Hundbloggen för hundälskare

Är hundar flockdjur? Inte enligt forskningen

  • Av: Sebastian Liljegren
  • Datum: 17 juli, 2021
  • Lästid: 5 min.

Att hundar lever i en flock och att vi som ägare ska ta på oss rollen som ledare för denna har under en längre tid varit den vedertagna sanningen. Men är hundar flockdjur på samma sätt som vargar, eller bör vi snarare se på deras sociala struktur på ett annorlunda sätt?

Enligt den vanliga uppfattningen är hundar flockdjur av naturen. Ny forskning visare dock att så inte är fallet. Hunden är ett socialt djur som trivs bäst i grupp, men hundens sociala grupper är vanligtvis löst sammansatta och saknar en tydlig ledare.

Okej, nu har vi alltså stuckit ut näsan genom att påstå att hundar INTE är flockdjur. Så hur ligger det då egentligen till – hur fungerar en grupp med hundar? Och hur skiljer sig hundens sociala strukturer från vargens? Låt oss ta reda på detta!

Du som är intresserad av forskning på hundar kanske även vill veta huruvida hundar kan känna igen sina syskon? Läs i sådana fall den länkade artikeln så får du svaret!

Hundar är inte flockdjur

Under flera års tid har mantrat bland många hundägare varit att man ska agera ledera för sin flock. Detta härstammar från en tro på att hunden inte skiljer sig väsentligt från sin förfader vargen. Trots att det finns hundar av alla möjliga storlekar och former har vi hållit fast vid föreställningen att de egentligen är tama vargar.

På senare tid har det dock kommit nya forskningsrön som visar att detta kanske i själva verket är en vanföreställning. Vad detta innebär för oss hundägare är att vi kanske behöver se på våra hundar i ett nytt ljus. För det kanske är så att de faktiskt inte är flockdjur utan snarare har en helt annan social struktur sinsemellan.

Hundar inte flockdjur
Hundar är inte flockdjur utan ingår i löst sammansatta sociala grupper.

Sociala strukturer hos hundar och vargar

Hundar lever i en löst sammansatt social struktur där det inte alltid finns en uppenbar ledare. Det har till exempel visat sig att grupper bestående av såväl samkönade hundar som grupper med hundar av blandade kön kan samexistera på ett fridfullt sett med minimal maktkamp. Hundar kan ha flera sociala cirklar där olika individer ingår – såväl andra hundar som människor, katter och andra djur.

Vargar å sin sida har ett väldigt tydligt ledarskap i form av en alfahane och en alfahona. Dessa är de bägge vargar som befinner sig i toppen av flockhierarkin. Jämt och ständigt, inte minst i samband med parningssäsongen, förekommer en konkurrenssituation där ledarna kan komma att utmanas av andra flcokmedlemmar. Vargar lever i större grupper med minimal omsättning på gruppmedlemmar och beblandar sig aldrig med andra arter i en social mening.

Missuppfattningen bygger på gammal och bristfällig forskning

Dr. David Mech, en forskare och tillika vargexpert, bidrar även han till att spräcka myten om hunden som ett flockdjur. Han har studerat vargar i fångenskap såväl som i det vilda och konstaterar att dessa beter sig väldigt olika. Och det är just detta som missuppfattningen att hundar skulle vara flockdjur härstammar ifrån – forskning på vargar i fångenskap under 1970-talet.

De vargar i fångenskap som studerades var en grupp med vargar som saknade släktskap till varandra. Forskarna drog slutsatsen att det fanns en tydlig hierarki med alfavargar som ledde flocken. Men Dr. Mech hävdar alltså obesläktade vargar som inte har något annat val än att leva tillsammans i grupper har ett väldigt annorlunda beteende jämfört med vargflockar i det vilda.

Vargflock
Vilda vargflockar har ett annorlunda flockbeteende jämfört med vagar i fångenskap.

Därför bör inte hundar ses som flockdjur

När människan för 50 000 år sedan lämnade Afrika och begav sig norrut tros man för första gången ha kommit i kontakt med vargar. Forskare tror också att hundens genetiska utveckling från varg till modern hund inleddes för omkring 40 000 år sedan. Detta innebär att människor under tusentals år har interagerat med vargen och att den med tiden har blivit allt mer tam.

Det är med andra ord en väldigt långsam process som har ägt rum, och att då hävda att hundar fungerar på precis samma sätt som vargar är helt enkelt felaktigt. Tanken på hunden som ett flockdjur har dock levt kvar hos allmänheten, trots att vetenskapen alltså pekar i motsatt riktning.

Visst, många hundcoacher uppmuntrar hundens ägare att agera flockledare, men dessa missar då helt det faktum att hundar alltså sällan har en alfahund som utsedd ledare. Ett problem med detta tankesätt, förutom att det är felaktigt, är att många hundägare uppmuntras att använda bestraffningar i sin uppfostran. Detta för att visa sig dominanta gentemot hunden. Forskning visar dock att hundar svarar bättre på belöningsbaserade träningsmetoder.

Avslutande tankar

Till skillnad från vad de allra flesta tror är alltså inte hundar flockdjur. Det är lätt hänt att man får denna uppfattning, men det går inte att ignorera det faktum att hundar under tusentals år har ingått i mänskliga sociala strukturer. De har därmed haft möjligheten att anpassa sig till detta och så också gjort.

När vi förutsätter att hundar endast är ute efter en dominant flockledare missar vi någonting, nämligen att de kanske snarare söker ett kamratskap. Hundar är inte flockdjur men ändå sociala djur som gillar att ingå i grupper. Så vi bör kanske sluta fokusera på att hunden härstammar från vargen och istället börja betrakta dem mer som renodlade familjemedlemmar.

Liknande artiklar:

Senaste inläggen av Sebastian Liljegren (se alla)
Bästa antidragselen för hund

Previous Post

Bästa antidragselen för hundar som drar i kopplet

Next Post

Tips vid hundmöten för dig med reaktiv hund

reaktiv hund hundmöte