Hundraser från Sverige – allt om våra svenska raser

Hundar har länge vandrat vid människans sida i Sverige. Genom historien har de använts som arbetande hundar och denna tradition sträcker sig ända tillbaka till vikingatiden. Vissa hundraser från Sverige har en anrik historia som är så lång som 1 000 år eller mer. Till exempel har man gjort arkeologiska fynd som tyder på att högt uppsatta samhällsmedlemmar begravdes med sina hundar. Det är med andra ord otvetydigt att dessa djur var väldigt viktiga och uppskattades för det skydd, arbete och sällskap som de erbjöd.

Våra svenska hundraser har alltså sina rötter i forntiden men är minst lika viktiga för oss nu som då. Därför har vi valt att sätta ihop en lista som hyllar dessa raser!

Dalbohund

Dalbohund är namnet på en numera utdöd hundras. Dess historia sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Dessa hundar var väldigt modiga och användes för att skydda boskap från tjuvar och rovdjur. Tyvärr dog rasen ut på 1870-talet.

Dansk-svensk gårdshund

Dansk-svensk gårdshund i högt gräs

Dansk-svensk gårdshund är namnet på en svensk hundras som är väldigt intelligent och lättränad. Historiskt sett har dessa hundar använts som jakthund samt för att fånga råttor på gårdar. Detta är en anpassningsbar arbetande hund som även gör sig bra som sällskapshund.

Rasen blev erkänd i såväl Sverige som i Danmark vid samma tidpunkt, nämligen 1987. De bägge ländernas gemensamma historia och goda samarbete har lett fram till att man tillsammans har lyckats skapa denna fina hundras. Därmed har vi även med rasen i vår lista över hundraser från Danmark.

Drever

Drevern är en kortbent svensk hundras som används för att spåra och jaga vilt. Samtidigt är detta också en lugn och trevlig sällskapshund. De har dock en tendens att vara lite envisa och ha en stark egen vilja. Därför mår de bäst av att leva med en erfaren hundägare som gärna tränar dem. De har mycket energi och behöver därför motioneras en hel del på regelbunden basis. Dessa hundar är också lojala och vaksamma vilket gör dem till utmärkta vakthundar.

Gotlandsstövare

Gotlandsstövaren är en mångsidig jakthund som härstammar från Gotland. Detta är en av de allra äldsta hundraserna från Sverige. Under 1920-talet ville Svenska Kennelklubben skära ner på antalet hundraser och denna ras höll då på att stryka med. 1980 fanns blott 20 sådana här hundar kvar, men rasen lyckades hålla sig undan utrotning. Än idag är de dock väldigt ovanliga och det finns blott 128 st gotlandsstövare i skrivande stund.

Hamiltonstövare

Hamiltonstövare

Hamiltonstövaren har fått sitt namn efter A. P. Hamilton, den förste ordföranden för Svenska Kennelklubben. Detta är en jakthund som än idag används för att jaga räv och hare. Dessa hundar är starka och uthålliga men samtidigt också vänliga och lugna. De beskrivs dock som lättdresserade och följsamma. Med det sagt kan de ibland vara lite envisa och bör därför handhas av en erfaren hundägare.

Hälleforshund

Hälleforshund

Hälleforshunden är en spetshund som härstammar från 1930-talet. Rasens ursprung finns nämligen i en kull med älghundar vilka föddes under denna tid. Den har fått sitt namn utifrån att rasen kommer från Fredriksberg, i närheten av Hällefors bruk. Idag används dessa hundar framför allt som jakthund och hjälper då till att jaga älg.

Jämthund

Jämthund

Jämthunden är en spetshund som främst används i samband med jakt samt för att dra slädar. Detta är vänliga och lugna hundar som dock kan agera dominant gentemot andra hundar ibland. De har också en utpräglad jaktinstinkt och kräver också mycket motion för att må bra och kunna uppföra sig väl.

Norrbottenspets

Norrbottenspets

Norrbottenspets är ytterligare en spetshund som bland annat används vid jakt. Detta är ingen överdrivet stor hund på något sätt, men de är ändå modiga och tuffa. De är dessutom rörliga, tåliga och uthålliga. Därför lämpar de sig utmärkt som jakthund i vår inhemska terräng, som kan vara bitvis karg och oförsonlig. Dessa hundar kan ställa älg samt jaga skogsfågel och andra vilda djur.

Schillerstövare

Schillerstövaren har namngivits efter en lantbrukare från Stenungsund vid namn Per Schiller. Detta är framför allt en jakthund men det är även en populär sällskapshund. De knyter an lite extra till sina ägare och är reserverade mot främlingar. Detta gör att de ibland ses som något av en enmanshund. Deras starka lojalitet gäller dock för alla dess familjemedlemmar samt eventuella andra hundar i hushållet.

Smålandsstövare

Smålandsstövaren dök upp i Sverige under 1500-talet. Detta är en av de minst vanliga svenska hundraserna – i skrivande stund finns 912 registrerade hundar av denna ras registrerade i vårt land. Detta är en utpräglad jakthund som är fysiskt krävande och inte lämpar sig att uteslutande användas som sällskapshund.

Svensk lapphund

Svensk lapphund

Svensk lapphund är en spetshund som traditionellt sett främst har använts som jakthund och vakthund. Idag är detta dock en utpräglad sällskapshund. Detta är energiska och härdade jyckar som gärna utför olika uppgifter åt sina ägare.

Svensk vit älghund

Svensk vit älghund är ännu en av våra mer okända och ovanliga hundraser från Sverige. Det finns just nu drygt 600 hundar av denna ras registrerade i vårt land. Ursprunget till denna ras hittas i en avknoppning från två raser: jämthund och norsk älghund grå (även känd som gråhund). Dessa jyckar är tänkta att vara större än gråhundar samt ha en mer rektangulär än kvadratisk kroppsform, likt jämthunden.

Västgötaspets

Västgötaspets som springer i gräset med en leksak i munnen

En av de mest kända svenska hundraserna är västgötaspetsen. Detta är också en av våra allra äldsta svenska hundraser. Dess historia sträcker sig mer än 1 000 år tillbaka i tiden!

Dessa hundar har bland annat använts som vallhundar. Under 1940-talet dog rasen nästan ut till följd av att jordbruksmaskiner och andra vallande raser gjorde den överflödig. Med hjälp av ett målinriktat och idogt avelsarbete lyckades man dock bevara denna populära hundras.

Vanliga frågor om hundraser från Sverige

Finns det svenska hundraser?

Ja, det finns vissa raser som är inhemska och unika för vårt land. Tre exempel på svenska raser är norrbottenspets, svensk vit älghund och hälleforshund.

Hur många svenska hundraser finns det?

Det finns för närvarande 12 raser som härstammar från Sverige. Drever, jämthund och svensk lapphund är tre exempel på sådana.

Vilken svensk hundras används som vallhund?

Svensk lapphund och västgötaspets är två hundraser som Sverige som kan användas som vallhundar.

Liknande artiklar