Ansvarsfriskrivning

Vårt mål med Hund24.se är att ge dig som läsare information som är såväl korrekt som kvalitativ. Trots att detta är strävan med de artiklar som tillgängliggörs här på sajten, är det viktigt att komma ihåg att allt innehåll som publicerats på denna webbplats:

  1. Endast publicerats i informationssyfte. Detta gäller såväl texter som bilder och annat innehåll.
  2. Inte bör ses som ett substitut för tips eller råd från professionella yrkesmän inom hundbranschen eller andra aktuella områden.

Det är ditt eget ansvar att tillgodogöra dig den information som tillhandahålls av respektive tillverkare för de produkter som vi rekommenderar här på sajten. Vi frånsäger oss allt ansvar om du gör valet att införskaffa någon av dessa produkter eller i annan mening följa något av mina råd.

Om du skulle upptäcka ett fel på sajten eller uppleva att du är missnöjd med någon av de produkter som jag rekommenderar, är du välkommen att meddela oss detta. Du gör så lämpligast genom att skriva en kommentar under den produktrekommendation som ditt ärende gäller. Vi har då möjlighet att ta del av din erfarenhet och din feedback, men vi kommer dock inte att ansvara för ditt produktval eller ditt köp.

Upplysning om ändringar på webbplatsen

Vi kan när som helst komma att uppdatera denna sida samt alla övriga undersidor inklusive policys på denna webbplats. Detta medför att du själv är skyldig att på regelbunden basis kontrollera samtliga sidor här på sajten för att säkerställa att du godkänner de eventuella förändringar som gjorts.