Chodský pes – den anrika allroundhunden från Tjeckien

Chodský pes är en ras från Tjeckien och har en gammal historia. Man brukar ofta säger att den ser ut som en mindre, långhårig schäfer. Hundarna har karakteristiskt upprättstående öron. Rasen beskrivs som medelstor och färgen är alltid black and tan.

Dessa hundar anses dels vara duktiga allroundhundar som passar för olika hundsporter och aktiviteter men också trevliga familjehundar. Du bör vilja vara aktiv med din hund om du går i tankar om att skaffa en chodský pes.  

Fakta om chodský pes

Mankhöjd hanar:52-55 cm (± 2 cm)
Mankhöjd tikar:49-52 cm (± 2 cm)
Vikt hanar:19-27 kg
Vikt tikar:17-24
Rasklubb:Svenska Chodský pesklubben
Rasgrupp:Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)

Historia

Chodský pes är en hundras som kommer från regionen Chodsko i västra Tjeckien. Den kallas ibland för chodovéhund, chodenhund eller böhmisk herdehund men rasnamnet betyder hund från Chodsko. Hundtypen kan härledas långt tillbaka och har en anrik historia. På 1100-talet användes chodský pes-liknande hundar inom gränsskydd och patrullering i regionen Chodsko som då var en viktig gräns mellan Tjeckien och Tyskland.

Man tror att ursprunget till hundarna kommer från olika lokala varianter av vallande herdehundar från Centraleuropa. Man anser att rasen står nära den tyska gelbbacke vilket är en av flera varianter av altdeutsche hütehund. Altdeutsche hütehund, som betyder gammaltysk herdehund, är i sin tur flera olika hundrastyper som inte är erkända av varken den tyska kennelklubben eller FCI.

Närbild på en chodský pes med en tennisboll i munnen

Rasens förfäder symboliserade Tjeckiens försvarsvilja

Hundtypens historia har bland annat beskrivits av författaren Jindrich Simoon Baar som i sin bok beskriver hundar i regionen Chodsko som han kallade för chodský. På 1800-talet beskrev J.A. Gabriel om att regionens befolkning har fått smeknamnet hundhuvuden. Detta på grund av att vimpeln för regionen pryds av just ett hundhuvud som liknar en vallhund med bland annat en stor pälsman.

Hundhuvudet i siluett var en tjeckisk symbol för försvarsvilja. Hundarna ansågs vara trofasta beskyddare av både hus och folk och de användes även som vallhundar. De har genom historien både avbildats och beskrivits i berättelser som lojala, trogna och modiga.

Fram till 1600-talet användes hundarna till gränsbevakningen men när arbetet fick allt mindre betydelse så avtog även intresset för avelsarbetet. Befolkningen behöll dock hundarna och använde dem därefter främst som gårds- och vallhundar. Den mer medvetna aveln för att få en mer homogen ras påbörjades i början av 1980-talet. Det finns dock stöd om att man redan under 1500-talet bedrev ett aktivt avelsarbete på hundtypen i hemlandet.

Chodský pes blev relativt nyligen erkänd av FCI

Som så många andra raser under efterkrigstiden föll rasen nästan i glömska men har ändå alltid funnits kvar utan större exteriöra avvikelser. I slutet av 1950-talet försökte några entusiaster få rasen erkänd hos FCI vilket vid denna tidpunkt inte lyckades.

Rasstandarden skrev 1984 och året efter registrerades den första valpkullen av den tjeckiska kennelklubben. Fram till 1996 kunde rastypiska hundar utan känd härstamning registreras men stamboken stängdes 2000. Rasklubben i hemlandet bildades 1991. 2019 blev rasen också erkänd av den internationella organisationen FCI.

I Sverige är rasen fortfarande en relativt ovanlig syn. 2010 godkändes rasen för registrering hos den svenska kennelklubben (SKK) och tre år senare bildades den svenska rasklubben. 2015 föddes och registrerades den första valpkullen i vårt land. I slutet av 2021 fanns det 243 individer som var registrerade hos Jordbruksverket.

Chodský pes

Användningsområde och mentalitet

Chodský pes beskrivs som en allroundhund. Den passar för många olika aktiviteter och hundsporter. Den är särskilt lämplig för olika slags grenar inom SBK (Svenska Brukshundklubben). I hemlandet används de som arbetande vallhundar men ses även inom lydnad, freestyle, bruksprov och som räddningshund. De är även framgångsrika inom hundsporter såsom agility, freestyle och hundfrisbee.

Rasen har också ett välutvecklat luktsinne. Det gör den väldigt lämplig till olika sök- och spårarbeten eller skulle kunna tränas till exempelvis narkotikahund. Fler hundraser med bra luktsinne belyser vi i den länkade artikeln!

Chodský pes har ett livligt temperament och är snabb i sina relationer utan att vara hetsig. De kännetecknas också av en stor nyfikenhet, stabila karaktär och trevliga sinne. Hundarna är även lugna, uppmärksamma och kravlösa. Dessutom beskrivs de som orädda med starka nerver, vaksamma och lättlärda.

Förutom att vara en alert brukshund är chodský pes även en hängiven, trogen och barnkär familjehund. Du bör som ägare ha en grundläggande kunskap om hundar och behöver även vilja vara aktiv med hunden eftersom den mår som bäst då.

Chodský pes som sitter bredvid en militär

Hälsa och pälsvård

Rasen anses vara en relativt frisk hundras. Det förekommer höftledsdysplasi (HD) vilket rasklubben arbetar aktivt för att minimera. Sedan 2016 krävs det en känd HD-status för att avla. Det förekommer också armbågsdysplasi (ED) och epilepsi.

Pälsen på en chodský pes är lång, tjock och glänsande. Den ska vara rak eller lätt vågig. Täckhåren ska vara mellan 5-12 cm långa och även täta och grova. De har en riklig, kort och mjukare underull.

Vanliga frågor om chodský pes

Hur är rasen chodský pes?

Chodský pes är en allroundhund som passar för olika hundsporter och aktiviteter. Den är också en trevlig familjehund. Hundarna är nyfikna, vänliga, lättlärda och har ett livligt temperament.

Hur många chodský pes finns det i Sverige?

I slutet av 2021 fanns det 243 individer i Sverige som var registrerade hos Jordbruksverket.

Liknande artiklar