Österreichischer pinscher – en sällsynt hund i Sverige

Österreichischer pinscher är en hundras från Österrike. Det är en medelstor och kraftig hund som kan förekomma i olika färger såsom gulbrun och hjortröd. Uttrycket hos hunden ska vara piggt och vaket. Det är en livlig, uppmärksam och bestämd hundras med en stark vaktinstinkt. Den är lojal mot sin familj men misstänksamm mot främmande människor. Utifrån vaktinstinkten har man som uppfödare och ägare ett särskilt ansvar för att se till att hunden fungerar i samhället.

Rasen är en ovanlig syn i de flesta länder och de förekommer främst i hemlandet. I slutet av 2023 fanns det endast tre hundar i Sverige som var registrerade hos Jordbruksverket.

Fakta om österreichischer pinscher

Mankhöjd hanar:44-50 cm
Mankhöjd tikar:42-48 cm
Vikt:12-18 kg
Rasgrupp:Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)

Historia

Österreichischer pinscher är en hundras från Österrike. Rasen härstammar från den så kallade landpinschern som i mitten av 1800-talet förekom i landet och sågs som mångsidiga och anspråkslösa bondehundar. 1921 inleddes dock en mer organiserad avel och sju år senare godkändes rasen av den österrikiska kennelklubben. Då var dock namnet österreichischer kurzhaariger pinscher vilket år 2000 ändrades till det nuvarande. Rasen är också erkänd av den internationella organisationen FCI.

Under andra världskriget dog nästan rasen ut och det var först i slutet av 1900-talet som man försökte bygga upp rasen på nytt. Rasen är sällsynt och förekommer främst i hemlandet. Inom rasen förekommer det också variationer i typ och eftersom antalet hundar är så få har också stamboken öppnats på nytt.

Österreichischer pinscher

Användningsområde och mentalitet

Österreichischer pinscher är en sällskaps- och vakthund. Som nämnts ovan härstammar den från en ras som var mångsidig. Den användes som en arbetande gårdshund som både vallade boskap och vaktade gården. Eftersom den har en stark vaktinstinkt kan den också användas som vakthund. Hundarna beskrivs som intelligenta, alerta, uppmärksamma, bestämda, tåliga och omutbara. De är misstänksamma mot främmande personer. Jaktinstinkten är låg.

Rasen beskrivs som livlig men med ett jämnt humör. De är lekfulla och lojala mot sin mänskliga flock. Eftersom rasen kan ha en stark vaktinstinkt har man som ägare, och uppfödare, ett särskilt ansvar. Man behöver därför noga få kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper.

Hälsa och pälsvård

Eftersom antalet hundar i Sverige är så få kan man inte göra en korrekt bedömning av rasens hälsotillstånd. Livslängden är cirka 12-14 år.

Pälsen på en österreichischer pinscher består av en tät dubbelpäls. Täckhåret är kort till medellångt, slätt och åtliggande och underullen är kort och tät. Pälsvården är minimal.

Jämförelser med andra hundraser

Undrar du hur denna ras står sig mot liknande hundraser? Läs då våra jämförelser med andra raser nedan!

Österreichischer pinscher eller pinscher?

Bägge raserna är medelstora och ungefär lika höga. Den österrikiska pinschern har dubbelpäls medan pinschern har en kort sådan. Båda är livliga och intelligenta hundraser som kan anses vara relativt mångsidiga. Pinschern är en betydligt vanligare syn i vårt land än österreichischer pinscher. Vaktinstinkten finns hos båda raserna.

Österreichischer pinscher eller schäfer?

Den tyska schäferhunden är högre och har en annan kroppsbyggnad än österreichischer pinscher. Utseendemässigt påminner de inte särskilt mycket om varandra förutom att de båda har dubbelpäls som består av täckhår och underull. Schäfern kan anses vara en mer mångsidig hundras eftersom de används som bruks-, tjänste-, tävlings-, sällskaps- och familjehundar i hög utsträckning.

En tecknad österreichischer pinscher

Vanliga frågor om österreichischer pinscher

Hur är en österreichischer pinscher?

En österreichischer pinscher är livlig, uppmärksam och bestämd. Den har en stark vaktinstinkt och är misstänksam mot främmande personer men lojal mot sin familj.

Liknande artiklar