Fästingar

Allt om fästingar: Svar på vanliga frågor

Fästingar är främst förekommande i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten. Med det sagt kan du förvänta dig att finna fästingar i princip var i vårt avlånga land du än befinner dig. Dessa blodsugande små monster har nämligen brett ut sig över hela landet. Till råga på allt påträffas dessutom nya fästingarter med jämna mellanrum.

För att skydda din hund mot fästingangrepp bör du använda ett preparat framtaget för detta ändamål. Om du vill ha tips på sådana, kan du med fördel ta del av min artikel där jag listar de bästa fästingmedlen för hund av olika slag.

Denna artikel kommer att vigas helt åt fästingen och de frågor som många svenskar har om dessa. Här kommer några av de allra vanligaste frågorna att besvaras efter bästa förmåga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka att komplettera artikeln med denna/dessa.

Vad är en fästing?

Fästingar är små insektsliknande varelser som lever på främst däggdjurs och fåglars blod men ibland även reptiler och amfibiers dito. En vuxen har en päronformad kropp som fylls med blod när fästingen äter. Eftersom de lever på blod kan de sprida sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för såväl människor som djur.

Världen över finns det omkring 850 olika fästingarter och 30 huvudsakliga sjukdomar som sprids via dessa. I Sverige finns dels den vanliga fästingen och dels ett 10-tal ytterligare fästingarter som enligt Naturhistoriska riksmuseet mer sällan angriper oss.

Till skillnad från de vanliga fästingar som vi har kommit att vänja oss vid här i Sverige, som mestadels sitter stilla och inväntar sitt offer, fann man under sommaren 2018 en ny fästingart i Sverige>. Hyalomma marginatum som denna nya art heter jagar istället sina offer och har med bakgrund av detta samt sin storlek benämnts vara en aggressiv jättefästing.

Är fästingen ett kvalster eller ett spindeldjur?

Fästingen är varken ett kvalster eller ett spindeldjur – det är ett leddjur som är släkt med bägge nämnda djurtyper. En vanlig anledning till att vissa tror att fästingen är särskilt nära besläktad med spindlarna är förmodligen att den likt dessa har åtta ben. Så är alltså dock inte fallet.

Hur många ben har fästingen?

Vuxna fästingar har åtta ben. I larvstadiet har de dock blott sexben, men med tiden lägger de sig alltså till med ytterligare två sådana.

Fästing
Fästing

Är fästingar farliga för hundar?

Ja, fästingar kan vara farliga för hundar. De fäster sig nämligen på din hund med hjälp av sin mundel. Många fästingar producerar dessutom en kladdig, klisterliknande substans som hjälper dem att fästa sig på värddjuret. När fästingen väl har fäst sig på din hund börjar den suga i sig dess blod. Den plats där en fästing har satt sig kan ofta bli röd och irriterad.

Även om det är ganska sällsynt finns det också en risk för att fästingen suger i sig så pass mycket av hundens blod att hunden drabbas av anemi (blodbrist). Det är dessutom så att fästingar har förmågan att sprida diverse sjukdomar till såväl hundar som människor. Några exempel på dessa är TBE (fästingburen hjärninflammation), borrelios och granulocytär anaplasmos.

Är fästingar bra för något?

Många har en bild av att fästingar är ett otyg och att dessa inte är bra för något. Men faktum är att de i vissa hänseenden kan vara till viss nytta. För det första kan fästingar utgöra föda för andra djur såsom fåglar, reptiler och amfibier. De är dessutom värda för flera olika organismer, närmare bestämt mikroparasiter såsom virus, bakterier och andra mikroskopiska livsformer vilka bidrar till mångfalden av liv på vår planet.

Slutligen kan fästingarna dessutom vara till nytta genom att bidra till att kontrollera populationen av deras värddjur. På samma sätt som ugglan håller nere antalet möss och dylikt hjälper fästingen till att upprätthålla balansen i ekosystemet. Oavsett om de angriper rådjur, hjortar, björnar eller något annat skogslevande djur, är de med andra ord bra för något.

Är fästingar blinda?

Ja, fästingen är blind. Den kan dock känna av ett potentiellt offers vibrationer, kroppsvärme samt koldioxiden i den luft som detta andas ut.

Är fästingar tvåkönade?

Nej, fästingar är inte tvåkönade. Hermafroditer (tvåkönad varelser) är vanligt förekommande i djurriket. Individer tillhörande de djurarter som faller inom denna kategori har ofta möjlighet att välja att vara hona respektive hane.

Detta gäller dock inte för fästingen. En fästing börjar som ett ägg, går vidare till att bli larv och sedermera nymf, för att slutligen bli en vuxen hona eller hane. Fästingen är således inte tvåkönad.

Är fästingar röda?

Både ja och nej. Vissa fästingar är röda, närmare bestämt den röda fästingen Haemaphysalis punctata, vilken förekommer i Blekinge samt på de bägge sydliga öarna Gotland och Öland. Dessa kan attackera såväl människor som hundar och är alltså röd till färgen. Fästingar kan dock även ha andra färger.

Är fästingar snabba?

Nja, den vanliga svenska fästingen är i ärlighetens namn inte att betrakta som särskilt snabb. På senare år har vi dock fått in en ny fästingart i Sverige som ofta benämns som en snabb jättefästing. Denna fästing är en jagare och jagar alltså aktivt upp sina byten. Den sägs vara mycket snabb vilket troligtvis är en egenskap som den genom evolutionen har fått för att just kunna jaga.

Hur snabbt växer sig en fästing större och hur länge sitter den?

Om en fästing lämnas orörd på ett värddjur kommer den att sitta fast och suga blod i cirka 3 dagar. För nymfer är motsvarande siffra 3-4 dagar medan vuxna honor kan sitta kvar i hela 7-10 dagar. När fästingen har ätit klart släpper den tagen om värddjuret och går vidare med sitt liv.

Hur förökar sig fästingar?

Fästingar förökar sig genom att lägga ägg. Detta är någonting som generellt sett är omöjligt för fästingen att göra inomhus, detta på grund av den generellt sett låga luftfuktigheten i svenska bostäder.

Om din hund släpar med sig fästingar in i trädgården kan de dock föröka sig. En fullvuxen hona kan lägga cirka 1 000 till 3 000 ägg som med tiden kläcks som larver. Dessa kan fästa sig på smådjur och sedermera utvecklas till nymfer. Nymfer kan potentiellt sett vara infekterade med Borrelia-bakterier från de värddjur som dessa har livnärt sig på. Nymferna kan sedan angripa människor eller husdjur och sprida eventuella sjukdomar vidare.

Hur ser fästingens ägg ut?

Fästingens ägg har ett utseende som påminner om kaviar. Dessa kan bära på farliga smittor såsom borrelia. Rekommendationen är att klumparna av fästingägg plockas upp, förslagsvis med handskar, placeras i en plastpåse och kastas i soporna eller spolas ner i toaletten. Vissa väljer att istället elda upp äggen.

Hur vet man om man blivit biten av en fästing?

Vanliga symtom på fästingbett inkluderar rodnad på det område där fästingen har bitit. Rodnaden brukar vara övergående och försvinna efter några dagar. Om din rodnad inte har uppstått förrän efter en vecka eller mer efter bettet och växer sig stort (mer än 5 cm i diameter) bör du söka vård. Rodnaden kan antingen likna en ring då den är blek i mitten men den kan även vara helt röd.

Hur tar man bort en fästing?

Vissa väljer att skruva bort fästingen för hand men du bör förslagsvis använda dig av en pincett eller fästingborttagare för att plocka bort fästingen. Särskilda fästingborttagare kan köpas i djuraffärer och på apotek. Det är viktigt att du är försiktig när du tar bort fästingen.

Huskurer såsom att klämma fästingen, använda smör för att täcka den och liknande rekommenderas inte. Anledningen till detta är att fästingen riskerar att kräkas i ditt bett vilket i sin tur ökar risken för att borrelia eller andra sjukdomar överförs. Alla delar av fästingen bör avlägsnas men mundelarna går lätt sönder och är inte lika viktiga att avlägsna som resten av fästingkroppen.

Hur övervintrar fästingen?

Fästingar övervintrar precis under marken. De klarar sig mindre bra under kyliga vintrar då mängden nederbörd är liten. Detta har att göra med att snön fungerar som ett skydd mot kylan och förhindrar denna att penetrera djupt ner i marken. Utan detta skydd dör många av fästingarna, inte minst de yngre individerna. Vissa fästingar klarar dock så låga temperaturer som 15 minusgrader.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *