Hundtass hand

Hundar förlänger våra liv

Att hundägare lever längre är ingen sprillans ny sanning. Vi har länge känt till att människor med hund tenderar att vara lyckligare och mer aktiva i vardagen än andra individer. Det är därför inte förvånande att det nu också bekräftas att vi genom vår livsstil även kan uppnå en högre levnadsålder.

För vem är egentligen förvånad? De flesta människor trivs väldigt bra i sällskap med djur i allmänhet och trevliga hundar i synnerhet. Det är dock svårt att peka ut en enskild anledning till varför hundar skänker oss så mycket glädje. Det är sättet de ser på oss, känslan när de buffar på oss med nosen samt den tillgivenhet och glädje de uppvisar. Att sätta fingret på en enskild faktor är alltså lättare sagt än gjort, men att hundar gör oss lyckligare råder det inga som helst tvivel om.

Man har även tidigare sett kopplingar mellan hundägande och en minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar hos människor. Det har även kommit rapporter som har visat att man kan koppla hundägandet till lägre stressnivåer och en mer hälsosam blodtrycksnivå.

Men det har varit oklart om hundägares överlevnad har påverkats av fyrbent sällskap. Detta även om man har kunnat fastställa andra positiva effekter, såsom att kvinnor sover bättre tillsammans med hundar än med män.

Kvinna hund
Människor och hundar trivs tillsammans och tycks åtnjuta positiva effekter av varandras sällskap.

Studier bekräftar hundars effekt på människors hälsa

En nyligen publicerad systematisk översikt och metaanalys av hundägande och överlevnad visar dock att så är fallet. Det forskarna har kommit fram genom att granska närmare 70 års forskning mellan åren 1950 och 2019 är nämligen att det finns en koppling mellan hundägande och dödlighet. Deras fynd visar att hundägare löper 24 procent lägre risk att dö av olika dödsorsaker än människor utan hund.

Att införskaffa en hund kan med andra ord vara en effektiv hälsoförsäkring. Detta gäller inte minst för personer med befintliga hjärt-kärlsjukdomar. Det hela bekräftas av en svensk studie som även den publicerades tidigare under denna månad (oktober 2019).

Det de svenska forskarna undersökte var hundägandets inverkan på överlevnaden hos människor som drabbats av allvarliga kardiovaskulära händelser. Man fann också mycket riktigt att hundägare tenderade att klara sig bättre efter att ha drabbats av sådana tillstånd. Samtidigt noterade de att det även finns ytterligare faktorer såsom rökning som kan påverka resultatet och därmed förhindrar forskarna från att utan omsvep hävda hundägandets effekt.

Dessa slutsatser kan vi dra

Även om vi alltså inte med hundra procents säkerhet kan säga att våra chanser att överleva en allvarlig hjärt-kärlsjukdom ökar bara genom att vi skaffar hund, kan vi dra slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan hundägande och god hälsa. Forskare kan skriva under på att det är positivt för hälsan att äga hund eftersom hunden uppmuntrar sin ägare att ta regelbundna promenader och att leka. Det är också viktigt för vår mentala hälsa att ha sällskap i livet.

Det betyder dock inte att det enda du ska ägna dig åt är att springa omkring och skaffa hundar till höger och vänster. Du bör inte heller kasta all din oro för din hälsa och din framtid ut genom fönstret bara för att du skaffar hund. Den forskning som har gjorts på området är trots allt inte helt obeveklig och det finns även brister eller åtminstone begränsningar i forskningen på hundägande och hälsa.

Forskarna nämner bland annat själva att antalet deltagare i dessa studier är för få. Detta gör att vi inte kan fastställa att resultatet vore det samma om det gjordes i större skala, och det ger därmed inte en fullgod indikation på hur det ser ut bland befolkningen i stort. I vissa studier har man dessutom undvikit att ta hänsyn till andra faktorer såsom rökning, kost och kroppsmassa.

Med det sagt verkar det alltså finnas ett samband mellan hundägande och lägre dödlighet till följd av minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Så även om ytterligare vetenskapligt arbete behöver utföras på detta område, kan vi hundägare känna oss trygga med att forskningen åtminstone pekar i rätt riktning för vår del.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *