Giftiga växter hundar omslagsbild

35 giftiga växter för hundar: lista med bilder och info

Vissa jyckar utmanar ofta ödet genom att tugga på diverse plantor och andra potentiellt sett farliga föremål. Faktum är att det finns ett ganska stort antal giftiga växter för hundar i våra hem, trädgårdar, parker och skogsområden. Somliga av dessa är så pass toxiska att utgången i värsta fall kan vara dödlig.

De vanligaste symtomen på förgiftning till följd av växtätande inkluderar kräkningar, slöhet, salivering och diarré. Även hjärtklappning är förekommande vid konsumtion av vissa växtarter. Inom 1-2 dagar efter exponeringen för växtens toxin kan skada uppstå på lever eller njurar.

Om du misstänker att din hund har ätit en farlig växt bör du genast uppsöka en veterinär för undersökning och behandling. Behandlingen består av att i ett så tidigt skede som möjligt försöka avlägsna toxinerna ur hundens kropp. Även stödjande vård kan vara aktuell beroende på vilken växt det rör sig om och vilka symtom som uppvisas.

Med det sagt går vi nu raskt vidare till presentationen över vanliga växter som hundar inte bör komma i kontakt med!

Lista över växter som är giftiga för hundar

Listan över de växter som är giftiga för hundan kan göras lång. Vi har dock valt att fokusera på de blommor och plantor som är vanligast förekommande på de ytor där hundar brukar vistas. Ögna gärna igenom vår lista nedan för att få reda på vilken växtlighet som du kanske bör undvika nästa gång du rastar hunden!

Akleja (Aquilegia vulgaris)

Akleja

Akleja är en växt som i Sverige är ganska sällsynt i sin vilda form. Den förekommer dock i de södra och mellersta delarna av landet samt i södra och mellersta Norge och i södra Finland. Vanligast är den i närheten av parker, kloster och gamla gårdar. Och denna växt är alltså farlig för hundar.

Alokasiasläktet (Alocasia)

Alocasia

Alokasiasläktet är ett växtsläkte som innefattar omkring 70 olika arter ur familjen kallaväxter. Merparten av dessa härstammar från Sydostasien. Dessa växter innehåller ämnen som kan orsaka stark irritation hus hundar.

Symtomen på förgiftning inkluderar svullnad, en brännande känsla i mun och svalg, salivering, svårigheter att svälga samt magbesvär. Dess växtsaft kan även orsaka irritation i ögon och hud.

Amaryllis (Hippeastrum)

Amaryllis

Ammaryllis är en julväxt som ofta ställs fram för att skapa stämning i juletider. Men hela denna växt är giftig och kan orsaka diarré och kräkningar. Även blomvattnet i en vas med amaryllis är giftigt.

Azalea (olika rhododendron-arter)

Azalea

Azalea är en växt som innehåller ämnen vilka orsakar irritation hos hundar. Det är ovanligt att människor förgiftas av växten. Det är dock desto vanligare att husdjur drabbats. Symtomen på förgiftning inkluderar en brännande känsla i svalg och mun, salivering, diarré och kräkningar.

Björnloka (Heracleum sphondylium) och jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättebjörnloka

Björnloka och jätteloka (tidigare kallad jättebjörnloka) är två växter som är giftiga för hundar. De kan ge upphov till brännskadeliknande utslag som orsakar smärta. Dessa växter förekommer vilt i naturen. Besvären kan även komma först efter flera dagar och kvarstå i ett antal veckor. I vissa fall kan huden ärras eller färgas mörkt.

Blågröna alger (Cyanobacteria)

Cyanobacteria

Blågröna alger, eller cyanobakterier som de numera kallas, är farliga för hundar. Anledningen till detta är att hundar kan förgiftas av att dricka eller bada i vattnet i samband med algblomning. Om din hund har druckit algvatten bör du genast uppsöka en veterinär. Symtomen på algförgiftning är: orolighet, darrighet, kräkningar, vinglighet och kramper.

Cyklamen (Cyclamen persicum)

Cyklamen

Cyklamen innehåller ett ämne vid namn cyklamin. Detta ämne orsakar irritation hos hundar med magbesvär som följd.

Ekollon (Quercus)

Ekollon

Ekollon är giftiga för hundar och kan ge dödlig utgång om din hund äter många. Ekollonen innehåller betydande mängder av ämnet tannin. Detta ämne är frätanda och orsakar inflammation i väggarna i mag-tarmkanalen. Även njurar och lever kan komma till skada.

De tidiga symtomen på ekollonförgiftning inkluderar kräkningar eller hulkningar, slöhet och nedsatt aptit. Därefter kan hunden bli förstoppad och inom 2-10 dygn efter att ha ätit ekollon kan den få en diarré som liknar tjära. Du bör alltid kontakta veterinär om din hund har försämrat allmäntillstånd, har diarré eller kräks.

Fredskalla (Spathiphyllum wallisii)

Fredskalla

Fredskalla är en krukväxt som många svenskar har i sina hem. Den blommar året runt och är därför populär i landets hushåll. Men den innehåller ämnen som orskar irritation. Så om din hund äter på växten kan den ge upphov till magbesvär samt sveda i svalg och mun.

Garderobsblomma (Zamioculcas zamiifolia)

Garderobsblomma

Garderobsblommor är väldigt vanligt förekommande och har lätt för att överleva i olika miljöer. Denna blomma har en växtsaft som kan orsaka en obehaglig eller brännande känsla i din hunds mun och svalg om den tuggar på växten. Övriga symtom på förgiftning inkluderar svullnad, blåsbildning, salivering, svårigheter att svälja samt magbesvär.

Gladiolsläktet (Gladiolus)

Gladiolus

Gladiolus förekommer i många rabatter under vår, sommar och höst. Dess lök kan planteras i krukor och förvaras i hemmet under årets kyligare månader. Växten kan orsaka sveda i svalg och mun samt ge upphov till magbesvär.

Gullranka (Epipremnum aureum)

Gullranka

En annan populär växt är gullrankan. Den är flerårig vilket många ser som en fördel. Men även denna växt kan orsaka sveda i svalg och mun samt ge upphov till magbesvär.

Gullregn (Laburnum)

Gullregn

Gullregn är en växt som är giftig för hundar. Framför allt växtens frön är farliga – de innehåller ett ämne som heter cytisin. Vid förgiftning kan din hund drabbas av kräkningar, diarré, illamående, slöhet och i värsta fall hjärtklappning.

High chaparall (Euphorbia trigona)

High chaparall

High chaparall kallas även för trekantseuforbia. Även detta är en populär växt i svenska hushåll. Växtsaften kan dock orsaka irritation för din hund och då såväl invärtes som utvärtes. Symtomen inkluderar svullnad, ögonirritation, hudutslag samt blåsor i munnen.

Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)

Hästkastanj

Hästkastanj är en vanlig växt som även förekommer i formen av prydnadsväxt. Hundar som äter denna typ av växter kan drabbas av diarré, kräkningar och magsmärtor. Det är dock vanligt att hundar finner der roligt att leka med kastanjer. Vissa jyckar bär runt dem i munnen och andra biter sönder eller äter dem. Men det är alltså inte att rekommendera.

Idegran (Taxus baccata)

Idegran

Idegran kan du komma i kontakt med dels som trädgårdshäck och dels som brydnadsbuske. Det är dock en giftig buske vars olja kan orsaka magbesvär hos alltför nyfikna hundar. Både idegranens barr och frön är giftiga för hundar.

Julstjärna (Euphorbia pulcherrima)

Julstjärna

Julstjärna är en populär blomma med en vit växtsaft som kan irritera mun och svalg. Det är även vanligt att hundar får magbesvär efter att ha ätit på denna växt. Magont, diarré, kräkningar och illamående är vanliga förgiftningssymtom.

Kottepalm (Cycas revoluta)

Kottepalm

Kottepalm, även kallad sagopalm, är en palmväxt som ofta återfinns inomhus. Hela palmen är giftig och har tyvärr orsakat allvarliga förgiftningar hos hundar. Symtomen inkluderar påverkan på lever och blod samt magbesvär. Vid förgiftning är dödligheten så hög som mellan 50 och 75 procent.

Kristi törnekrona (Euphorbia milii)

Kristi törnekrona

Kristi törnekrona är en växt vars vita växtsaft orsakar irritation i svalg och mun hos hundar. Blåsor och svullnad är vanliga symtom på förgiftning, och även magbesvär kan orsakas av växtsaften. Det är även möjligt att irritation uppstår i ögon och/eller hud.

Kroton (Codiaeum variegatum)

Kronon

Kroton är en växt som är färggrann och har vackra blad. Därför väljer många att ha den i hemmet. Växten har dock även en växtsaft som orsakar irritation i svalg och mun hos hundar. Det är också vanligt att magbesvär uppstår som ett symtom på förgiftning.

Krysantemum (Chrysanthemum morifolium)

Krysantemum

Krysantemum är en växt som är ofarlig för oss människor. Det är dock en blomma som inte bara ser spännande ut för hundar utan även är farlig för våra husdjur. Den kan nämligen orsaka förgiftning med magproblem som följd. Diarré och kräkningar är två av de vanligaste symtomen på förgiftning.

Liguster (Ligustrum vulgare)

Liguster

Liguster används ofta som häckar eller avskiljare i trädgården. Inte sällan är de stilfullt beskurna och ger intrycket av en grön mur. Med det sagt kan denna växt orsaka såväl magbesvär som andra symtom om din hund väljer att tugga i sig stora mängder av växten.

Liljekonvalj (Convallaria majalis)

Liljekonvalj

Liljekonvalj är en växt som är giftig för hundar. Särskilt växtens blad och blommor innehåller ämnen som orsakar irritation och potentiellt sett kan påverka hundens hjärta. Det är dock ovanligt med mer allvarliga fall av förgiftning. Och att dricka växtens blomvatten anses vara ofarligt.

Symtomen på förgiftning inkluderar magbesvär, såsom illamående, diarré, kräkningar och magont. Vid allvarlig förgiftning kan även hjärtrytmrubbningar förekomma.

Lyckoklöver (Oxalis articulata)

Lyckoklöver

Lyckoklöver odlas ofta i krukor men växter även vilt i mer exotiska länder. Du bör inte låta dig luras av växtens trevliga namn – i själva verket är den nämligen giftig för hundar. Växten innehåller en mindre mängd oxalater som kan skada hundens njurar. Ett annat vanligt förgiftningssymtom är magbesvär.

Mistel (Viscum album)

Mistel

Mistel är en mytomspunnen växt som historiskt sett har änvänts för medicinska ändamål. På senare år har man istället börjat hänga upp den inomhus i juletider. Men växten innehåller viscotoxiner som orsakar irritation hos hundar. Symtomen på förgiftning inkluderar magbesvär, såsom diarré, kräkningar, magont och illamående.

Monstera (Monstera deliciosa)

Monstera

Monstera är en växt som är lättskött och vacker. Därför är den populär i svenska hem. Men den kan orsaka magproblem samt sveda i svalg och mun hos hundar som bestämmer sig för att äta den.

Murgröna (Hedera helix)

Murgröna

Växten murgröna känner nog många hundägare och andra personer till. Det är en klätterväxt som kan förekomma såväl utomhus som inomhus. Murgrönan kan orsaka irritation genom ämnen som främst finns i dess blad. Framför allt är magbesvär ett vanligt symtom på förgiftning av denna växt.

Porslinsblomma (Hoya carnosa)

Porslinsblomma

Porslinsblommor är lättskötta och iögonfallande vilket gör dem populära. Denna krukväxt är ofarlig för människor men dock giftig för såväl hundar som för andra husdjur. Även om inte människor tycks behöva oroa sig för den har både chinchillor och burfågla fått en släng av sleven efter att ha kommit i kontakt med den.

Påsklilja (Narcissus psuedonarcissus)

Påsklilja

Påsklilja är en växt som framför allt i dess lök innehåller irriterande ämnen. Hundar som tuggar på påskliljor kan drabbas av magbesvär såsom diarré, kräkningar, illamående och magont.

Rododendron (Rhododendron)

Rododendron

Rhododendron är vanlig i svenska parker och trädgårdar. Denna växt är vanligtvis ofarlig för människor men kan förgifta hundar genom ett ämne som heter andromedotoxin. Symtomen på förgiftning inkluderar diarré, kräkningar, sveda i svalg och mun samt salivering.

Spikklubba (Datura stramonium)

Spikklubba

Spikklubba växer i sällsynta fall vilt i vårt land men bör ändå nämnas i en lista som denna. Orsaken till detta är att den är väldigt giftig för hundar. Den innehåller ett ämne som kallas atropin och främst förekommer i spikklubbans blad, blommor och frön. Symtom på förgiftning av denna växt inkluderar medvetslöshet, hjärtklappning, muntorrhet, kramper och orolighet.

Skvätt iväg (Euphorbia leuconeura)

Skvätt iväg

Skvätt iväg kallas ibland även för kameurforbia. Namnet på växten kommer från det faktum att den skvätter iväg sina frön för att föröka sig. Den har en växtsaft som irriterar och orsakar en brännande känsla i svalg och mun. Salivering, blåsor, magbesvär samt svårigheter att svälja är vanliga symtom på förgiftning. Även irritation i hud och ögon kan förekomma vid kontakt med skvätt iväg.

Tuja (Thuja occidentalis)

Tuja

Tuja är vanlig i trädgårdar och parker. Den kan användas som vintergrön solitär men även som en mer omfattande häck. Den är snabbväxande och lättskött vilket såklart gör den väldigt populär. Hela tujan innehåller en eterisk olja som orsakar irritation hos hundar. Symtomen inkluderar magbesvär samt sveda i svalg och mun.

Tulpan (Tulipa gesneriana)

Tulpan

Tulpan är en väldigt vacker och populär blomma som många gillar att stoltsera med i trädgården. Men växten, och då i synnerhet löken, innehåller det irriterande ämnet tulipin. Hundar som äter tulpaner eller tulpanlökar kan drabbas av magbesvär, såsom diarré, kräkningar, illamående eller magont.

Änglatrumpet (Brugmansia suaveolens)

Änglatrumpet

Änglatrumpet har egenskaper som inte motsvarar dess förskönade namn. Växten är väldigt giftig och innehåller ämnet atropin. Allra högst halter av detta giftiga ämne sägs finnas i växtens blommor, blad och frön. Symtom på förgiftning av änglatrumpet inkluderar orolighet, yrsel, muntorrhet och hjärtklampning. I mer allvarliga fall av förgiftning kan hunden även få kramper eller bli medvetslös.

Vanliga frågor om giftiga växter för hundar

Är växter giftiga för hundar?

Vissa växter är giftiga för hundar. Det betyder naturligtvis inte att alla blommor och plantor är farliga för våra husdjur. En bra tumregel är att de växter som är farliga för människor även är giftiga för hundar. I vår lista kan du se vilka några av de vanligaste växterna som bör undvikas är.

Vad bör jag göra om min hund har ätit en giftig växt?

Om din hund uppvisar symtom på förgiftning bör du genast kontakta din veterinär. Det underlättar om du kan ta reda på vad din hund har ätit och hur mycket. Små mängder ger vanligtvis endast milda symtom. Känner du dig osäker är det lika bra att ta det säkra före det osäkra och rådfråga en veterinär.

Avslutande tankar

Som du märker finns det ett stort antal växter som är giftiga för hundar. Listan i denna artikel är inte komplett men innefattar de farliga blommor och plantor som är vanligast förekommande i svenska trädgårdar, parker och grönområden.

Har du själv någon av ovanstående växter i din trädgård? Vidtar du i sådana fall några åtgärder för att förhindra att din hund kommer i kontakt med dem? Dela med dig av dina tips på ämnet genom att skriva en kommentar!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *