Hund har feber omslagsbild

Hur vet man om en hund har feber? Så tar du tempen

Ibland kan man misstänka att hundens kroppstemperatur är ovanligt hög. Men att känna på tassarna eller nosen är inget tillförlitligt sätt att bekräfta detta. Så hur vet man om en hund har feber?

En hund har feber om kroppstemperaturen överstiger 39,5 grader. Efter motion kan temperaturen dock nå 40,0 grader utan att hunden har feber. Röda ögon, onormal trötthet, varma öron eller nos, skakningar, minskad aptit, hosta och kräkning är vanliga tecken på feber. Ibland kan febern orsakas av värmeslag.

Det finns mycket mer som bör sägas om feber hos hundar än enbart hur kroppstemperaturen mäts. Nedan berättar vi därför allt du behöver veta om hur du tar tempen på din hund. Vi berättar även vilka symtomen på feber hos hundar är och vad som vanligtvis orsakar denna.

Det räcker inte att känna på tassar eller nos

Du kanske har hört den gamla skrönan att man kan känna på nosen för att ta reda på om hunden har feber? Enligt denna skröna ska nosen vara våt och fuktig om hunden är frisk. Om den istället är varm och torr påstås hunden ha feber. Det kan kanske ligga något i detta men det är ingen tillförlitlig metod för att mäta kroppstemperaturen.

Det finns dock ett tillförlitligt sätt att ta rda på om hunden har feber eller ej. Vilket detta är kommer vi nu avslöja.

Hur tar man tempen på en hund?

Du kan mäta din hunds kroppstemperatur med en febertermometer. Det är inte möjligt att ta tempen på en hund genom att känna på tassarna eller nosen. Du mäter hundens kroppstemperatur genom att föra in en vanlig ändtarmstermometer för människor i ändtarmen. Lyft svansen uppåt eller åt sidan för bättre sikt.

Ta gärna tempen på din hund även när den inte har feber. Genom att göra detta vid något tillfälle får du ett grundvärde för din hundskroppstemperatur. Du vet då vilken temperatur som är normal för hunden ifråga och vilket gradantal som indikerar en feber. För hundars kroppstemperatur varierar nämligen något individuellt precis som människors.

Dessutom kan temperaturen variera lite under dagen. Den är vanligtvis något högre på kvällen. Därför kan det vara bra att ta tempen på hunden vid olika tillfällen på dagen. Detta kan du med fördel göra under några dagars tid.

Ta tempen hund
Du kan inte ta tempen på din hund genom att placera termometern i dess mun.

Vilka är symtomen på feber?

Din hund kan inte berätta om den har feber eller känner sig hängig. Du bör därför vara medveten om de vanliga symtomen för feber.

Detta är de vanligaste tecknen på feber hos hundar:

 • röda ögon
 • letargi (onormal trötthet)
 • varma öron
 • varm, torr nos
 • skakningar
 • minskad aptit
 • hosta
 • kräkning
 • rinnande nos.

Det mest påtagliga symtomet på feber är att din hund beter sig annorlunda. Du vet ju själv hur du förändrar ditt beteende när du är febrig. Hundar fungerar på ett väldigt liknande sätt.

Det enda tillförlitliga sättet att ta reda på huruvida din hund har feber är dock att ta tempen. Hur du gör detta beskriver vi lite längre upp i denna artikel.

Då bör du ta hunden till veterinären

En hund anses vanligtvis ha feber om dess kroppstemperatur är över 39,5 grader. Skulle gradantalet vara högre än så finns det en risk att hundens vitala organ kommer till skada. Detta gäller särskilt om temperaturen överskrider 41 grader. Det kan då potentiellt sett vara ett livshotande tillstånd. Du bör därför inte vänta för länge med att uppsöka en veterinär om din hund har hög feber.

Väl hos veterinärkliniken kan det vara svårt för veterinären att kartlägga orsaken till febern. Det under lättar då att ha kännedom om hundens historik av sjukdomar, vacciner, kirurgiska ingrepp, allergier och läkemedelskonsumtion. Vet du med dig att din hund kan ha ådragit sig en skada, ätit olämpliga växter eller andra giftiga föremål, blivit biten av en insekt eller liknande? I sådana fall är detta väldigt relevant information som kan underlätta arbetet med att ställa en diagnos.

Veterinären kan även vilja göra vissa tester. Dessa kan avslöja om din hund har ett underliggande sjukdomstillstånd eller en infektion. Om så är fallet kommer hunden sannolikt attt förskrivas ett eller flera läkemedel.

Ibland är det dock inte möjligt för veterinären att avgöra varför febern har uppstått. Detta beror vanligtvis på en odiagnosticerad infektion, att immunförsvaret inte fungerar som det ska, benmärgsproblem eller cancer.

Hur kan jag minska hundens feber?

Om din hund har en kroppstemperatur på 39,5 grader eller mer bör du försöka minska febern. Detta kan du göra genom att applicera lagom kallt vatten kring hundens öron och tassar. Du kan enkelt göra detta genom att blötlägga en handduk.

Fortsätt sedan att övervaka temperaturen. När den understiger 39,5 grader kan du sluta applicera vatten på hunden. Försök också att få honom eller henne att dricka lite vatten.

Även efter att febern har försvunnit bör du övervaka hunde noggrant. Detta för att säkerställa att kroppstemperaturen inte blir förhöjd på nytt.

Om du känner dig osäker på huruvida ytterligare behandling krävs rekommenderar vi att du rådgör med din veterinär. Det är bättre att besöka eller ringa veterinären en gång för mycket!

Du bör absolut inte, under några som helst omständigheter, ge hunden läkemedel avsedda för människor. Så ge inte din hund ibuprofen eller liknande! Sådana läkemedel kan vara giftiga för hundar och orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Vad orsakar feber hos hundar?

Feber hos hundar orsakas av en inflammation eller infektion. Febern är en del av kroppens immunförsvar.

Det finns såväl interna som externa potentiall orsaker till feber. Dessa är några av de vanligaste orsakerna:

 • ett bett, rivsår eller skärsår som har blivit infekterat
 • öroninfektion
 • urinvägsinfektion
 • tandböld eller tandinfektion
 • pågående bakteriell sjukdom eller virussjukdom
 • en infektion i ett organ, såsom lungor eller njurar.

En annan möjlig orsak till feber är att hunden har ätit något olämpligt. Detta kan vara fallet om din hund har ätit något av följande:

 • giftiga växter
 • kylarvätska
 • läkemedel avsedda för människor
 • vissa livsmedel, såsom choklad eller tuggummi med xylitol.

Mer information om vad hundar kan äta och inte finner du i den länkade artikeln.

Ibland kan också vaccinationer orsaka en låggradig feber som varar i ett dygn eller två från vaccinationstillfället. Detta är dock en ovanlig biverkning som vanligtvis inte är farlig utan avtar självmant. Men det kan definitivt vara värt att hålla ett öga på situationen.

Avslutande tankar

Om du vet att din hund har feber bör du försöka minska den på det sätt som vi har beskrivit i denna artikel. Känner du dig osäker bör du ta tempen på hunden med en vanlig kroppstermometer. Det är en fördel om du sedan tidigare känner till din hunds normala kroppstemperatur. Har du några som helst tvivel kring din hunds hälsa rekommenderar vi dig att kontakta din veterinär för konsultation!

Har du själv några smarta tips på hur man kan få ner febern hos en hund? Eller sitter du kanske på en intressant iakttagelse angående normal kroppstemperatur? Skriv gärna en kommentar nedan för att diskutera ämnet feber hos hundar!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *