Rafeiro do alentejo – den kraftfulla herde- och vakthunden

Rafeiro do alentejo är en stor och kraftfull hund från Portugal. Den är upp till 74 cm i mankhöjd och hanarna kan väga upp till 60 kg. Rasen har en hel del gemensamt med andra bergshundar såsom mastin español och cão da serra da estrela.

Detta är en ovanlig hundras i Sverige. I slutet av 2021 fanns endast 18 registrerade individer hos Jordbruksverket  vårt land. Och det är kanske inte så konstigt. På grund av sitt ursprung och sina egenskaper lämpar den sig inte som enbart sällskap eller som förstagångshund.

Fakta om rafeiro do alentejo

Mankhöjd hanar:66-74 cm
Mankhöjd tikar:64-70 cm
Vikt hanar:45-60 kg
Vikt tikar:35-50 kg
Rasgrupp:Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)

Historia

Rasen kommer från Portugal, närmare bestämt från provinsen Alentejo. Den svenska översättningen av namnet är “herdehund från Alentejo”. Man tror att rasen kommer från molosserhundar från Mellanöstern.

Eftersom hundarna är stora och modiga användes de av den lokala befolkningen som livnärde sig på åkerbruk och kreatursuppfödning. Hundarna var därför väldigt viktiga. När djuren skulle flyttas mellan olika beten användes också hundarna som skydd mot rovdjur och andra slags faror. Hundarna spreds därför också till olika regioner efter förflyttningarna, bland annat på Alentejoslätten.

Dessa hundar har varit kända sedan slutet av 1800-talet. Rasstandarden skrev 1940 och är internationellt erkänd av FCI.

Användningsområde och mentalitet

Rafeiro do alentejo är en herde- och vakthund. Den vaktar egendom och boskap på ett självständigt och utmärkt sätt. Den är särskilt uppmärksam under nattetid. Rasen tar sitt arbete som väktare på stort allvar. Hunden ska vara lugn, självsäker och envis. Den ska inte vara skygg eller aggressiv. Den söker aldrig kontakt med människor utan en anledning.

Rasen lämpar sig inte som enbart sällskap eller som förstagångshund. Som ägare behöver man vara väldigt erfaren och hunden behöver ha en omfattande socialisering i tidig ålder för att bli en välanpassad vuxen hund.

Den svenska kennelklubben (SKK) har i vissa raser gett rekommendationer om att noga överväga ansvaret med att köpa en ras som förväntas ha en stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande människor. Detta eftersom det medför ett särskilt ansvar. Är man intresserad av att skaffa en rafeiro do alentejo bör man också inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper.

Rafeiro do alentejo

Hälsa och pälsvård

Eftersom antalet individer i Sverige är så pass få går det inte att göra en korrekt bedömning av hälsotillståndet i rasen.

Pälsen är antingen kort eller medellång. Det är den medellånga pälsen som föredras. Pälsen är rak, tjock och tät. Den ska vara jämnt fördelad över hela hundens kropp och ska även vara så på tassarna.

Rafeiro do alentejo eller cão da serra da estrela?

Båda raserna kommer från Portugal och har båda använts som boskapsvaktare. Medan den förstnämnda inte anses vara enbart en sällskapshund är den sistnämnda främst en sällskapshund i Sverige. Ingen av raserna anses dock vara lämpliga som förstagångshund. Det är två stora raser men rafeiro do alentejo är snäppet större i både mankhöjd och vikt.

Vanliga frågor om rafeiro do alentejo

Hur är en rafeiro do alentejo?

Rafeiro do alentejo är en herde- och vakthund som tar sitt arbete på stort allvar, särskilt på natten. Den är självsäker och envis. Den söker inte självmant upp människor utan en anledning.

Liknande artiklar