Frågor och svar

Hund som tittar på ett äpple

Kan hundar äta äpplen?

Som hundägare vill du ofta låta hunden smaka på din mat. Men det kan vara svårt att veta vad som är okej att ge en hund och inte. Så kan hundar äta äpplen? Det korta svaret på frågan är ja, hundar kan äta äpplen. Men det finns vissa faror att vara uppmärksam på, inte minst fröna och kärnhuset. Och likt det mesta här i livet som är gott är det viktigt att din hund konsumerar äpplen med måtta för att inte göra magen orolig.