Gończy polski – en modig och stabil jakthund från Polen

Rasen gończy polski (polsk jakthund) kommer som namnet antyder från just Polen. Det är en utpräglad jakthund som bland annat används vid jakt på vildsvin i tuff terräng. De har ett karaktäristiskt skall med melodi under jakt. De är stabila hundar med en del vakt i sig, vilket gör att de också lämpar sig som vakthund. Läs mer nedan om denna i Sverige ovanliga ras.

Fakta om gończy polski (polsk jakthund)

Mankhöjd hanar:55-59 cm
Mankhöjd tikar:50-55 cm
Vikt:22-26 kg
Rasklubb:Svenska Rasklubben för Gonczy Polski
Rasgrupp:Grupp 6 (Drivande hundar samt sök- och spårhundar)

Historia

Gończy polski kommer från Polen. I landet har det sedan 1200-talet funnits beskrivningar om jakt med stövare i litteraturen. Jakt med stövare har alltid varit högt värderat, framförallt av adeln och finns beskrivet sedan 1300-talet. Detta för att stövaren har varit till en stor hjälp för jägaren i jakten på storvilt i de polska djupa skogarna.

På 1600-talet kan man utläsa att det fanns minst två tydliga men vitt skilda typer av polska stövare. Även i jaktlitteraturen under 1800-talet finns beskrivningar av dessa hundar. Bland annat beskrivs den polska bracken och den polska spårhunden redan 1819. Två år senare både beskrivs och illustreras dessa två typer. Den polska bracken (ogar polski) beskrivs som en tyngre hund medan den polska spårhunden (gończy polski) är en lättare typ. Man skulle kunna säga att de detaljerade beskrivningarna kan ses som den första rasstandarden för gończy polski.

Rasen användes efter andra världskriget vid jakt i de sydöstra och södra delarna av Polen, framförallt i den oerhört svåra och tuffa terrängen i bergen. Där jagade den berömde kynologen Jozef Pawuslewicz med sina polska spårhundar. Det var även han som var mycket engagerade i utvecklingen av rasen. Han skrev också den första rasstandarden och det var tack vare han som de första hundarna registrerades i landets kennelklubb.

Rasen är erkänd av FCI. Den är relativt ovanlig i Sverige. Enligt Jordbruksverket finns det 376 registrerade individer i Sverige 2020. Rasen kallas ibland också för polsk jakthund.

Gończy polski (polsk jakthund) som står på en gräsmatta

Användningsområde och mentalitet

Gończy polski är en jakthund på vildsvin och hjort. Den kan ibland också användas för jakt på räv och hare och ibland på rovdjur. Rasen driver med skall och den kan också stanna och ge ståndskall om viltet befinner sig på samma plats. Under jakten ger hunden ifrån sig skall med en speciell melodi. Denna melodi finns i olika tonlägen och det är högre för tikar än för hanar. Skallet kan variera beroende på typ av vilt, var de befinner sig jämfört med viltet och hundarnas mentala styrka. Helst vill man ha ett kraftfullt skall som dessutom hörs på ett långt avstånd. 

Man kan också använda hunden som eftersök på skadat vilt vilket den lämpar sig mycket väl för. Tack vare sin utmärkta nos kan de också användas för att till exempel spåra sprängämnen eller människor. 

Rasen är uthållig och ihärdig, vilket krävs vid jakt i tuff terräng. De har också en stabil mentalitet. De är vänliga men kan vara avvaktande mot främmande personer. Den kan därför vara en bra vakthund. En gończy polski är mycket modig och orädd, energisk, intelligent och lättlärd.

Gończy polski som sällskapshund

En gończy polski kan vara en trevlig och harmonisk familjehund. Man måste dock förstå att rasen kräver tillräcklig motion varje dag för att de ska kunna trivas och vara välbalanserade. Att skaffa en gończy polski enbart som sällskapshund rekommenderas dock inte. Det är en arbetande hund som behöver få göra det som den är avlad för att göra.

Hälsa och pälsvård

Eftersom antalet individer i Sverige är så pass få, går det inte att göra en korrekt bedömning av rasens hälsotillstånd. Livslängden är cirka 10-13 år.

Rasen har en mycket lättskött päls. Den är hård och ligger tätt mot hunden. De har en riklig underull på vintern som sedan fälls på sommaren.

Gończy polski eller slovenský kopov?

Båda raserna är stövare och används som jakthund på bland annat vildsvin. De används vid jakt i besvärlig terräng och fungerar utmärkt som eftersökshund. De är båda modiga och lättlärda hundar. Ingen av raserna anses lämpade som enbart sällskapshund. Utseendemässigt påminner de en hel del om varandra men en gończy polski är något högre.

Vanliga frågor om gończy polski

Vad kostar en gończy polski?

En gończy polski kostar omkring 20 000 kronor.

Liknande artiklar