Rysk-europeisk lajka – jakthunden från Ryssland

Rysk-europeisk lajka är som namnet antyder från Ryssland. Det är en medelstor och starkt byggd spetshund. Det är en mångsidig och utpräglad jakthund som inte lämpar sig enbart som sällskapshund. Den har en hög energi och behöver få utlopp för detta vilket en ägare behöver vara medveten om. Hundarna har ett livligt och jämnt temperament. Det anses vara en frisk ras och har en lättskött päls.

Fakta om rysk-europeisk lajka

Mankhöjd hanar:52-58 cm
Mankhöjd tikar:48-54 cm
Vikt:20-25 kg
Rasklubb:Svenska Laikaklubben
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Rysk-europeisk lajka kommer som namnet antyder från Ryssland och dess europeiska skogsområden. Rasnamnet i hemlandet är russko-evropeïskaïa laïka. Den första beskrivningen av nordiska hundar med spetsiga öron från 1895 av A. A. Shirinsky-Shikmatov i verket “Album över slädhundslajkor”. Hundarna i verket angavs som cheremis- och zyrianskylajkor. De fanns i regionerna Komi (Syrjän), Tver, Moskva, Udmurtia, Yaroslavl och Arkhangelsk samt några andra områden i Ryssland.

1947 slog man sedan ihop avkommor från bland annat Arkhangelsk och Karelen med andra lajkor såsom västsibirisk lajka. Därmed blev det en enda ras som också fick namnet rysk-europeisk lajka.

1947 kom också första rasstandarden som sedan reviderades 1952. 1981 kom den senaste standarden. Den mer moderna typen är resultatet av en selektiv avel under en lång tid. I aveln har alltid hundens jaktegenskaper varit viktigare än dess exteriör. För att bli utställningschampion behöver hunden ha meriter från jaktprov för älghund eller för skällande fågelhund.

Under sovjettiden föddes rasen upp på stora statliga kennlar varav den främsta låg i Moskva. Rasen finns i dess huvudsakliga utbredningsområde men också i mellersta och centrala Ryssland.

Rasen är erkänd av den internationella kennelklubben FCI. I Sverige är den väldigt ovanlig. Mot slutet av 2021 fanns endast 85 hundar av rasen som hade registrerats hos Jordbruksverket.

Rysk-europeisk lajka som springer i skogen

Användningsområde och mentalitet

Rysk-europeisk lajka är en mångsidig och uppskattad jakthund. Det är både en ställande hund och skällande fågelhund. Den används vid jakt på både små- och högvilt såsom älg och björn. De har ett väl utvecklat väderkorn och också en god förmåga att spåra och finna vilt. Den kan även användas som släd- och draghund. Eftersom det är en utpräglad jakthund lämpar den sig inte enbart som sällskapshund.

Rasen har ett livligt temperament men också stadigt och jämnt sådan. De är självständiga och tåliga hundar. Hundarna har en hög energi och behöver därför mycket daglig träning för att få utlopp för energin och må bra. De trivs alltså inte med ett stillasittande liv utan detta är en aktiv hundras som kräver en energisk ägare som är aktiv och tillbringar en stor del av sin tid utomhus. Fler exempel på aktiva hundraser hittar du i den länkade artikeln.

Hälsa och pälsvård

Det är generellt en frisk ras men det förekommer höftledsdysplasi (HD). Livslängden är cirka 10-12 år.

Pälsen består av ett hårt och rakt täckhår samt tjock, mjuk och riklig underull. På huvudet är pälsen kort och tät och huvudet ska vara omringad av en krage. Pälsen fälls regelbundet. Det är en lättskött päls som endast kräver sedvanlig borstning och skötsel. hunden badas vid behov.

Rysk-europeisk lajka i skogen

Rysk-europeisk lajka eller karelsk björnhund?

Den rysk-europeiska lajkan och den karelska björnhunden står nära varandra. De är båda medelstora och robust byggda spetshundar. Båda dessa raser är jakthundar på björn och älg och är utpräglade sådana. De är också båda friska raser med lättskötta pälsar. Bägge raserna har också ett jämnt temperament och är självständiga men den karelska björnhunden har en stor kamplust och kan vara aggressiv mot andra hundar.

Vanliga frågor om rysk-europeisk lajka

Hur är en rysk-europeisk lajka?

En rysk-europeisk lajka är en utpräglad jakthund som måste få utlopp för sin höga energi. De vill vara aktiva och behöver ha en ägare som kan matcha detta. Den har ett livligt men jämnt temperament.

Vad kostar en rysk-europeisk lajka?

En rysk-europeisk lajka har ett riktpris på 12 000 kronor till 16 000 kronor.

Liknande artiklar