Många hundar omslagsbild

Hur många hundar finns det i Sverige och världen?

I vårt avlånga land finns 710 000 hundägare. Många av dessa har fler än en hund. Så hur många hundraser finns det i Sverige och i resten av världen? Och hur många hundar?

I Sverige finns det 363 registrerade hundraser och rasvarianter som är registrerade i Svenska Kennelklubben. I världen som helhet finns cirka 500 hundraser. Antalet hundar i Jordbruksverkets hundregister är 977 000 st. Sammanlagt finns troligen mer än en miljard hundar runtom i världen.

Med det sagt finns det mer att grotta ner sig i på ämnet än vad man först tror. För det finns många bakomliggande faktorer som påverkar dessa siffror. Och att dyka ner på djupet är precis vad vi kommer att göra nu!

Så många hundar finns det i världen

Det är svårt att veta exakt hur många hundar som finns i Sverige och i övriga delar av världen. Lika komplicerat är det att uppskatta hur många olika hundraser som existerar. Detta beror på att inte alla raser är erkända av de olika kennelklubbarna. Men vi kan dock dela med oss av en grov uppskattning av hur många hundraser och hundar som finns såväl nationellt som globalt.

I skrivande stund finns det 363 hundraser i Sverige som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Denna siffra inkluderar enbart renrasiga hundar och inte blandraser. Vi vet också att det finns 710 000 hundägare med sammanlagt 977 000 hundar i vårt land. Detta enligt den senaste statistiken från Jordbruksverkets hundregister. Och globalt finns det alltså omkring 500 hundraser med totalt en miljard hundar eller mer.

Den mest färska siffran vi har på det globala hundantalet är omkring 900 miljoner. Denna siffra har några år på nacken och är en ökning från 525 miljoner en handfull år tidigare. Mot bakgrund av detta uppskattar vi på Hund24 att det idag finns fler än en miljard hundar världen över.

Flera hundar i världen
Några av de populära hundraser som finns i Sverige och världen.

Därför är det svårt att veta exakt hur många hundar det finns

Anledningen till att hundpopulationen ökar i världen beror inte enbart på hunduppfödning. Faktum är att det även finns gatuhundar och andra vilda hundar (inte vildhundar) som bidrar till denna. WHO uppskattar att det finns omkring 200 miljoner herrelösa hundar i världen. Och den totala andelen av hundar utan ägare tros vara så stor som 75-85 % av den globala hundpopulationen.

När det kommer till tamhundar är det enklare att räkna på antalet hundar. Men även här varierar uppgiften i komplexitet i olika delar av världen. För synen på hundägande skiljer sig mycket åt i olika länder. Trots detta är det alltså enklare att göra en grov uppskattning av antalet hundar som hålls som husdjur än av de som strövar fritt.

Det totala antalet hundar uppskattades för några år sedan till 900. Mot bakgrund av detta och det faktum att hundpopulationen tycks växa mycket från år till år, tror vi att det idag finns fler än en miljard hundar runtom i världen.

Sammanfattning

Det finns i skrivande stund 363 registrerade hundraser och rasvarianter i Sverige. Utöver denna siffra tillkommer de raser och blandraser som inte erkänns av nationella och internationella kennelklubbar. Allt som allt finns omkring 500 hundraser i hela världen (kanske till och med uppemot 600 st).

Vad gäller antalet individuella hundar uppgår den globala populationen sannolikt till över en miljard. I Sverige är antalet registrerade hundar närmare en miljon (977 000 st).

Avslutande tankar

Vi är säkra på att antalet erkända hundraser även fortsättningsvis kommer att öka sakta men säkert. Varje år brukar ett antal nya raser registreras av den internationella kennelklubben FCI. Och såväl i Sverige som i övriga världen är det högst troligt att antalet hundar fortsätter att öka år för år. I synnerhet tack vare (eller på grund av) coronapandemin är det troligt att så är fallet.

Hur många hundar tror du själv att det finns just nu? Gör gärna en kvalificerad gissning i kommentarsfältet!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *