Intervjuer

VGWBälte Kane

Intervju med skaparen av VGWBälte®

Lena Lundby har genom sitt företag Pet Design By Sweden AB och sin skapelse, hundselen VGWBälte®, hjälpt bland andra mig själv genom att ta fram ett hjälpmedel för koppelträning och trevligare promenader för människa och hund.