Polishund som tittar fram ur en polisbil med blåljus

Polishundar – 12 raser som används av polisen

Många hundar har färdigheter och förmågor som kan vara till nytta för oss människor. Ett utmärkt exempel på detta är de polishundar som är ett viktigt verktyg i polisens arbete med brottsbekämpning. Med tanke på att patrullhundarnas roll skiljer sig åt lite grann mellan olika länder finns det också flera olika raser som används av polisen. Här belyser vi 12 raser som lämpar sig särskilt väl för detta ändamål!

12 raser vilka lämpar sig väl som polishundar

När det kommer till polishundar är det värt att notera att:

 • Hundar har använts av polismyndigheter runtom i världen i århundraden. Hundar har vissa färdigheter och förmågor som är väldigt användbara för polisväsendet. Därför har patrullhundar och andra typer av polishundar använts i hundratals år. Vissa använts för att söka upp personer, föremål eller ämnen med hjälp av nosen. Här kommer de hundraser med bra luktsinne som vi har belyst i den länkade artikeln väl till hands. Andra skyddar istället sina hundförare eller utför andra typer av uppdrag åt polisen.
 • Vissa raser lämpar sig särskilt väl för polisarbete. Detta är bland annat fallet med belgisk vallhund, tysk schäferhund och rottweiler. Med detta sagt brukar olika länders polismyndigheter ha vissa preferenser när det kommer till valet av ras.
 • Vissa raser vilka används som polishundar är lite mer överraskande än andra. Till exempel kanske du blir lite förvånad när du läser att raser som beagle och labrador ofta används av polisen? Detta är trots allt två raser som är mer kända för att vara trevliga och sociala jakthundar.

Hundens ras är alltså bara en del i den större ekvationen. Med detta sagt hoppar vi nu direkt vidare till vår lista över 12 raser som lämpar sig väl som polishundar!

Beagle

Beagle

Beagle är en populär jakthund som också kan användas som polishund. Rasen är lite mindre i storleken och kanske inte skrämmer förhärdade brottslingar särskilt mycket. Däremot har de ett utmärkt luktsinne och gör sig därför bara som spårhundar. De kan dessutom utföra vissa uppgifter som är lite svårare för större hundar att göra.

Belgisk vallhund (malinois)

Malinois som sitter på marken bredvid en stående polis

Malinois (belgisk vallhund) är en självsäker och hårt arbetande hundras från Belgien med en stark och muskulös kropp. Detta är en arbetsmyra av yttersta rang som kan göra allt från att valla boskap och agera vakthund till att utföra polisarbete.

Detta är en av de raser som liknar schäfern men den belgiska vallhunden är vanligtvis lite mindre och även mer intensiv. Den behöver helt enkelt få jobba för att vara lycklig och bör inte användas som renodlad sällskapshund. Däremot är detta alltså en utmärkt polishund som ofta används som sådan!

Blodhund

Närbild på en blodhund

Blodhund är en av de raser som under allra längst tid har använts som polishundar. Detta beror på deras utmärkta luktsinne som gör att de historiskt sett har använts för att bland annat söka upp misstänkta förövare. Än idag används de ofta som likhundar (kadaverhundar).

Boxer

Boxer

Boxer är en ras som länge har använts som vakthund men som även kan användas för polisarbete. Dessa intelligenta hundar knyter ofta an starkt till sina hundförare. Därmed är de också väldigt lojala mot dessa. Utöver att vara lojala är de också villiga att vara till lags. Därför använder vissa polismyndigheter runtom i världen dem i fält.

Briard

Närbild på en briard

Briard är en hundras som länge har ansetts vara en pålitlig vakthund och boskapsväktare. Dessa hundar är väldigt lojala och samtidigt också mycket intelligenta. De kan dock vara ganska envisa och självständiga, vilket förstås innebär en utmaning i detta avseende. Men de kan gärna utföra diverse arbetsuppgifter och även jobba som polishundar förutsatt att de får gott om tid att knyta an till sin hundförare.

Cane corso

Cane corso

Cane corso är en italiensk hundras som gärna jobbar och håller igång. Därmed lämpar den sig väl för polisarbete. Detta är en lite större hundras som är något av en jätte sett till storleken. Detta till trots älskar alltså dessa hundar att jobba och de är dessutom väldigt uthålliga. Därför kan de även tränas att utföra polisarbete tillsammans med en polisman som kan tygla hundens inbyggda envishet.

Dobermann

Dobermann

Dobermann är en stolt hund som också har ett lite skräckinjagande utseende. De känns lätt igen på sin slanka, svarta kropp med tantecken i pälsen och de uppstående öronen. De flesta av oss vet att detta är en utpräglad jakthund och vetskapen om detta bidrar förstås till den stora respekten för rasen. Men en ”dobbe” är också väldigt lojal, intelligent och villig att vara till lags. Därför används de på sina håll också som polishundar med stor framgång.

Hollandse herdershond

Hollandse herdershond

Hollandse herdershond är en hundras som är lätt att träna och som kan lära sig att utföra en rad olika arbetsuppgifter. Den kan göra allt från att valla boskap till att vakta ägorna. Dessa nederländska hundar är väldigt aktiva och gillar att stimuleras såväl mentalt som fysiskt. De är väldigt flexibla och därför uppskattade polishundar hos många polismyndigheter världen över.

Labrador retriever

Polisman som går med en labrador retriever i koppel

Labrador retriever är den mest populära hundrasen och kanske inte en av de raser som man tänker på när man föreställer sig typiska polishundar. Men tack vare att dessa hundar är så pass lojala, smarta och lättränade passar de faktiskt förvånansvärt bra som sådana. De är dessutom fulla av energi, muskulösa och rörliga samt gillar att jobba. Så ”labbar” används ofta av polisen som spårhundar eller i samband med sök- och räddningsuppdrag.

Riesenschnauzer

Närbild på en riesenschnauzer

Riesenschnauzer är en skäggig hundras med en stor personlighet och en stor arbetslusta. Dessa hundar kan utföra en rad olika uppgifter, såsom att valla boskap eller agera vakthund. Dessutom är de väldigt drivna och kan därför nyttjas som polishundar.

Rottweiler

Närbild på en rottweiler

Visste du att man i somliga länder även använder rottweiler som polishund? Jodå, ”rottisen” har en stark och muskulös kroppsbyggnad samt ett stort mod. Denna kombination tillsammans med det faktum att dessa hundar älskar att jobba gör dem till utmärkta polishundar. De är också väldigt intelligenta och villiga att vara till lags. Dessutom är de väldigt lojala samt lyckas ofta behålla lugnet även i pressande situationer.

Tysk schäferhund

Närbild på en polis som håller en tysk schäferhund i koppel

Tysk schäferhund är sinnesbilden av en polishund som länge har använts som en sådan här hemma i Sverige. När det kommer till polishundar är just schäfrar en väldigt vanlig syn. Detta beror dels på att dessa tyska hundar är väldigt lojala och tillgivna men samtidigt hårt arbetande. Dessutom är de lättränade och lämpar sig därför väl för polisarbete av olika slag.

Polishundar genom historien

Svensk polis har använt sig av polishundar sedan ungefär 100 år tillbaka. Däremot har andra polismyndigheter runtom i världen nyttjat hundar för detta syfta ända sedan medeltiden. Faktum är att detta gjordes så tidigt som under 1300-talet! Då använde man i vissa fall hundarna för att jaga ifatt, tackla omkull och hålla kvar misstänkta personer tills dess att polismannen han anlända till platsen.

Den mer moderna varianten av polishunden har dock sina rötter i 1800-talets England. Då använde man dem bland annat till att försöka leta rätt på den ökände mördaren Jack Uppskäraren år 1888. Han blev dock aldrig vare sig arresterad eller identifierad.

Dagens polishundar är mer specialiserade än förr

När det kommer till polishundar som använder sin nos för att spåra upp misstänkta gärningsmän finns det få som slår blodhunden. Den del av hundens hjärna som används för att hantera dofter är faktiskt 40 gånger större än motsvarande del av människohjärnan. Denna ras är också en erkänt skicklig spårare även jämfört med andra hundraser. Därför fick dessa hundar tidigt göra polismän sällskap i arbetet. Med tiden kom även flera andra hundraser att användas för olika typer av polisarbete.

Ända sedan 1800-talet har hundar använts av polis runtom i Europa, och på 1900-talet började de även användas av det amerikanska polisväsendet. Där svärs polishundar in på ett formellt sätt på precis som är fallet med mänskliga poliser. Idag används polishundar på många håll i världen, däribland även i Australien samt i asiatiska länder såsom Japan m.fl.

Även den typ av arbetsuppgifter som dessa hundar har tilldelats har kommit att förändras över tid. I början handlade det alltså framför allt om spårarbete och patrullarbete samt att hitta misstänkta gärningsmän. Dagens patrullhundar har dock helt andra färdigheter än vad till exempel sök- och räddningshundar har. Man kan med andra ord säga att dagens polishundar är betydligt mer specialiserade än vad de har varit historiskt sett.

Polishundar kan utföra en rad olika uppgifter

Polisens arbetsuppgifter är under ständig utveckling och förändring även om de grundläggande uppgifterna naturligtvis består. Därmed är det också fullt logiskt att även polishundens arbetsuppgifter har kommit att förändras över tid. Idag finns det hundar som har specialiserat sig på att utföra någon av en rad olika uppgifter. Dessa är några av de uppgifter som en polishund idag kan ha:

 • Narkotikahund. Hundar har inte mindre än 225 miljoner doftreceptorer vilket kan jämföras med människans 5 miljoner. Därför är det lätt att förstå varför hundarna är så duktiga på att sniffa fram narkotika och andra olagliga ämnen.
 • Sprängmedelshund. Polishundar kan även utbildas i att upptäcka bomber eller sprängmedel. Det faktum att hundarna kommer åt och kan söka i områden som kan vara svåra för människor att nå ger dem ytterligare en fördel. Värt att notera är att hundarna vanligtvis specialiserar sig på en uppgift. Detta innebär att sprängmedelshundar inte söker efter narkotika eller andra ämnen utan enbart fokuserar på just sprängmedel.
 • Tullhund. Tullverkets sökhundar används för att upptäcka narkotika. I vissa länder kan tullhundar ibland vara specialutbildade i att hitta smuggelgods såsom vapen, livsmedel, exotiska djur m.m.
 • Patrullhund. Polishundar kan även arbeta som patrullhundar och då ha i uppgift att övervaka och skydda ett visst område. De kan även tränas att försvara sin hundförare samt att gripa misstänkta gärningsmän på kommando. Utöver dessa uppgifter kan de även användas för att hantera demonstranter eller andra folksamlingar.

Önskvärda egenskaper hos en polishund

Det är vanskligt att stolpa upp vissa egenskaper som är mer önskvärda än andra hos en polishund. Detta har bland annat att göra med det faktum att dessa hundar kan utföra någon av flera olika arbetsuppgifter. Därmed ställs också olika krav på egenskaper hos hundarna.

Generellt sett är dock följande egenskaper önskvärda:

 • Intelligens. De hundraser som oftare än andra jobbar som polishundar är vanligtvis lättränade och benägna att lyda hundförarens kommandon även i stressiga situationer. Hundarna behöver därmed vara väldigt intelligenta för att kunna utföra sina uppgifter under press.
 • Lydighet. Som vi redan har varit inne på behöver en polishund alltid kunna lystra till sin hundförares kommandon. Detta är en viktig del av arbetet och har en viss koppling till hundens intelligens.
 • Lojalitet. Dessa hundar behöver vara extremt lojala gentemot sina hundägare. Därför är det viktigt att polismannen har en starkt band till sin hund.
 • Vaksamhet. Hundar som arbetar behöver också vara vaksamma och uppmärksamma på sin omgivning. Detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. De behöver dessutom alltid vara redo att jobba när så krävs.
 • Rörlighet. Det är viktigt att polishundar är rörliga och kan ta sig fram i olika typer av terränger. De behöver även kunna jobba i trängre utrymmen samt på platser där människor inte har lika lätt att komma åt.
 • Arbetsvilja. Polishundar är som sagt arbetande hundar och därför ställs andra krav på dem än vad som är fallet med en sällskapshund. Till exempel behöver dessa hundar har en hög arbetsvilja och en stark drivkraft att utföra sitt arbete.
 • Styrka. En polishund bör ha en stark och muskulös kroppsbyggnad för att kunna klara vardagens påfrestningar. Hunden ska bland annat kunna klara av att patrullera, gripa misstänkta gärningsmän samt rädda personer i nöd. För att klara av dessa uppgifter behöver hunden vara tillräckligt robust och stark.

Vanliga frågor om polishundar

Vilka raser är polishundar?

Det finns flera olika hundras som användas av polisen i Sverige och i andra länder. Merparten av polisens hundar är dock av raserna malinois eller schäfer.

Hur mycket kostar en polishund?

En polishund kostar cirka 40 000 till 80 000 kronor. Detta kan jämföras med priset för en helt vanlig schäfervalp som ligger någonstans kring 14 000 kronor och uppåt.

Vem äger polishundar?

Polishundar ägs antingen av Polismyndigheten eller av en polis som har ett särskilt avtal. Dessa hundar bor tillsammans med sin hundförare och dennes familj.

Vem tar hand om polishundar?

En polishund bor ihop med sin hundförare med familj. Det är med andra ord de som tar hand om hunden till vardags.

Vad gör en polishund?

Polishundar är tjänstehundar som har genomgått omfattande träning för att kunna bistå en hundförare med olika uppgifter. Vanliga sysslor är att söka efter personer, föremål eller ämnen såsom sprängmedel eller narkotika.

Avslutande tankar om polishundar

Hundar kan onekligen göra väldigt mycket nytta som polishundar. Det är dock långt ifrån alla hundar som lämpar sig väl för polisyrket, men de som gör detta är att betrakta som hårt arbetande vardagshjältar.

Vilken är din favorit av de raser som vi har belyst här? Skriv gärna en kommentar och berätta vilken ras du gillar bäst!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *