Hundar uppfatta tid

Kan hundar uppfatta tid?

Många hundägare skulle förmodligen ställa sig bakom påståendet att hundar har ett tidsperspektiv. Men hur ligger det egentligen till – kan hundar uppfatta tid?

Det beror lite på hur man definierar begreppet tidsuppfattning. Hundar kan sannolikt inte uppfatta tiden i samma bemärkelse som oss människor. De kan dock med hjälp av sitt luktsinne känna av ungefär hur lång tid som har passerat sedan deras ägare har gått hemifrån t.ex.

Så hur ligger det egentligen till – kan hundar uppfatta tid eller inte? I denna artikel kommer vi att gå på djupet när det gäller hundars tidsperspektiv. Häng med!

Om hundars tidsperspektiv

Dr. Clive Wynne, en psykolog som studerar hundars beteende vid Arizona State University, utallar sig på följande vis om saken:

Jag är inte säker på att någon har studerat detta i detalj hos hundar, men att ha en generell tidsuppfattning är någonting som alla djurarter som har studerats verkar ha.

Det sätt på vilket vi människor ser på tiden och räknar denna med hjälp av en klocka skiljer sig dock åt från hundar och deras tidsperspektiv. Din hund kan med andra ord inte avgöra hur mycket klockan är eller exakt hur många timmar, minuter eller sekunder som går mellan två händelser.

Likt de flesta andra däggdjur har dock hundar en dygnsrytm. Med hjälp av den kan de avgöra när det är dags att sova och när de ska vara aktiva. Så det kanske snarare är i resten av kroppen än enbart i hjärnan som hundars tidsperspektiv sitter? Huruvida man kan se på detta som att de hundar uppfattar tid är dock en annan femma.

De kan förmodligen avgöra ungefär vilken tid på dagen det är vid en viss tidpunkt. Så om din hund är van att få en måltid på eftermiddagen vet han eller hon nog när det börjar bli dags för denna. Då hunden utfodras vid ungefär samma tidpunkter varje dag kommer den med tiden att utveckla en hunger vid en viss tidpunkt. Hunden kommer då bli full av förväntan och vilja att du fyller på med foder i dess matskål.

Skapar ett tidsperspektiv med hjälp av dofter

Enligt Hundexperten Alexandra Horowitz är många hundägare av uppfattningen att deras hundar uppfattar tid. Hundarna vet enkelt när det är dags för deras ägare att komma hem eller när det börjar bli läggdags. Men Horowitz tror att det i själva verket handlar om att hunden använder sitt luktsinne för att få ett tidsperspektiv.

Så här säger hon om detta:

Dofterna i ett rum förändras under dagens gång. Varm luft stiger, och den stiger vanligtvis i strömmar längs väggarna och kommer stiga till taket och röra sig typ mot rummets mitt och sjunka. Om vi skulle kunna visualisera luftens rörelse under dagen, visualiserar vi i själva verket dofters rörelse under dagen.

Detta skulle alltså innebära att hunden kan förknippa styrkan på den doft som ägaren lämnar efter sig med en viss händelse, såsom att han eller hon kommer eller går. Hunden ska på detta vis kunna följa doftens utveckling och på så sätt kunna bilda sig en uppfattning om hur mycket tid som har gått respektive återstår.

Hund uppfattning tid klocka
En hund kan bilda sig en uppfattning om tiden med hjälp av dofter.

Så känner hunden av att du snart kommer hem

Som redan har nämnts ovan, har vissa forskare lagt fram teorin att hundar använder sitt avancerade luktsinne för att skapa sig ett tidsperspektiv. Det innebär att de kan uppfatta tiden med hjälp av luktsinnet. Din doft stannar nämligen kvar i bostaden efter att du har gått och blir sakta men säkert svagare ju längre du är borta.

Om du kommer och går vid ungefär samma tider varje dag, kommer din hund snart lista ut hur mycket din doft ska ha försvagats innan du kommer hem. Detta gör att hunden ofta står redo att möta dig så fort du öppnar dörren, oavsett om den faktiskt har hört dig komma eller inte.

I videoklippet nedan kan du se ett experiment där forskare har försökt lura en hund genom att sprida dess ägares doft runtom i bostaden. Detta gör mycket riktigt att hunden blir lite förbluffad trots att ägaren kommer hem vid samma tid som vanligt. Även om det bara är ett enskilt experiment och inte berättar särskilt mycket om huruvida hundar kan uppfatta tid eller ej, ger det en bild av hur det egentligen ligger till.

Ett experiment kring hundars tidsuppfattning.

Avslutande tankar

Vi kan förvisso inte ge dig ett rakt svar på huruvida hundar kan uppfatta tid eller inte. Detta beror på att man inom den moderna vetenskapen inte känner till särskilt mycket om hundars tidsperspektiv. Vad vi dock kan säga är att det faktiskt forskas en del på detta område och därmed bör offentliggöras nya forskningsrön under de kommande åren.

Men visst verkar det som att hundar på sätt och vis kan avgöra när det är dags för dig att komma hem från jobbet eller skolan – om du inte experimenterar med luftströmningarna i bostaden eller liknande förstås. Detta kan vara bra att känna till när du lämnar hunden ensam under längre stunder.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *