar ofta efter sina ägare och följer med från rum till rum.

Vanliga frågor om komondor

Är komondor en bra första hund?

Nej, komondor är inte en särskilt lämplig förstagångshund. Denna hundras behöver en trygg flockledare som kan tillgodose dess behov och leda flocken med tydlighet.

Liknande artiklar