Hundraser

Redan under forntiden ägnade sig människor åt hundavel. Vår önskan att ta fram hundar med varierande egenskaper har lett fram till att det idag finns hundratals hundraser. Allt började med att vargen domesticerades och vi fick tamhundar. Därefter började man medvetet avla fram hundar som gavs specifika uppgifter, till exempel att jaga, valla och vakta. Dessa tros vara de första arbetsuppgifter som har utförts av det djur som vi idag kallar ”människans bästa vän”.

Under de tusentals år som har gått sedan de första tamhundarnas tid har mycket vatten runnit under broarna. Vi människor har avlat fram hundar med de rätta fysiska och mentala egenskaperna för att utföra diverse arbetsuppgifter. Till exempel är den slanka greyhounden skapt för att kunna jaga snabbfotade bytesdjur såsom kaniner. De stora mastifferna har istället använts som krigare och väktare.

I takt med att vi människor har blivit allt mer sofistikerade har även våra hundar utvecklats. Därför har det med tiden uppkommit allt fler distinkta hundraser. Till exempel utgjorde greyhound grunden i det avelsarbete som gav oss den irländska varghunden och den italienska vinthunden. Alla dessa raser är alltså närbesläktade trots att de ser väldigt olika ut.

En hundras är renrasig så länge som två hundar av samma ras används i avelsarbetet. Till exempel kan endast avkomman till två renrasiga golden retrievers anses vara en renrasig golden retriever. Skulle en av föräldrarna inte vara renrasiga, eller om de bägge hundarna är av olika raser, klassificeras avkomman istället som en blandras.

Alla renrasiga hundraser har en rasstandard. I detta dokument framgår vilka fysiska egenskaper hunden ifråga ska ha. Där står även hur hunden ska röra sig och vilket temperament den ska ha. Därmed skiljer sig rasstandarden för en cocker spaniel åt från en springer spaniels.

I skrivande stund finns det 368 hundraser runtom i världen som är erkända av den internationella kennelkubben, Fédération Cynologique Internationale (FCI). Du kan läsa mer om de olika raserna i vår alfabetiska lista över hundraser.

Vill du hellre veta vilka länder de olika raserna kommer ifrån? Se då vår lista över hundraser efter ursprungsland!

Polishund som tittar fram ur en polisbil med blåljus

Polishundar ? – 12 raser som används av polisen

Många hundar har färdigheter och förmågor som kan vara till nytta för oss människor. Ett utmärkt exempel på detta är de polishundar som är ett viktigt verktyg i polisens arbete med brottsbekämpning. Med tanke på att patrullhundarnas roll skiljer sig åt lite grann mellan olika länder finns det också flera olika raser som används av polisen. Här belyser vi 12 raser som lämpar sig särskilt väl för detta ändamål!

En av de mindre hundraser som jagar råttor genom att gräva i marken

Hundraser som jagar råttor ? – 11 bra råttjägare

De hundraser som jagar råttor har avlats fram för att fånga råttdjur och andra gnagare vilka betraktas som skadedjur. Det var framför allt vanligt att vissa hundar användes i detta syfte under 1800-talet. Vissa hundägare låter också sina hundar fortsätta med detta arbete även i modern tid. De allra flesta väljer dock att använda hunden främst som en sällskapshund snarare än som en renodlad råttjägare.

Mops är en av våra korthåriga hundraser

Korthåriga hundraser – 20 hundar med kort päls

Korthåriga hundraser föredras av många hundägare som vill ha en hund som inte kräver särskilt mycket pälsvård. Hundar med kort päls behöver nämligen inte borstas lika mycket som mer långhåriga hundraser. Med detta sagt behöver såklart alla hundar tas om hand och du kommer kanske inte ifrån pälsvården helt och hållet. Däremot har de mindre päls att borsta och fälla.