Hunduställning sedd från ovan

Allt om hundutställningar: Ställ ut din hund

Du har kanske vid något tillfälle zappat runt på TV:n och råkat landa på en direktsändning av en hundutställning? Om så är fallet, kanske du frågade dig själv vad tusan det är som pågår.

På en större hundutställning springer människor iklädda kavajer omkring med sina hundar i en fullsatt arena. Här och där skymtas dreglande blodhundar, välvårdade pudlar, små chihuahuor och allt däremellan. Hur kan en domare ens jämföra hundar som till synes är så pass olika?

Hundutställningar är en slags evenemang där renrasiga hundar tävlar mot varandra. Hundarna bedöms utifrån hur pass väl de motsvarar sin specifika hundras rasstandard. En hundutställning är med andra ord inte en skönhetstävling i ordets rätta bemärkelse. Men man något förenklat kan påstå att så faktiskt är fallet.

Svenska Kennelklubben (SKK) är den största arrangören av hundutställningar i Sverige. Det finns dock även ett antal mindre hundklubbar som arrangerar utställningar. Faktum är också att det även är möjligt för företag att anordna en hundutställning.

SKK arrangerar främst nationella och internationella hundutställningar. På senare år har ytterligare en kategori tillkommit: nordiska utställningar. Utöver dessa anordnas även inofficiella hundutställningar (inoffer). Inoffer ger hundutställare möjlighet att öva sig själva och sina hundar på att ställa ut.

Men vad är det egentligen som pågår på en hundutställning? Och varför motsätter sig vissa kritiker denna gren inom hundsporten? Genom att läsa vidare får du dessa frågetecken uträtade.

Lyssna även på detta avsnitt av Snacka Hund för att lära dig mer om hundutställningar:

Hur bedömer domaren hundarna på en hundutställning?

På en hundutställning bedöms inte de olika hundarna enbart mot varandra. Det är istället så att varje enskild hund först bedöms mot rasstandarden. En rasstandard är en beskrivning över hur idealversionen av en viss hundras ska se ut. Domaren jämför med andra ord din hund mot en skriftlig standard över hundens ras.

Dessa är några av de många saker som domaren tittar på i sin bedömning:

 • Storlek
 • Ögon – färg, storlek, form
 • Öron – form, längd, placering
 • Huvud – form
 • Nos – längd, form
 • Tänder – bett
 • Svans – placering
 • Päls – längd, textur
 • Färg – varje hundras har vissa färger som är godtagbara

Detta är bara några av de aspekter hos hunden som bedöms, listan kan göras längre än så.

Domaren inspekterar handgripligen hundens kropp. Han/hon tittar bland annat för att känna på dess skelett och muskulatur. Hunden bedöms även utifrån sina rörelser i ringen och sin mentalitet.

En hunduställare visar sin hund för en domare som bedömer hunden.

Klassindelning på officiella hundutställningar

På en officiell hundutställning är hundarna indelade i olika klasser i respektive ras. Klassindelningen sker bland annat utifrån hundens ålder enligt följande:

 • Valpklass 6-9 månader (inofficiell klass)
 • Juniorklass 9-18 månader
 • Unghundsklass 15-24 månader
 • Bruks-/jaktklass 15- månader – Bruks- och jaktklass är endast tillgängliga inom vissa hundraser.
 • Öppen klass 15- månader – Denna klass är öppen för alla hundar över 15 månaders ålder.
 • Championklass 15- månader – Hundar med ett eller flera utställningschampionat kan delta i denna klass.
 • Veteranklass 8- år

Så går en hundutställning till

Alla hundar som ställs ut på en hundutställning visas för domaren av sin ägaren eller av en handler. Först ut i ringen är valparna, först hanar och sedan tikar. När de inofficiella valpklasserna är avhandlade börjar bedömningen av hanarna. Först bedöms juniorer, sedan unghundar etc. Sist ut är veteranerna.

I varje enskild klass bedöms de olika hundarna första individuellt. Därefter äger en konkurrensklass rum, där hundarna ställs mot varandra och placeras i rangordning. På officiella hundutställningar kan de tilldelas priset certifikatkvalitet (CK). Motsvarigheten på inofficiella hundutställningar är hederspris (HP).

När alla klasser med hanhundar har bedömts, möts de hundar som fått CK (eller HP) i bästa hanklass. Där utses den för dagen bästa hanen, vilken senare kommer få tävla mot den bästa tiken om att få koras till bäst i ras (BIR).

De olika hundraserna är indelade i 10 st rasgrupper. Alla BIR-vinnande hundar kommer mot slutet av utställningen göra upp i gruppfinaler. De gruppvinnande hundarna möts slutligen i BIS-finalen, där en lycklig vinnare koras till best in show (BIS).

En hundutställning kännetecknas av noggrann bedömning och en tuff konkurrensen. Detta gör hundutställning till en väldigt passionerad hundsport. Det finns förvisso inte någon pengasumma i potten. Men många hundutställare gör ändå nästan vad som helst för att skaffa sig själva en konkurrensfördel. Detta har lett till att vissa kritiker menar att hundutställningar är dåliga för hundar. Detta för oss osökt in på nästa del av hundutställandet.

OBS! Genomförandet av hundutställningen ser lite annorlunda ut när det rör sig om en inofficiell utställning.

Handler som travar med sin hund på en hundutställning
En handler som travar med sin hund på en hunduställning.

Utrustning för att ställa ut hund

Du kan välja att ha minimalt med utrustning när du ska ställa ut din hund. Egentligen räcker det gott med enbart ett utställningskoppel och kanske lite godis. Men många hundutställare tar med sig flera olika tillbehör till en utställning.

Dessa är ytterligare några exempel på tillbehör och utrustning för hundutställningar:

 • nummerlappshållare eller säkerhetsnål
 • hopfällbar stol
 • canvasbur eller stålbur till din hund
 • burvagn för buren (om du har en större stålbur)
 • hundbur för flygtransport (om du flyger till utställningen)
 • vattenskål och vatten
 • hundgodis
 • hundkam, hundborste och andra tillbehör för pälsvård
 • trimbord att låta hunden stå på medan du borstar den
 • hundfön om du vill kunna blåsa ur hundens päls
 • utställningstält.

Dessutom är det även bra om du har med dig följande saker:

 • PM:et för hundutställningen
 • vaccionationsintyg
 • nummerlapp
 • pengar.

Kritik mot hundutställningar

Vid en första anblick kan hundutställningar framstå som en rolig hundsport för hundägare. Man hoppas och vill tro att alla deltagare har en genuin kärlek till sina hundar. Vissa kritiker har dock avfärdat hela systemet och menar att utställningar är dåliga. Somliga hävdar till och med att de är rentav skadliga för våra fyrbenta vänner.

En viss del av denna kritik gäller att hundutställningar är exklusiva för renrasiga hundar. Den bygger också på att de endast är tänkta för individer med estetiskt tilltalande egenskaper. För att få fram utställningshundar parar uppfödare hundar med vissa fysiska egenskaper. Detta innebär att genpoolen för vissa hundraser begränsas. I förlängningen kan detta leda till inavel. En risk är därför att man avlar fram hundar med svagare immunförsvar och vissa defekter.

Detta har lett till att domare numera anvisas bedöma hundarnas andning. Anledningen till detta är att man från bland annat SKK:s sida vill förhindra att premiera fel hundar. Vi syftar på dem som anses ha ”allvarliga överdrivna drag”.

Kritik har också framförts mot kupering av hundar. Detta är ett fenomen som är olagligt i Sverige men som i vissa länder görs för att hunden bättre ska motsvara rasstandarden.

För mer ytterligare läsning relaterad till hundutställning kan du läsa min intervju med MG Events. Det är ett företag som har kommit att bli synonymt med hundutställningar.

Vanliga frågor om hundutställningar

Vad är en hundutställning?

En hundutställning är ett evenemang där där hundar visas upp för en domare. Syftet är att utvärdera avelsresultat. Domaren väljer vinnare utifrån hur rastypiska de olika hundarna är. En hund som ställs ut tävlar både individuellt och i konkurrens med andra hundar.

Hur går en hundutställning till?

Du travar ett varv i ringen med din hund och ställer sedan upp hunden. Domaren går igenom hunden och kan be dig att springa i en triangel eller ännu ett varv runt ringen. Sedan meddelas domarens beslut och din hund går antingen vidare eller har tävlat klart för dagen.

Vad bedöms på en hundutställning?

Hundarna tävlar i olika klasser om flera olika priser. En hund kan belönas både för sin kvalitet och för hur den står sig i konkurrens med andra hundar.

Hur lång tid tar en hundutställning?

En hundutställning pågår ofta från morgon till eftermiddag. Exakt hur lång tid du själv och din hund behöver vara på plats beror dock på flera faktorer. Domarna dömer olika snabbt och om många hundar i din ras ställs ut tar bedömningen av rasen längre tid. Går hunden vidare kan väntan bli lång.

Hur kan jag träna inför en hundutställning?

Du kan träna på att ställa ut din hund på ringträningar och inofficiella utställningar. Dessutom kan du öva på att trava med din hund i en stor cirkel. Träna också på att få hunden att stå fint med kommandot ”stå”. Öve även på att låta din hund kännas igenom av andra och visa tänderna.

Vad betyder CK på en hundutställning?

Certifikatkvalitet (CK) kan delas ut till en eller flera hundar i konkurrensklass. Hundarna måste först ha fått kvalitetspriset Excellent. Om din hund får CK på en hundutställning betyder det att domaren tycker din hund håller hög kvalitet och är värdig ett certifikat.

Vad betyder HP på en hundutställning?

HP betyder hederspris och är ett pris som kan tilldelas en särskilt lovande valp. Detta pris delas ofta ut på inofficiella hundutställningar där CK inte får delas ut. HP delas även ut i avelklass och uppfödarklass till grupper av hundar som utmärker sig positivt.

Vad betyder BOB på en hundutställning?

BOB står för Best of Breed och heter på svenska Bäst i rasen (BIR). Detta pris tilldelas den hund som domaren anser vara den bästa hunden i respektive ras. Den andra hunden i rasfinalen får priset Bäst i motsatt kön (BIM). De hundar som får BIR tävlar vidare om Best in Show (BIS).

Varför delta i en utställning med hund?

En hundutställning ger din uppfödare besked om dennes avelsresultat. Har han/hon avlat fram en hund med ett rastypiskt utseende? Många hundutställare ser dock utställningar som en trevlig aktivitet och något av en sport. Du får tävla med din hund och har möjlighet att umgås med andra hundägare.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *