Kennelhosta hund omslagsbild

Kennelhosta hos hund: symtom, orsaker och behandling

När din hund har hackhosta finns det skäl att tro att den har kennelhosta. Denna välkända sjukdom är även känd som infektiös trakeobronkit (ITB). Det är en luftvägssjukdom som kan orsakas av en eller flera patogener (i det här fallet bakterier eller virus).

Kennelhosta är en väldigt vanlig sjukdom som förekommer världen över. Den är inte heller begränsad till någon specifik hundras eller till ett visst kön. Och tyvärr drabbas de allra flesta hundar av denna sjukdom vid åtminstone något tillfälle.

Därför är det på sin plats att vi berätta mer om fenomenet kennelhosta hos hundar. I denna artikel kommer vi att beröra allt från symtom och orsaker till behandling av sjukdomen.

Orsaker till kennelhosta

Det finns flera möjliga orsaker och bidragande faktorer till kennelhosta. Vissa hundar har fler än en av dessa infektioner vid ett och samma tillfälle.

Dessa är de möjliga orsakerna till kennelhosta:

 • parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2)
 • respiratoriskt coronavirus (CRCoV)
 • Bordetellabakterien (Bordetella bronciseptica)
 • Mycoplasma
 • adenovirus typ 2 (CAV-2)
 • Canine reovirus
 • Canine herpesvirus (CHV-1).

Den av ovanstående patogener som är mest förekommande hos hundar med kennelhosta är Bordetellabakterien. Även parainfluensavirus typ-2 är vanligt förekommande.

Vissa av de patogener som nämns ovan är bidragande faktorer till sjukdomen. Detta då de försvagar immunförsvaret och gör hunden mer mottaglig för en infektion.

Därför drabbas hundar av infektioner

Normalt sett klarar en hunds andningsvägar av att fånga in och elminera de bakterier och virus som andas in. Men slemhinnorna i andningsvägarna kan försvagas av stress eller av kylig luft och dålig ventilation. Detta gör att patogener kan få fäste och orsaka infektioner.

Virus och bakterier är väldigt smittsamma, särskilt när flera hundar lever tätt inpå varandra. Det är av denna anledning som sjukdomen har fått sitt namn: kennelhosta. För hundar som vistas på hundpensionat eller hunddagis är särskilt benägna att drabbas av denna sjukdom.

Kennelhosta är en sjukdom med samhällsspridning

Värt att notera är att din hund inte behöver komma i kontakt med en kennel, ett hundpensionat eller ett hunddagis för att smittas. Kennelhosta kan spridas mellan hundar även i samhället i övrigt. Och allra störst är risken då många hundar samlas på en och samma plats för att träna eller tävla. Därför är smittotalen årligen stora i samband med större hundutställningar och liknande.

När en hund som bär på kennelhosta hostar blir bakterier eller virus luftburna. Via luften kan de då sprida sig till en annan hunds luftvägar. Sjukdomen kan även smitta genom vattenskålar, matskålar, leksaker och liknande som delas av flera hundar.

Hundar på hundutställning
Hundutställningar är ett tillfälle då många hundar samlas och kennelhosta lätt kan spridas.

Symtom på kennelhosta

Symtomen på kennelhosta börjar visa sig inom allt från 3 till 10 dagar från smittan. Det är dock vanligast att en smittad hund uppvisar symtom relativt fort.

Det tydligaste symtomet på sjukdomen är en torr hackhosta. Hostan kan ibland vara så kraftfull att den åtföljs av kräkningar eller att hunden hostar upp slem.

Andra vanliga symtom på kennelhosta inkluderar följande tecken:

 • flytningar från nosen,
 • minskad aptit
 • feber
 • letargi (onormal trötthet).

Med det sagt uppvisar få hundar några som helst symtom förutom själva hostan. Och då rör det sig främst om individer som har ett nedsatt immunförsvar.

Så ställs diagnosen kennelhosta

Om du misstänker att din hund har kennelhosta bör du snarast möjligt besöka din veterinär. Veterinären ställer vanligtvis diagnosen genom att undersöka din hund. Vid denna sjukdom tas sällan prover för att fastställ sjukdomsbilden.

I vissa fall kan dock prover behöva tas. Detta för att säkerställa den exakta orsaken bakom sjukdomen.

Om behandlingen av kennelhostan inte skulle vara framgångsrik kan mer avancerade prover behöva tas och tester utföras. Det kan röra sig om allt från röntgen av bröstet till analys av urin eller blodprov.

Behandling av kennelhosta

Som tur är kan kennelhosta vanligtvis behandlas relativt enkelt. De flesta hundar blir helt återställda efter att ha drabbats av sjukdomen. Nedan går vi igenom några av de åtgärder som du själv kan vidta vid sjukdomen. Vi berättar även vilka rekommendationer du kan få från veterinären.

Isolera hunden

När din hund får diagnosen kennelhosta är det viktigt att isolera den från andra hundar. Det innebär att du bör försöka undvika att promenera i grannskapet eller besöka hundrastgårdar.

Har du ytterligare hundar hemma som inte uppvisar symtom på kennelhosta? I sådana fall vore det optimalt om du kan låta dem bo någon annanstans under ett par veckor. Allra helst hos någon som inte själv har hund.

Även efter att sjukdomen har avtagit kan det virus eller bakterier som orsakat kennelhostan stanna hos hunden i upp till två veckor. Under denna tid kan din hund smitta andra hundar.

Du bör hålla din hund isolerad tills du är helt säker på att den inte längre är smittsam.

Kennelhosta behöver inte alltid behandlas

Om din hund har mild kennelhosta kan veterinären anse att den inte behöver behandlas. En i övrigt frisk hund klarar av att bekämpa sjukdomen för egen maskin. Hunden bör då bli frisk inom en vecka eller två.

Du kan vidta vissa åtgärder för att hjälpa din hund att bekämpa sjukdomen. Med hjälp av en luftfuktare kan du underlätta för hunden att andas. Undvik gärna att använda ett hundhalsband som kan irritera halsen. Se även till så att hunden dricker och äter som den ska. Det är också viktigt att du låter hunden vila och återhämta sig.

Ibland behöver kennelhosta behandlas med läkemedel

Det finns ett antal olika läkemedel som kan användas för att behandla kennelhosta. Dessa förskrivs av din veterinär. Vilka mediciner det rör sig om varierar från fall till fall beroende på infektionens art och allvarlighetsgrad.

Antibiotika kan användas för att mildra sjukdomen och påskynda tillfriskningen. Detta gäller dock endast om kennelhostan är orsakad av en bakterieinfektion. Om det istället rör sig om en virusinfektion kan den inte behandlas med antibiotika.

Ibland kan veterinären rekommendera en symtomatisk behandling. Det innebär att man fokuserar på att lindra symtomen på sjukdomen. På så vis kan man hjälpa hunden att bekämpa infektionen.

Det kan även bli aktuellt att använda läkemedel för att öppna upp luftvägarna. Sådana preparat gör det enklare för hunden att andas. Dessutom finns det mediciner som kan motverka hosta. Sådan kan få hostan under kontroll och få din hund att bete sig mer normalt.

I allvarliga fall kan antibiotika förskrivas även om orsaken till kennelhostan inte är en bakterieinfektion. Detta då bakterier sannolikt är en bidragande faktor som påverkar sjukdomsbilden. Antiinflammatoriska läkemedel kan förskrivas för att minska svullnad i luftstrupen och struphuvudet.

I extrema fall kan hunden behöva stanna kvar hos veterinären för övervakning. Detta är särskilt fallet om den även har drabbats av lunginflammation.

Så kan du förebygga kennelhosta hos din hund

Det finns förvisso inget sätt på vilket du till 100 % kan skydda din hund från kennelhosta. Men det finns ett antal förebyggande åtgärder som kan minska risken att hunden drabbas av sjukdomen.

När din hund befinner sig i valpåldern kan du försöka undvika områden där många hundar vistas. Några exempel på sådana är hundrastgårdar, hundutställningar och hundpensionat. Först när valpen har fått alla vaccinationer och immunförsvaret är fullt utvecklat är det säkert att besöka sådana ställen.

Vaccinationer kan minska risken för kennelhosta. Detta då du genom att vaccinera din hund skyddar den från vissa av de virus som orsakar sjukdomen. Två exempel på sådana är parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2) och adenovirus typ 2 (CAV-2). I dagsläget finns dock inget vaccin som skyddar mot Bordatellabakterien.

En vaccination mot kennelhosta ger ett visst skydd mot sjukdomen i upp till ett år. Men även om det inte ger ett hundraprocentigt skydd kan vaccinet ha en mildrande effekt om din hund skulle bli sjuk.

Är kennelhostan farlig för människor?

Tidigare trodde man inte att kennelhosta kunde vara en farlig sjukdom för oss människor. Det har dock visat sig att verkligheten är lite mer komplicerad än så.

Generellt sett utgör de olika varianterna av kennelhosta ingen fara för friska och normalt fungerande människor. Däremot har det visat sig att individer med nedsatt immunförsvar ibland kan få en luftvägssjukdom om de smittas. Immunförsvaret kan vara nedsatt på grund av ålder, sjukdom eller medicinska behandlingar såsom kemoterapi eller immunosuppressiva läkemedel.

Det betyder dock inte att du behöver vara livrädd för din hund bara för att den råkar ha kennelhosta. Var bara noggrann med att tvätta händerna när du har kommit i kontakt med en sjukdom. Detta gäller oavsett vilken smitta det rör sig om. Se även till att hålla rent i hemmet på de ytor som du delar med din hund.

Vanliga frågor om kennelhosta hos hundar

Vad är kennelhosta?

Kennelhosta är det vardagliga namnet på infektiös trakeobronkit. Det är en luftvägsinfektion hos hundar som orsakas av bakterier eller virus. Kennelhosta är en väldigt smittsam sjukdom och det främsta symtomet är en kraftig, skrällig och ihållande hosta. Hunden får ofta kväljningar av hostandet och kan då kräkas eller hosta upp slem.

Är kennelhosta farligt?

Den hosta som uppstår vid kennelhosta kan låta ganska hemsk. I de allra flesta fall är det dock inget allvarligt sjukdomstillstånd. De flesta hundar återhämtar sig från sjukdomen utan behandling. Om hunden inte är vaccinerad mot kennelhosta eller drabbas av en aggressiv sådan kan tillståndet dock bli livshotande.

Hur låter kennelhosta?

Kennelhosta kan ibland låta som om hunden har satt något i halsen. Hostan kan vara torr och skrällig eller ge upp hov till ett slem som hunden vanligtvis försöker svälja. Det låter inte som en nysning eller en inåtvänd nysning.

Hur länge smittar kennelhosta?

Inkubationstiden är i regel 4-10 dagar. Under den tiden är hunden smittsam för andra hundar. Kennelhosta smittar således innan hunden ifråga uppvisar symtom. Smittorisken är som största i sammanhang där ett stort antal hundar är närvarande och befinner sig nära varandra. Hunddagis, hundpensionat, hundutställningar, träningar och tävlingar är exempel på sådana.

Hur ofta bör man vaccinera mot kennelhosta?

Om din hund kommer i kontakt med många andra hundar bör du vaccinera mot kennelhosta. Vaccinationen bör ske en gång om året. Vanligt är att vaccination sker vartannat år med ett kombinationsvaccin (DHPPi) och vartannat år specifikt mot kennelhost (Pi/KC).

Vad kostar det att vaccinera mot kennelhosta?

Det kostar vanligtvis mellan 300 och 500 kr att vaccinera mot kennelhosta. Priset varierar något mellan olika veterinärkliniker. Vaccinationen täcks generellt sett inte av hundförsäkringar. Detta beror på att det betraktas som rutinmässigt snarare än som en oförutsedd händelse.

Hur behandlas kennelhosta?

Kennelhostan går vanligtvis över utan behandling inom en vecka eller två. Under denna tid bör din hund vila mycket och äta bra. Det är också viktigt att bevaka hundens kroppstemperatur. Den bör ligga på cirka 38,5 grader. Ibland kan veterinären rekommendera en hostdämpande eller slemlösande medicin.

Hur sprids kennelhosta?

Kennelhosta är en väldigt smittsam sjukdom som lätt sprider sig från en hund till en annan. När en smittad hund hostar blir virus och bakterier luftburna och sprider sig snabbt till andra djur. Smittan kan även spridas via matskålar, hundleksaker och andra föremål.

Smittar kennelhosta till katter eller människor?

Ja, kennelhosta kan smitta mellan olika djurarter. Hundar och katter kan smitta varandra med denna sjukdom. Även vi människor kan smittas även om risken för detta är förhållandevis små.

Avslutande tankar

För de allra flesta hund är kennelhosta en lika ofarlig sjukdom som en vanlig förkylning är för oss människor. Sjukdomen är vanligtvis irriterande och besvärlig för hunden men inte direkt farlig.

Självbehandlingen påminner också om den vid förkylning: mycket vila och rikligt med vätska. I vissa fall kan din veterinär förskriva hunden en medicin av något slag.

Så länge som du använder ditt sunda för nuft och tar hand om din hund kommer ni ta er igenom sjukdomen. Det betyder att den ihållande hackhostan snart är ett minne blott!

Har din hund någon gång drabbats av kennelhosta? Hur gick du i sådana fall tillväga för att hjälpa hunden att tillfriskna? Kommentera denna artikel för att dela med dig av dina egna erfarenheter av denna hundsjukdom!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *