Noskvalster hos hund

Noskvalster hos hundar: symtom, orsaker och behandling

Det finns flera olika slags kvalster som lever på hundar och andra djurarter inklusive människor. I denna artikel kommer vi att fokusera på noskvalster, en parasit som är vanligt förekommande bland våra fyrbenta vänner. Vi kommer bland annat att belysa vilka de vanliga symtomen är, vad som orsakar infektionen och hur den behandlas. Häng med!

Vad är noskvalster?

Noskvalster är cirka 1-1,5 mm långa och synliga för blotta ögat. De lever i hundars nosar och bihålor. Dessa parasiter orsakar infektioner hos hundar världen över. Diagnosen är dock särskilt vanlig i Skandinavien.

En studie på 250 hundar utfördes 1993 vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Man utförde då obduktioner på hundarnas skallar och inspekterade bihålorna i dessa. Det visade sig då att arton hundar (7 % av de undersökta hundarna) var infekterade av noskvalster.

Hundarna ifråga tillhörde 14 olika hundraser. 10 var hanar och 8 tikar. Åldern varierade mellan 4 månader till 10 år. Man fann ingen betydande skillnad på förekomsten beroende på vare sig hundras, ålder eller kön. Slutsatsen var att noskvalster hos hund är vanligt förekommande i Norge.

Symtom på noskvalster hos hundar

Symtomen på noskvalster hos hundar varierar beroende på hur allvarlig infektionen är och huruvida luftvägarna påverkas av denna. En smittad hund kan uppvisa något/några av nedanstående symtom eller allihop.

Ju fler kvalster som lever i hundens nos och bihålor desto mer allvarliga är symtomen. Ibland kan smittan dock vara asymtomatisk, d.v.s. att hunden inte uppvisar några som helst symtom.

Dessa är vanliga indikatorer på noskvalster hos hundar:

 • blödning från nosen
 • flytningar från nosen
 • försämrat luktsinne
 • nysningar och inåtvända nysningar
 • högljudda inandningar
 • hosta
 • klåda i ansiktet
 • hunden skakar på huvudet
 • rastlöshet
 • små vita eller ljusgula kvalster skymtas i näsborrarna.

Det finns endast en art av noskvalster hos hundar: Pneumonyssoides canimum. Kvalstren genomgår följande stadier under sin livstid:

 • ägg
 • larv
 • nymf
 • vuxen.

Under alla dessa stadier kan noskvalster frodas i hundens nos och bihålor. Vanligast är dock att de överförs i larvstadiet.

Noskvalster hund förstoring
Ungefär så här ser ett vuxet noskvalster ut i förstoring.

Noskvalster är smittsamt

Noskvalster är väldigt smittsamt och överförs mellan hundar. De kan däremot inte överföras från hund till människa.

Parasiterna överförs vanligtvis mellan hundar genom direkt kontakt. Det kan dock även hända att överföringen sker via indirekt kontakt. Vanligast är att smittan sker då kvalstren befinner sig i larvstadiet.

Har din hund noskvalster eller kennelhosta?

Många hundägare upplever det svårt att avgöra om deras hund har noskvalster eller kennelhosta. Det är dock ganska enkelt: om din hund har en påtaglig hackhosta rör det sig sannolikt om ett fall av kennelhosta. Uppvisar hunden istället några eller flera av de symtom på noskvalster som vi har angivit lite längre upp i denna artikel? Då är det högst troligt att det är denna diagnos som din veterinär kommer att ställa.

Orsaker till noskvalster

Noskvalster hos hund sprids via direktkontakt mellan nosar. Infektionen kan dock även spridas indirekt.

Dessa kvalster är väldigt smittsamma och rörliga. Det är vanligtvis i larvstadiet som de överförs från en värd till en annan. De förekommer ofta på utsidan av näsborrarna vilket gör att de enkelt kan överföras melllan hundar.

Vissa hävdar att noskvalster kan överföras via loppor, löss eller flugor. Detta är dock endast en teori och det finns idag inga vetenskapliga belägg för detta påstående.

Så ställs diagnosen

Noskvalster hos hundar är vanligt förekommande men ger inte alltid upphov till symtom. Därför tvingas veterinärer ibland chansa lite vad gäller diagnos. Veterinären kan förutom att ställa frågor vilja undersöka din hunds nos med hjälp av ett endoskop. Denna undersökning kan avslöja huruvida det finns en förekomst av noskvalster i nos, bihålor eller näsborrar.

Ibland kan nosen komma att sköljas varpå den vätska som flödar ut undersöks. Veterinären försöker då se om det finns noskvalster i vätskan. Om hunden nyser i undersökningsrummet kan kvalstren ibland synas i slemmet.

Även röntgen, urinprov, blodprov och prover från nosen kan utföras/tas som en del av undersökningen.

Behandling av noskvalster

Det finns ingen universalbehandling mot noskvalster som alltid används av veterinärer. Istället används flera olika behandlingar som vanligtvis är effektiva. Det är dock inte alltid som symtomen försvinner helt efter behandlingen. Detta gäller särskilt om det finns tecken på att dessa kvalster finns i nosen men inga sådana hittas vid undersökningen.

För att din hund ska tillfriskna från en infektion av noskvalster krävs att du följer veterinärens råd. Du kan antingen behöva ge hunden tabletter mot noskvalster eller applicera en lösning på huden. Det är viktigt att veterinärens råd följs till punkt och pricka för att avlägsna noskvalstren och förhindra att infektionen återkommer.

Det mest effektiva sättet att förebygga infektionen är att hålla hunden borta från infekterade hundar. Detta kan dock vara enklare sagt än gjort då man inte alltid vet vilka hundar som bär på noskvalster.

Vanliga frågor om noskvalster hos hundar

Vad är noskvalster?

Noskvalster hos hund är ett tillstånd där hundar drabbas av en viss typ av mikroskopiskt kvalster som lever i nos och bihålor. Kvalstren lever på hudens keratinlager och kan ge upphov till en mängd olika symtom.

Är noskvalster farligt?

Noskvalster är inte farligt för hundar men kan vara väldigt irriterande.

Hur vanligt förekommande är noskvalster?

Noskvalster hos hundar är vanligt förekommande men diagnosticeras sällan. Detta beror troligtvis på att infektionen vanligtvis inte ger upphov till allvarliga symtom.

Hur smittar noskvalster?

I dagsläget vet vi tyvärr väldigt lite om hur noskvalster sprids. Man tror dock att det sker via direktkontakt mellan hundar. Smittorisken tros vara som störst då nosarna kommer i kontakt med varandra.

Försvinner noskvalster av sig själv?

Noskvalster försvinner inte av sig själv. Kvalstren fortsätter att frodas i hundens nos tills dess att infektionen behandlas. Därför bör även de hundar som en smittat hund kommer i kontakt med genomgå en behandling. Annars riskerar smittan att gå runt.

Hur behandlas noskvalster?

Det finns ingen enskild behandling av noskvalster hos hund som rekommenderas i varje fall. Däremot finns det flera läkemedel mot parasiter som är effektiva i 9 fall av 10.

Hur ser noskvalster ut?

Noskvalster är väldigt små men synliga för blotta ögat. Vuxna är 1 till 1,5 mm långa och 0,6 till 0,9 mm breda samt har en ljusgul färg. Deras långa ben sträcker sig utanför kroppen och utseendemässigt liknar de fågelkvalster.

Hur vet jag om min hund har noskvalster eller kennelhosta?

Kennelhosta ger en distinkt hackhosta medan noskvalster orsakar fnysningar, nysningar, inåtvända nysningar samt försämrat luktsinne. Dessutom brukar kvalstren gå att se med blotta ögat i hundens nos.

Hur länge lever noskvalster?

Noskvalster kan leva i upp till 19 dagar utanför sin värdkropp. Detta kräver dock att förhållandena är de rätta. I normal lufttemperatur dör de vanligtvis redan inom 24 timmar.

Avslutande tankar

Om du tror att din hund har noskvalster rekommenderar vi dig att boka tid hos din veterinär. För även om det inte är ett farligt sjukdomstillstånd så rör det sig ändå om en infektion. Och symtomen kan vara irriterande för både dig och din hund. Dessutom bör infektioner i luftvägarna alltid tas på stort allvar.

Har din hund haft noskvalster och kunde du i sådana fall se kvalstren med blotta ögat? Vilka metoder användes för att diagnosticera och behandla infektionen? Dela gärna med dig av dina erfarenheter genom att skriva en kommentar till denna artikel!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *