Labrador känna sorg

Kan hundar känna sorg? Sörjer hundar varandra?

Kan hundar känna sorg när en medlem i flocken går bort? Och gäller det i sådana fall oavsett om det är en människa eller en annan hund som går över regnbågsbron? I denna artikel diskuterar vi huruvida våra fyrbenta vänner sörjer bortgångna pälsklingar eller människor.

Ja, hundar kan känna sorg. Det är inte ovanligt att en hund saknar sin kompis när denne går bort. Detsamma gäller även om det är en mänsklig flockmedlem som avlider. För att lindra hundens sorg kan du hålla fast vid era rutiner och försöka få allt i vardagen att vara så normalt som möjligt.

Nu har vi alltså slagit fast att hundar sörjer varandra såväl som avlidna människor i deras närhet. Jag känner dock att det är värt att dyka lite djupare i detta ämne. Nedan kommer jag därför gå igenom hur hundar hanterar förluster av detta slag och vad du kan göra för att lindra din hunds sorg.

Om du är intresserad av denna artikel kan jag även rekommendera den där jag diskuterar huruvida hundar kan känna igen sina syskon eller ej. Vi har även skrivit en artikel om vad hundar tänker på där du finner ytterligare intressant information.

En jobbig situation när någon går bort

Det kan vara en väldigt jobbig situation som uppstår dår man förlorar ett husdjur eller en mänsklig familjemedlem. Detta gäller inte bara för oss människor – även våra hundar kan tycka att situationen är besvärlig. Som människa kanske man inte alltid lägger märke till det, men faktum är att hundar sörjer förlorade flockmedlemmar.

Om en av familjens hundar nyligen har gått bort finns det flera saker du kan göra för att ge den/de hund(ar) som är kvar att ta sig igenom denna svåra tid.

Kvinna sörjer
Det alltid väldigt jobbigt när en hund eller något annat husdjur går bort.

Så kan din hund hantera förlusten

Precis som oss människor reagerar hundar olika på förluster av flockmedlemmar. Vissa hundar tycks agera precis som vanligt medan andra blir väldigt deprimerade. Det är inte heller ovanligt att en hund som saknar sin kompis drabbas av personlighetsförändringar eller fysiska sjukdomssymtom.

Dessa är några av de vanligaste reaktionerna som kan uppstå hos en hund som sörjer en två- eller fyrbent kompis:

  • Inga symtom – Ibland visar inte hundar några som helst tecken på att en flockmedlem nyligen har gått bort. Det betyder dock inte att din hund inte saknar sin kompis men behandlar sin sorg utan att direkt visa det.
  • Personlighetsförändringar – Vissa hundar kan förändra sitt beteende som en del av sorgen. Detta kan bland annat hända om den hund som har gått bort var en ledargestalt. Den kvarvarande hunden kan då uppleva att det är dennes uppgift att ta över rollen som ledare. Det kan medföra att han eller hon skäller på förbipasserande eller på andra sätt agerar mer självsäkert och utåtagerande. Din hund kan även bli mer tillbakadragen och tyst när den saknar sin kompis.
  • Fysiska symtom – Den kvarvarande hunden kan även drabbas av rent fysiska symtom på grund av förlusten. Det kan till exempel röra sig om en minskad aptit, letargi (ett dvalliknande tillstånd) eller andra sjukdomssymtom.

Det är viktigt att vara vaksam på ovanstående symtom. Detta då hundar inte kan berätta för oss hur de känner – vi kan endast iaktta dem och försöka lista ut hur de mår.

Inte säkert att det hjälper att få säga farväl

En vanlig uppfattning bland hundägare är att det underlättar för den kvarvarande hunden att få ”säga farväl” till sin avlidna kompis. Forskare har dock studerat sambandet mellan att ge det överlevande husdjuret möjligheten att se kroppen och att inte göra detta. De fann genom denna studie inga bevis för att de djur som träffade det avlidna djuret en sista gång skulle bete sig annorlunda.

Med det sagt är det inte heller hundra procent säkert att det inte fyller någon funktion. Till exempel uppger många att deras kvarvarande hund en tid efteråt går och letar efter sin avlidna kompis i bostaden. Detta är ett fenomen som eventuellt skulle kunna undvikas om den fått se att den andra hunden avlidit. Det är dock inte säkert att så är fallet.

Viktigt att inte förändra rutiner

Oavsett i vilken utsträckning din hund yttrar förlusten av en annan hund eller mänsklig familjemedlem, kommer hunden obönhörligen att känna sig stressad av denna förändring. För att underlätta för din hund att anpassa sig till den nya situationen är det viktigt att inte förändra de vardagliga rutinerna alltför mycket.

Hundar är vanedjur och föredrar fasta rutiner. Fortsätt därför att promenera och utfodra hunden vid samma tidpunkter som vanligt. Genom att följa det vanliga schemat kommer du kunna lindra mycket av den stress som ofta uppstår i samband med större förändringar. Att hålla fast på rutinerna kan även hjälpa dig att hantera din egen sorg på ett bättre sätt.

Värt att notera i sammanhanget är också att hundar är väldigt bra på att läsa av människor. Det betyder även att din hund sannolikt känner av din sorg och påverkas av den likväl som av att den själv sörjer. Samtidigt är sorgen en viktig del av processen att läka såren, gå vidare och anpassa sig till de nya förhållanden som råder.

Hund tröstas känner sorg
Hunden kan känna sin sorg men sorgen är ändå en viktig del av läkeprocessen.

Öka mängden motion och aktivering

Den hund som har gått bort spelade troligtvis en stor roll i det vardagliga livet hos den av dina hundar som överlevt den andra. De kanske har lekt och sovt tillsammans och haft ett väldigt nära band. När detta förhållande går förlorat kan det få hunden att bli såväl ängslig som uttråkad. För att motverka dessa känslor kan du ge din hund mer motion och mental aktivering än tidigare.

Gå gärna en extra promenad varje dag, lär din hund ett nytt kommando och använd aktiveringsleksaker för att aktivera hunden mentalt. Ni kan även hjälpa varandra genom sorgen och knyta ett starkare band genom att umgås mer tillsammans och bara mysa ihop.

Bör jag skaffa en till hund?

Många hundägare tänker att det bästa sättet att lindra sorgen hos sig själv och den kvarvarande hunden är att nästan omedelbart skaffa en ny hund. Detta är dock inte alltid det bästa beslutet. Innan du väljer att skaffa en ny hund bör du ha vissa saker i åtanke.

Till att börja med bör du fundera över huruvida du verkligen är redo för en ny hund. Det kan ju vara så att din tillvaro har förändrats en hel del sedan du senast utökade din flock. Dessutom är det mycket jobb med nya hundar. Innan du tar hem en ny jycke är det därför bra att rannsaka dig själv och fråga dig om du verkligen är redo för detta.

Det är inte heller säkert att din kvarvarande hund kommer att acceptera en ny flockmedlem. Bara för att han eller hon var mer eller mindre oskiljbar från den hund som nyligen har gått bort, betyder det inte alls att den kommer komma bra överens med en ny jycke.

Avslutande tankar

Att hundar kan känna sorg kommer förmodligen inte som någon överraskning. Det verkar dock lite mer oklart om en hund saknar sin kompis mer om han eller hon har fått se den avlidna eller inte. Oavsett vilket är det dock viktigt att du som hundägare försöker ta dig igenom sorgen tillsammans med din hund. På samma sätt som din hund kan behöva stöd är det dock möjligt att även du behöver stöttning i denna svåra process.

Berätta gärna i kommentarsfältet om du tror det hjälper att låta den överlevande hunden få träffa den andra efter dödsfallet eller inte. Då det inte finns några vetenskapliga belägg för att så vore fallet, tvingas vi tills vidare att förlita oss på anekdotiska bevis åt bägge hållen.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *