Hundraser

Redan under forntiden ägnade sig människor åt hundavel. Vår önskan att ta fram hundar med varierande egenskaper har lett fram till att det idag finns hundratals hundraser. Allt började med att vargen domesticerades och vi fick tamhundar. Därefter började man medvetet avla fram hundar som gavs specifika uppgifter, till exempel att jaga, valla och vakta. Dessa tros vara de första arbetsuppgifter som har utförts av det djur som vi idag kallar ”människans bästa vän”.

Under de tusentals år som har gått sedan de första tamhundarnas tid har mycket vatten runnit under broarna. Vi människor har avlat fram hundar med de rätta fysiska och mentala egenskaperna för att utföra diverse arbetsuppgifter. Till exempel är den slanka greyhounden skapt för att kunna jaga snabbfotade bytesdjur såsom kaniner. De stora mastifferna har istället använts som krigare och väktare.

I takt med att vi människor har blivit allt mer sofistikerade har även våra hundar utvecklats. Därför har det med tiden uppkommit allt fler distinkta hundraser. Till exempel utgjorde greyhound grunden i det avelsarbete som gav oss den irländska varghunden och den italienska vinthunden. Alla dessa raser är alltså närbesläktade trots att de ser väldigt olika ut.

En hundras är renrasig så länge som två hundar av samma ras används i avelsarbetet. Till exempel kan endast avkomman till två renrasiga golden retrievers anses vara en renrasig golden retriever. Skulle en av föräldrarna inte vara renrasiga, eller om de bägge hundarna är av olika raser, klassificeras avkomman istället som en blandras.

Alla renrasiga hundraser har en rasstandard. I detta dokument framgår vilka fysiska egenskaper hunden ifråga ska ha. Där står även hur hunden ska röra sig och vilket temperament den ska ha. Därmed skiljer sig rasstandarden för en cocker spaniel åt från en springer spaniels.

I skrivande stund finns det 368 hundraser runtom i världen som är erkända av den internationella kennelkubben, Fédération Cynologique Internationale (FCI). Du kan läsa mer om de olika raserna i vår alfabetiska lista över hundraser.

Vill du hellre veta vilka länder de olika raserna kommer ifrån? Se då vår lista över hundraser efter ursprungsland!

Beagle är en trefärgad hundras

13 trefärgade hundraser ?

Det finns ett antal trefärgade hundraser. Detta pälsmönster är faktiskt en av de vanligare i hundvärlden. Den består i regel av de tre färgerna brun, svart och vit. Men om man ska vara riktigt noga skulle en kombination av vilka tre färger som helst kunna stämma in på denna beskrivning.

Chihuahua är en av de hundraser som lever längst

10 av de hundraser som lever längst

När det kommer till de hundraser som lever längst är många av dessa ganska små i storleken. Faktum är nämligen att små hundraser generellt sett lever längre än stora raser. I vissa fall kan dessa små hundar bli så gamla som 16 år eller äldre. Sanningen kring hur länge en hund lever är dock att den genomsnittliga livslängden för medelstora och större hundar är cirka 10 till 13 år. Så om du vill få många goda år tillsammans med din hund kan det finnas skäl att undvika de allra största raserna. För de jättestora hundraserna brukar sällan leva längre än till 8 till 10 års ålder.