Karelsk björnhund – en tuff och självsäker finsk hund

Den karelska björnhunden ses som en nationalskatt i sitt hemland, Finland. Och det är kanske inte så konstigt. Rasen ses nämligen som en av de tuffaste hundraserna som finns som genom tiderna jagat farliga byten såsom björn och annat storvilt. Det är en självsäker och modig hund som inte enbart passar som sällskapshund. Den är inte heller lämplig för en förstagångshundägare utifrån sitt ursprung och egenskaper. Läs mer nedan om den tuffa hundras!

Fakta om karelsk björnhund

Mankhöjd hanar:ca 57 cm
Mankhöjd tikar:ca 52 cm
Vikt:20-23 kg
Rasklubb:Svenska Björnhundsklubben
Rasgrupp:Grupp 5 ( Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Rasen karelsk björnhund är en hundras från Finland som tillhör de nordiska jaktspetsarna. Man tror att den kommer från komihunden som också kallas för syrjänernas hund. Detta då hundarna tillsammans med folken komi-syrjäner invandrade från Ural omkring 900 e.Kr.

På 1100-talet sysslade komerna handel med karelarna vid floden Norra Dvina. Rasen spred sig därmed omkring Ladoga, vilket är en insjö som finns i nordvästra Ryssland. Man har också hittat hundar i trakterna mellan Karelska näset och Vitahavskarelen. De användes som jakthund på allt möjligt vilt, från olika fåglar och hare till lo, älg och björn.

Den mer organiserade aveln påbörjades i mitten av 1930-talet. Man ville få fram en robust och stadig hund som skällde på storvilt. Första gången hunden visades officiellt var på en hundutställning i Helsingfors 1936. Namnet kom samma år att bli karelsk björnhund. Under finska vinterkriget utrotades dock nästan rasen. Detta avhjälptes dock senare då man i krigszonerna hittade tillskott till det redan lilla existerande beståndet. På detta sätt kunde rasen återuppbyggas.

1945 fastställdes rasstandarden och året efter registrerades de första hundarna. Rasen är mer vanlig i sitt hemland än i Sverige. Enligt Jordbruksverket fanns det 2020 ungefär 1100 registrerade individer i vårt land. Rasen är erkänd av FCI.

Användningsområde och mentalitet

En karelsk björnhund är en ställande hund. Den har en stor jaktlust och används främst för jakt på älg och björn. De arbetar mycket självständigt, men är samarbetsvillig. Den markerar viltet med skall. Hundens sinne, främst luktsinnet, är skarpa. Detta gör den utmärkt för jakt på storvilt. Hundarna har också en väldigt god orienteringsförmåga.

Rasen har ett stabilt temperament, men kan vara lite inbunden och tvär. Den trivs för sig själv. Vissa hundar är även försvarsbenägna och har en stark egen vilja. Hunden är också modig, uthållig, uppmärksam och envis. Den är även väldigt självsäker och kan visa sig hög i rang och aggressiv mot andra hundar. Detta får dock aldrig ske mot människor. Det är också därför viktigt med en tidig socialisering och träning. Vissa menar att detta börjar försvinna i rasen genom en medveten avel.

Rasen har även en stor kamplust och vaktar gärna. Dessa hundar tycker om att vara utomhus och kräver en hel del yta för att må bra. De behöver även få ordentligt med motion och mental aktivering.

Sidoperspektiv av en karelsk björnhund som står på en gräsmatta

Hälsa och pälsvård

Man anser att rasen är en sund och frisk sådan. Det förekommer höftledsdysplasi vilket gör det viktigt att röntga föräldradjuren innan en eventuell avel. Man ska också vara vaksam när det kommer till utfodring då rasen har en tendens till övervikt.

Pälsen hos en karelsk björnhund består av mjuk och tät underull och grovt och rakt täckhår. Det är en lättskött päls som kräver borstning någon gång per vecka. Hunden badas endast vid behov. Pälsen fäller. Man bör regelbundet kontrollera öronen för att rensa på vax eller skräp vilket annars kan leda till öroninflammation.

Karelsk björnhund som sällskapshund

En karelsk björnhund är en utpräglad jakthund. Den passar sig därför inte enbart som en sällskapshund. Eftersom rasen gärna är för sig själv kan den också anses som lite tråkig när det kommer till sällskaps- eller familjehund. Rasen passar inte heller för den som är en förstagångshundägare då de kräver stabilt ledarskap och en erfaren och kunnig person som kan lägga mycket tid på socialisering, träning och uppfostran.

Jämförelser med andra hundraser

Nedan jämför vi karelsk björnhund med andra hundraser som påminner om denna ras!

Karelsk björnhund eller lajka?

Först och främst måste vi förklara att lajka är en grupp av flera olika raser av ställande jakthundar som används på till exempel älg och björn. Framförallt brukar man tala om öst- och västsibirisk lajka. Alla dessa tre raser lämpar sig inte enbart som sällskapshund. Alla tre har ett jämnt temperament, är självsäkra och har en stor jaktlust.

Den västsibiriska lajkan är något lättare och senigare än den östsibiriska varianten. Den östsibiriska lajkan är störst av dessa tre raser men det är ingen stor skillnad. Medan den karelska björnhunden endast ska vara vit och svart kan lajkorna ha andra färger.

Karelsk björnhund eller jämthund?

Karelsk björnhund och jämthund delar många likheter med varandra. de är båda jakthundar på exempelvis älg. Ingen av raserna lämpar sig som enbart sällskapshund. De är båda stabila, modiga och uthålliga hundraser. Båda raserna har även stor jaktlust. Pälsen är liknande på bägge raserna och är lättskött samt fäller. En jämthund är aningen större än den karelska björnhunden. Medan karelen är svart och vitt är jämthunden grå.

Vanliga frågor om karelsk björnhund

Vad är karelsk björnhund?

Karelsk björnhund är en hundras från Finland som används i jakt på storvilt som till exempel björn.

Hur är en karelsk björnhund?

En karelsk björnhund är modig, självsäker, självständig och uthållig. Den kan också vara lite inbunden med en egen vilja. Den har både en stor jakt- och kamplust och kan vara aggressiv mot andra hundar.

Vad kostar en karelsk björnhund?

En karelsk björnhund kostar cirka 15 000-20 000 kronor.

Liknande artiklar