Erdélyi kopó (transsylvansk stövare)

Erdélyi kopó, som också benämns som transsylvansk stövare, är en ny ras i Sverige och registrerades så sent som förra året. I sitt hemland Ungern är det dock en gammal ras som bland annat använts vid jakt på björn, räv och vildsvin.

Det är en medelstor och atletiskt byggd hund. Det är en drivande jakthund av stövartyp och är svart med tanteckning. Den kan beskrivas som godmodig, aktiv och tillgiven mot sin familj.

Fakta om erdélyi kopó

Mankhöjd:55-65 cm
Vikt:ca 30-35 kg (minst 25 kg)
Rasgrupp:Grupp 6 (Drivande hundar samt sök- och spårhundar)

Historia

Erdélyi kopó är en gammal hundras som kommer från Ungern. Rasen har som namnet antyder sitt ursprung i Transsylvanien men också Karpaterna och har formats av bland annat klimatet och jaktförhållandena.

Rasen nådde sin kulm under medeltiden och var då aristokratins favoritjakthund. På grund av utvecklingen om jord- och skogsbruk trängdes den senare in i skogarna i Karpaterna. Som ett resultat av påverkan av de olika förhållandena i terrängen utvecklades två olika varianter: en lågbent (kortbent) och en högbent (långbent) variant. De båda varianterna av erdélyi kopó hölls dock alltid ihop. Den högbenta varianten användes för jakt på storvilt som till exempel björnar och bufflar medan den lågbenta för småvilt som rävar och harar.

Efter andra världskriget var rasen nästan utdöd och den lågbenta varianten försvann. Rasen restaurerades sedan och 1968 fann man bland annat några individer på en utställning i Budapest.

Sedan 1963 är rasen internationellt erkänd av FCI. Erdélyi kopó registrerades hos den svenska kennelklubben (SKK) så sent som 2022. I slutet av 2022 fanns det endast åtta hundar som var registrerade hos Jordbruksverket. I Sverige ingår rasen i grupp 6 vilket är drivande hundar samt sök- och spårhundar.

Användningsområde och mentalitet

Erdélyi kopó är en drivande jakthund. Den används till jakt på hare, räv och vildsvin men också rovdjur så som björn och lodjur. När den arbetar är den aktiv och uthållig och de tål extrema väderförhållanden. Den jagar självständigt, även på ett stort avstånd från sin förare. När hunden hittar ett färskt spår gör den ett gnällande ljud och under jakten är skallet högt och rungande. Hundarna kan arbeta ensamma eller med andra hundar.

Rasen beskrivs ha ett godmodigt, vänligt, lugnt och jämnt temperament. Hundarna är också modiga, tysta, livliga och beslutsamma. De är även lekfulla och tillgivna mot sin familj men reserverade mot främmande människor.

Hälsa och pälsvård

Eftersom det inte finns så många individer i Sverige kan man inte göra en korrekt bedömning hur hälsoläget ser ut inom rasen.

Pälsen på en erdélyi kopó är tät, kort, tät och glansig. Den är lättskött.

Vanliga frågor om om erdélyi kopó

Hur är en erdélyi kopó?

Erdélyi kopó kallas även transsylvansk stövare och är godmodig samt uthållig. Rasen är ganska tyst och jämn i temperamentet men samtidigt beslutsam och aktiv. Kort och gott är detta en tuff och modig hundras av stövartyp som kommer från Ungern.

Liknande artiklar