Griffon d’arret à poil dur/korthals – en mångsidig jakthund

Griffon d’arret à poil dur (korthals griffon) är en medelstor stående fågelhund. De är livfulla och duktiga jakthundar vars mustasch och skägg ger dem sitt självsäkra utseende. Fler hundraser med skägg hittar du för övrigt i vår lista över skäggiga raser.

Hundarna är utpräglade jakthundar och passar därför inte enbart som sällskapshundar utan bör få jaga för att må bra. Rasen beskrivs som stolta, lättlärda och är väldigt fästa vid sin ägare. Rasen är en ovanlig syn i Sverige och det finns enbart ett fåtal som är registrerade hos Jordbruksverket. 

Fakta om griffon d’arret à poil dur/korthals

Mankhöjd hanar:55-60 cm
Mankhöjd tikar:50-55 cm
Vikt:23-27 kg
Specialklubb:Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Rasgrupp:Grupp 7 (Stående fågelhundar)

Historia

Griffon d’arret à poil dur (även kallad korthals griffon) är en hundras från Frankrike. Denna typ av raggiga jaktbrukshundar är väl kända ända sedan antiken och den grekiske historikern Xenofon har berättat om denna stående fågelhund. Rasen spreds över hela Europa under olika namn.

Under den senare delen av 1800-talet valde några jägare och kynologer att försöka skapa en mer enhetlig ras. Det var främst holländaren Edward Korthals som drev arbetet framåt. Han flyttade även till Frankrike där han avslutade avelsarbetet inom rasen.

Syftet var att få fram en stående fågelhund som hade goda ståndegenskaper och en bra förmåga att apportera både på land och i vatten. Tanken var även att hundarna skulle kunna användas till eftersök på klövvilt men också för att hålla efter mindre skadedjur. I aveln användes därför fågelhundar av typerna vorsteh och griffon men också barbet.

Rasen blev sedan registrerad i hemlandet Frankrike 1887 och rasstandarden har aldrig ändrats. Rasen är internationellt erkänd av FCI. I Sverige är det en ovanlig ras. I slutet av 2021 fanns endast 29 individer registrerade hos Jordbruksverket.

Närbild på en griffon d’arret á poil dur

Användningsområde och mentalitet

Griffon d’arret à poil dur är en mångsidig stående fågelhund. Det är en utmärkt jakthund och används även för eftersök på allt klövvilt. Rasen anses dock inte vara lämplig som stötande hund eller kortdrivare på klövvilt. Hundarna klarar av snårig terräng och anpassar sitt sökande efter terrängen för att kunna hålla kontakten med föraren.

Rasen är även en duktig apportör på både land och i vatten. Dessutom ska hundarna vara modiga och skickliga för att kunna finna och hålla efter mindre skadedjur. Hundarna är förarbundna och måste därför tränas tidigt i att kunna lämnas ensamma. Detta gör dock att de har en bra kontakt med föraren under jakten. De är nästintill outtröttliga under jakten. De är även lättlärda och har en stark vilja att vara till lags.

Griffon d’arret à poil dur är en ras vilken beskrivs som mild, stolt och väldigt fäst vid sin ägare och sitt revir som de dessutom vaktar uppmärksamt. De kan därför upplevas som något skälliga eftersom de varnar om de anser att något är hotfullt. Detta kan man dock träna bort med en tidig och tydlig uppfostran. De är väldigt försiktiga med barn. Hundarna är utpräglade jakthundar och är inte lämpliga som enbart sällskapshundar. Som ägare bör man därför ha ett stort jaktintresse.

Hälsa och pälsvård

Rasen beskrivs som väldigt sund. Rasen har tidigare haft problem med höftledsdysplasi (HD). Genom förbud för avel på föräldradjur som inte uppfyllde kraven bidrog till att dessa problem i stort sett försvann. Livslängden är cirka 10-14 år.

Pälsen på en griffon d’arret à poil dur är mer hård än sträv. Den påminner en del om vildsvinspäls vid beröring. Pälsen beskrivs ofta som raggig vilket inte är så konstigt då ordet griffon betyder just raggig hund. Hundarnas täckhår är hårda och har fin och tät underull. Pälsen ska inte vara ullig eller vågig och inte heller för riklig. Pälsen har en bra förmåga att stå emot väta och taggar i snårig terräng.

Man behöver borsta igenom pälsen varje vecka, framförallt skägg och ögonbryn. Under jaktsäsong kan man behöva kamma ur frö från ögonbrynen om man jagar där det växer mycket ogräs. Man kan också behöva trimma hunden, dock inte täckhåren, 1-2 gånger om året.

Griffon d’arret á poil dur (korthals griffon)

Vanliga frågor om griffon d’arret à poil dur/korthals

Hur är griffon d’arret á poil dur/korthals?

Griffon d’arret à poil dur är en mångsidig och utpräglad jakthund. De är stolta, milda och väldigt fästa vid sin ägare och revir som de även vaktar. Hundarna är lättlärda och vill vara till lags.

Liknande artiklar