Hundar coronavirus omslagsbild

Kan hundar få coronavirus?

Idag handlar väldigt många artiklar och inslag i massmedia om den globala pandemin. Vi vill inte i onödan bidra till en överbelastning av informationsflödet rörande den aktuella sjukdomen. Men samtidigt känner vi att vi vill informera dig som läsare om hur viruset kan påverka din hund. Så kan hundar få coronaviruset covid-19?

Hundar kan få coronaviruset SARS-CoV-2. Detta är samma virus som orsakar sjukdomen covid-19 hos människor. Smittan kan spridas från människa till husdjur. Hundar kan även smittas av de bägge coronavirusen CRCoV och CCoV. CRCoV har påvisats hos flera svenska hundar med en smittsam luftvägssjukdom.

Svaret ovan till trots finns det mycket mer att säga om hundar och coronavirus. Fortsätt därför att läsa så ska vi reda ut de viktiga begreppen och berätta mer!

Om hundar och coronavirus

Nedan kommer vi att delge all information som vi idag känner till om hundar och coronavirus. Men för att börja i rätt ände kommer vi inleda med att gå igenom den grundläggande terminologin.

Coronavirus

Coronavirus är ett samlingsbegrepp för ett antal virus som orsakar sjukdomar hos fåglar samt däggdjur såsom hundar och människor. Många av dessa virus orsakar endast en lindrig sjukdom och de ligger ofta bakom helt vanliga förkylningar.

Men emellanåt dyker även nya virusstammar ut och dessa kan orsaka mer allvarliga sjukdomsfall. Två exempel på sådana är SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) och MERS (Middle East respiratory syndrome).

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 är namnet på det virus som orsakar covid-19.

Covid-19

Covid-19 är namnet på den sjukdom hos människor som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Sjukdomens namn är en förkortning av coronavirus disease 2019.

Kan hundar få coronavirus?

Inledningsvis trodde man inte att så var fallet, men nu verkar det som att hundar kan smittas av coronaviruset SARS-CoV-2.

Enligt en rapport som publicerats i den anrika och vetenskapliga tidsskriften Nature har forskare bekräftat att två hundar har smittats av SARS-CoV-2. De bägge smittade hundarna var en 2,5 år gammal tysk schäferhund och en 17-årig pomeranian. Båda levde tillsammans med människor som drabbats av covid-19. Därför misstänker man att hundarna har fått smittan från antingen sina ägare eller från andra familjemedlemmar.

Denna information står i kontrast till tidigare rapporter som varit mer vaga. Hur som helt hävdar forskare att de båda hundarna varit asymtomatiska under sin tid i karantän. Det betyder att de inte uppvisade några symtom.

Kan hundar smitta människor med coronavirus?

Forskare håller fortfarande på att studera SARS-CoV-2 och lär sig hela tiden nya saker om det. Men en sak som de är överens om är att vi människor kan smitta våra hundar med detta coronavirus. Däremot finns det i dagsläget inget bevis för att hundar eller andra sällskapsdjur som bär på detta virus skulle kunna smitta oss människor.

Med det sagt har myndigheter runtom i världen varit tydliga med att hundar kan sprida en rad olika patogener till människor. Detta gäller alltså oavsett huruvida de kan smitta oss med just SARS-CoV-2 eller ej.

Därför är det väldigt viktigt att vi djurägare har god hygien i hanteringen av våra sällskapsdjur. Det är till exempel inte rekommenderat att du kysser din hund. Du bör inte heller dela mat eller vatten med ditt husdjur. Och efter att ha hanterat hunden bör du tvätta händerna.

American Kennel Club (AKC) rekommenderar dessutom att du bör överväga att torka hundens tassar med våtservetter när den går in och ut i/ur bostaden. I dagsläget anser vi dock personligen att detta råd känns ganska överdrivet.

För att ytterligare minimera risken för överföring av virus eller bakterier från din hund kan du också funder över om hunden verkligen bör få sova i din säng. Vi har skrivit en artikel om hur du kan avvänja hunden från att sova i sängen om du så önskar.

Stoppa coronaviruset
God hygien är en nyckel till att stoppa smittspridningen.

Kan människor smitta hundar med coronavirus?

Ja, det verkar som att vi människor kan smitta våra hundar med viruset SARS-CoV-2. Därför är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder om man bär på detta virus. Du som är drabbad av covid-19 bör gör allt som står i din makt för att undvika smitta såväl din hund som andra människor.

Det betyder att du bör följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda andra från smittspridning. Om du för närvarande inte är sjuk i covid-19 bör du också följa dessa råd för att skydda dig själv från sjukdomen.

Just nu vet vi inte exakt hur det går till när smittan överförs från människor till hundar. Det finns dock vissa saker som man kan tänka på när det kommer till smittspridning mellan människor och husdjur:

  • Coronavirus kan spridas mellan människor via kontakt med hundars hud eller päls.
  • En person med covid-19 kan potentiellt sett nysa eller på annat sätt smitta sitt husdjur, varpå en annan individ vidrör djuret och därigenom smittas av sjukdomen.

Värt att notera är dock att veterinärexperter anser risken för smittspridning via husdjur vara låg.

Coronavirus hos hundar i Sverige

Hundar kan bli smittade med olika varianter av coronavirus. Därför är det inte heller särskilt förvånande att de nu verkar vara mottagliga för SARS-CoV-2. Faktum är att det även finns åtminstone två andra coronavirus som hundar kan smittas av: CRCoV och CCoV.

  • CRoV är ett virus som är ganska sällsynt och vanligtvis ger upphov till symtom i luftvägarna såsom hosta, nysningar och rinnsnuva.
  • CCoV är istället en vanligare sjukdom med diarré som symtom.

En studie visade att 14,7 % av svenska hundar med en smittsam luftvägssjukdom (CIRD) var positiva för coronaviruset CCRoV. Detta är första gången som respiratoriskt coronavirus hos hundar har upptäckts i Sverige. Man tror att viruset kom till Sverige runt 2010.

Det finns för närvarande inga vaccin eller läkemedel mot CRCoV. Därför ger veterinärer hundar som smittas med viruset stödjande vård. De flesta hundar som får detta virus tillfrisknar dock självmant inom några veckor.

Däremot finns det ett vaccin som förhindrar hundar från att få CCoV. Så rådfråga gärna din veterinär om det kan vara gynnsamt för din hund att vaccinera sig mot viruset.

Coronavirus hos katter

Hundar verkar inte vara det enda husdjuret som är mottagligt för coronavirus. Även katter tycks kunna smittas av SARS-CoV-2, d.v.s. det virus som orsakar covid-19.

I maj 2020 rapporterade den amerikanska motsvarigheten till Jordbruksverket att smittan upptäckts hos två tamkatter. En av katterna levde med en ägare som drabbats av covid-19, men ingen människa i den andra kattens hushåll hade testats positivt för sjukdomen.

Under våren 2020 kom även rapporter om att smittan letat sig in på Bronx Zoo i New York. Fem tigrar och tre lejon hade då testat positivt för viruset.

Alla de smittade kattdjuren – såväl tamkatterna som de i djurparken – förväntades enligt uppgift tillfriskna helt från infektionen. Värt att notera är också att flera andra kattdjur i Bronx Zoo hade klarat sig undan smittan.

Avslutande tankar

Vi lär oss ständigt mer om coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19. Och i dagsläget ser det ut som att pandemin kommer fortsätta orsaka oro i världen i ytterligare ett antal månader eller år. Så vi kommer säkert få anledning att återbesöka denna artikel framöver för att uppdatera den med ny information om coronaviruset och smittans inverkan på hundar.

Känner du någon oro för att du själv eller din hund ska smittas av coronaviruset? Vidtar du några åtgärder för att minimera risken att smittan överförs till eller från hunden? Skriv gärna en kommentar och dela med dig av dina tankar!

Liknande artiklar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Två gånger i veckan skickar vi ut vårt nyhetsbrev med intressant läsning om allt som har med hundägandet att göra. Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen så missar du inte nästa utskick!


Om skribenten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *