Hundar syskon

Kan hundar känna igen sina syskon?

När man hämtar hem valpen från uppfödaren är sannolikheten stor att den aldrig får träffa sina kullsyskon igen. Detta stämmer naturligtvis inte alltid, men så är ofta fallet. Man kan därför fråga sig huruvida hundar kan känna igen sina syskon om de flera år senare skulle träffa på dem igen?

Det är svårt att säga om hundar kan känna igen sina syskon. Det är möjligt att de gör det i vissa fall men inte i andra. Forskare har dock inte kunnat styrka att så är fallet, och det finns således i dagsläget inga bevis för att kullsyskon faktiskt känner igen varandra.

Med det sagt finns det många hundägare som får känslan av att syskonen känner igen varandra när de träffas. Det finns dock även de som inte delar denna upplevelse. Nedan går vi på djupet i ämnet och berättar bland annat om en viktig faktor för igenkännelse.

En annan intressant frågeställning är om hundar kan känna sorg. I den länkade artikeln diskuterar jag just detta samt huruvida de sörjer varandra eller inte.

Därför skulle hundar kunna känna igen sina syskon

Hundar kan förmodligen inte känna igen sina syskon och urskilja dessa från andra hundar. Med det sagt är hundar väldigt känsliga för dofter och dessa kan eventuellt få dem att minnas ett kullsyskon. Förmågan att känna igen dofter under en längre tid varierar dock mellan olika individer.

Teoretiskt sett kan man säga att om din hund skulle komma i kontakt med ett kullsyskon om ett antal år, skulle de troligtvis inte känna igen varandra som syskon. Det är dock fullt möjligt att de skulle känna igen varandras dofter och omedelbart känna sig bekväma med varandra. Detta har då att göra med just det faktum att motpartens doft är bekant. Så är dock inte alltid fallet.

Du skulle kanske kunna avgöra huruvida din hund känner igen sina syskon om hunden träffar ett kullsyskon och tycks reagera annorlunda på detta än på andra hundar. Det kan till exempel vara så att din hund luktar mer intensivt på syskonet, framstår som lugnar och mer bekväm med honom eller henne och är intresserad av den andra hunden.

Med det sagt är det inte alls säkert att din hund kommer att känna igen sitt kullsyskon och därför agera på ett annorlunda sätt än om hunden ifråga vore helt okänd. Detta är faktiskt inte helt ovanligt i sådana här situationer.

Vuxna hundar syskon
Kan vuxna hundar känna igen sina sykon? Kanske, kanske inte.

Erfarenheter av kullsyskon som möts

Hundar tros som bekant vara flockdjur och är redan från födseln en del av en hundflock. Nu har det dock visat sig att hundar inte är flockdjur i den rätta bemärkelsen och därför kanske inte bör betraktas på det sättet. Men när det kommer till att senare i livet kunna känna igen sina syskon och andra flockmedlemmar, spelar ändå faktorer såsom hur länge din hund hinner umgås med flocken viss betydelse.

Till exempel är det så att ett barn som adopterats i väldigt tidig ålder kan sakna et minne av sina biologiska föräldrar. Om de skulle träffa dessa senare i livet finns det därför en möjlighet att barnet inte alls känner igen dem. Detsamma gäller alltså även för hundar och deras kullsyskon samt övriga flockmedlemmar.

Det finns en del berättelser om personer vars hundar har träffat sina kullsyskon i ett senare skede i livet. Upplevelserna av fenomenet är blandade – vissa hundar tycks komma väldigt bra överens med sina syskon och börjar efter att ha luktat en hel del på varandra genast leka utan att konflikter uppstår. Det finns dock även de som uppger att deras hundar i högre utsträckning tenderar att gruffa med, och skälla på sina kullsyskon.

Jag har själv träffat kullsyskon till mina bägge hundar. Min upplevelse är att de inte direkt känner igen varandra, utan att det snarare är en känsla som vi människor applicerar på hundarna. Detta har kanske att göra med att vi förväntar oss, eller åtminstone vill tro, att de ska känna igen varandra.

Vad säger forskningen?

Det tycks alltså inte finnas några jättebra bevis för att hundar skulle känna igen sina syskon, annat än att det teoretiskt sett skulle kunna vara så. Men vad säger egentligen forskningen om detta?

Vissa forskare tror inte att hundar kan känna igen sina kullsyskon. Det finns dock viss forskning som pekar på motsatsen, d.v.s. att de faktiskt kan göra detta.Till exempel tror den amerikanska författaren och beteendevetaren Steven R. Lindsy att hundar faktiskt kan känna igen sina syskon senare i livet. Han tror även att de har förmågan att identifierar sina föräldrar.

Detta är dock endast fallet för valpar som har ägnat den viktiga socialiseringstiden med sina syskon. Det betyder att de bör ha umgåtts med sina kullsyskon från det att de föddes till omkring 16 veckors ålder. Många valpar skiljs dock från sina kullar redan då de är cirka 8 veckor gamla. Om de hade spenderat mer tid tillsammans med sina kullsyskon skulle de troligtvis ha större möjligheter att känna igen dem flera år senare.

Även Peter G. Hepper är inne på att hundar kan känna igen sina syskon, dock endast om de bor tillsammans med ett syskon. Hundar som levde på egen hand kunde inte identifiera sina kullsyskon.

Luktsinnet sannolikt det bästa hjälpmedlet

En hunds luktsinne är omkring 10 000 gånger mer känslig än människans. Därför är sannolikheten större att de skulle kunna känna igen sina syskon just med hjälp av luktsinnet. Det har även utförts vetenskapliga studier där man har dragit slutsatsen att hundar klarar av att identifiera och minnas ansikten.

Då detta betyder att de kan känna igen sina ägares ansikten, skulle det även kunna betyda att de har möjlighet att känna igen ansiktet på sina kullsyskon. Detta är dock endast teorier för stunden och det finns i dagsläget inga bevis för att så skulle vara fallet.

Avslutande tankar

För att sammanfatta det hela så vet vi alltså inte huruvida hundar kan känna igen sina syskon eller ej. Detta kan likt alla forskningsrön komma att förändras i framtiden, men för närvarande får du alltså hålla tillgodo med att försöka avgöra om din hund reagerar annorlunda på sina kullsyskon.

Dela gärna med dig av dina egna tankar på ämnet i kommentarsfältet nedan. Har du själv erfarenheter där din hund har träffat sina kullsyskon, och upplever du i sådana fall att de kände igen varandra eller inte?

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *