Ogar polski (polsk stövare) – en jakthund från Polen

Ogar polski, som också kallas för polsk stövare, är en hundras från Polen. Detta är en utpräglad jakthund med stark jaktinstinkt. Det är en muskulös och kraftfull hund som har en stor uthållighet under jakt. Rasen beskrivs som en utmärkt familjehund och god vakthund men mår bäst om den regelbundet får jaga.

Det är en ovanlig hundras i Sverige. I slutet av 2022 fanns det endast fem hundar som var registrerade hos Jordbruksverket.

Fakta om ogar polski (polsk stövare)

Mankhöjd hanar:56-65 cm
Mankhöjd tikar:55-60 cm
Vikt:20-32 kg
Rasgrupp:Grupp 6 (Drivande hundar samt sök- och spårhundar)

Historia

Ogar polski är en hundras som kommer från Polen och har också en lång historia i landet. De första dokumenterade berättelserna om jakt med hundar är från 1000-talet. Från 1300-talet finns rasen omnämnd i olika krönikor där den uppges ha avlats fram för den kungliga jakten. Rasnamnet har man också funnit i olika böcker från mitten av 1500-talet. Den första beskrivningen av rasen finns i en polsk bok med den svenska översättningen “Begynnelsen av naturhistorien och uppfödning av inhemska tama och vilda djur” från 1779.

Vart rasnamnet kommer ifrån är inte helt klarlagt. Vissa menar att det har med pälsfärgen att göra då ordet ogar kan avse ogarzaly som betyder brungul. Andra menar att det istället handlar om det tjeckiska ordet ohar som betyder ställande hund. Några anser att det kan avse ordet grac som betyder att ge hals och syftar på rasens karakteristiska skall.

I den polska litteraturen har drivande hundar alltid varit populära och finns även på olika slags sköldar och sigill under 1700- och 1800-talen. Under denna tid visades även dessa hundar på hundutställningar. Hundarna föddes upp på kennlar som tillhörde den polska adeln i de delar av Polen som tillhörde Ryssland.

Efter första världskriget fick landet åter sitt självstyre och jakten med drivande hundar pågick då endast i vissa mindre områden av landet. Efter andra världskriget förlorades dessa delar och därmed också de flesta hundarna. Detta gjorde i sin tur att nästintill ingen uppfödning skedde innanför det nya landets gränser och väldigt få hundar fanns kvar. Uppfödare behövde då importera hundar för att försöka bygga upp rasen på nytt.

Översten Piotr Kartawik importerade därför fyra hundar från nuvarande Belarus 1959 och etablerade därmed den första kenneln med ogar polski. 1964 kom den första rasstandarden som godkändes av FCI av två år senare.

Ogar polski

Användningsområde och mentalitet

Ogar polski är en drivande jakthund. Tidigare har man använt hundarna till jakt på hare, räv, rådjur, vildsvin och vid andjakt för att jaga ut fåglarna ur vassen. Nuförtiden är dock jakt på hare med hund förbjudet förutom i vissa bergsområden. Detta gör att de främst används för jakt på räv och vildsvin.

Det är en kraftfull hund som har ett utmärkt väderkorn och klarar ofta svår terräng. Den har också en stor uthållighet och är därför högt värderad av jägare i sitt hemland. Hundarna jagar med ett karakteristiskt djupt klingande skall. Ogar polski har en stark jaktinstinkt vilket gör den svår att ha lös i terrängen förutom vid jakt. Rasen trivs bäst när den får jaga regelbundet.

Rasen beskrivs som kärleksfull, trogen och varsam mot sin familj. Den har ett jämnt humör och lättlärd. Det gör den till en trevlig familjehund, men också som vakthund då den är på vakt mot främmande personer.

Hälsa och pälsvård

Eftersom det inte finns så många hundar i Sverige är det svårt att göra en korrekt bedömning av hälsotillståndet inom rasen. Livslängden är cirka 13-14 år.

Pälsen på ogar polski är kort och slät på bland annat huvudet och benen. På andra ställen är den medellång, hård och tjock. Den har även tät och mjuk underull. Pälsvården beskrivs som normal och hunden badas endast vid behov.

Ogar polski eller gończy polski?

Väljer du mellan ogar polski och gończy polski? Dessa hundraser har mycket gemensamt. De delar till exempel ursprungsland och användningsområde då de båda är jakthundar på bland annat vildsvin. De är också ovanliga raser i Sverige, ungefär lika stora och anses vara goda vakthundar.

Vanliga frågor om ogar polski (polsk stövare)

Hur är en ogar polski?

Ogar polski är en utpräglad jakthund med stark jaktinstinkt. Den är uthållig och har ett utmärkt väderkorn. Hundarna är också lättlärda, kärleksfulla och lojala mot sin familj men avvaktande mot främlingar.

Liknande artiklar