Hund som dricker vatten

Hur dricker hundar vatten?

När din hund släcker sin törst tycks vattnet hamnar lite varstans. Det spills gärna på golvet och det hela ser ganska slarvigt och omständigt ut. Så hur dricker hundar vatten?

En hund lapar upp vatten genom att böja sin tunga bakåt. När hunden lapar vattnet rör den sin tunga väldigt snabbt och för på så sätt det in i munnen. Faktum är dock att hundar dricker vatten på ett sätt som skiljer sig mycket åt från hur katter dricker.

Katter snärtar med tungspetsen i vattnet och för på så sätt upp vattnet till munnen. Hunden använder alltså sin tunga mer som en slags skopa för att skopa upp vattnet. Därmed skiljer sig de bägge sällskapsdjuren åt avseende det sätt som de dricker. Dessutom är hundar bättre än katter på flera sätt (och även smartare), men detta vet såklart alla hundägare redan!

Forskare har studerat hur hundar dricker vatten

Forskare vid universitetet Virginia Tech har forskat kring processen hur hundar dricker. De har fångat det hela på bild och kunnat påvisa hur hundar går tillväga för att föra vatten till munnen. Forskarna använde sig av en kombination av fotografering och simulationer i labbmiljö för att bryta ner processen och bättre kunna förklara den. Det till synes slarviga drickandet är i själva verket en väldigt precist tajmad rörelse som sker i hög hastighet och optimerar hundens förmåga att dricka vätska.

Hund som dricker vatten ur en vattenskål

Så skiljer sig hundars sätt att dricka åt från katters

Anledningen till att hundar inte kan dricka som oss människor är att de är konstruerade på ett helt annat sätt. De har inte fulla kinder på det sättet som till exempel människor, hästar eller elefanter har. Därför kan varken hundar eller katter dricka på samma sätt som oss. De blir helt enkelt tvungna att istället lapa upp vattnet med hjälp av tungan.

Tidigare trodde man att hundar och katter agerade snarlikt när de dricker vätskor. Men även om katter och hundar dricker vatten på ett någorlunda liknande sätt skiljer sig tillvägagångssättet faktiskt åt. Detta har man kunnat ta reda på genom att studera hur det går till när de bägge sorternas husdjur dricker.

Den stora skillnaden är att en hund måste föra ner sin tunga i vattnet för att sedan kunna skopa upp det till munnen. Till skillnad från hur hundar går tillväga böjer inte en katt sin tunga när den dricker. Istället använder katten mindre kraft och använder sig av en mjukare rörelse. Katten vidrör bara vattenytan lite grann när den dricker.

Sinnesbilden av katter är att de är lite renligare medan hundar kan ses som lite slarvigare. Men faktum är att hunden verkligen behöver jobba mer med tungan för att föra en tillräcklig mängd vätska till munnen. Därför är det fullt logiskt att de bägge djurarterna dricker på olika sätt.

Hund som dricker ur en vattenskål

Vanliga frågor om hur hundar dricker vatten

Hur dricker hundar vatten?

Hunden böjer sin tunga bakåt och använder tungan som en skopa för att lapa upp vattnet ur vattenskålen. Det hela går väldigt fort när en hund för in vattnet i munnen och dricker. Det kan också lätt bli lite slabbigt och spill när hunden släcker sin törst.

Avslutande tankar

Du kanske aldrig riktigt har funderat över hur hundar dricker vatten? Eller så har du iakttagit din hund och funderat över varför den dricker på det sätt som den gör? Oavsett vilket har du nu fått svar på denna fråga i och med att vi har förklarat tillvägagångssättet. Så nästa gång din hund rör sig mot vattenskålen kan du begrunda dess drickande ur ett nytt perspektiv!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *