Grosser münsterländer – den allsidiga tyska jakthunden

Grosser münsterländer är en hundras från Tyskland. Det är en stående fågelhund som beskrivs som en allsidig jakthund. De har all egenskaper som ofta efterfrågas för en mångsidig jakthund. Detta innebär dock att rasen inte lämpar sig som enbart en sällskapshund utan behöver både fysisk, till exempel i form av jaktträning, och mental stimulans.

Rasen är kraftfull och muskulös. De upplevs som livfulla men eleganta och ädla hundar. Det är en sund hundras som bland annat tack vare sin päls klarar av jakt och andra uppgifter i tuffa förhållanden. De är intelligenta, lättlärda och vänliga hundar som kan ha en viss vaktinstinkt.

Fakta om grosser münsterländer

Mankhöjd hanar:60-65 cm
Mankhöjd tikar:58-63 cm
Vikt:ca 30 kg
Specialklubb:Svenska Vorstehklubben
Rasgrupp:Grupp 7 (Stående fågelhundar)

Historia

Grosser münsterländer kommer från Tyskland. Rasnamnet i hemlandet är grosser münsterländer vorstehhund. Rasens historia härstammar från de vitbrokiga fågelhundar som fanns på medeltiden via stötande fågelhundar till stående fågelhundar på 1800-talet. Precis som långhårig vorsteh och kleiner münsterländer tillhör grosser münsterländer gruppen långhåriga tyska stående fågelhundar. Avel på dessa hundar började i slutet av 1800-talet.

Een långhårig vorsteh visades för första gången på hundutställning 1878 i färgerna leverbrun, brunvit och svartvit. När rasstandarden sedan skulle skrivas 1897 ansåg man att den svartvita färgen inte längre var önskad i rasen. Detta gjorde att den tyska rasklubben för långhårig vorsteh förbjöd färgen i aveln och från och med 1909 kunde dessa hundar inte längre registreras.

1919 bildades därför en förening som avsåg att avla endast på den svartvita färgen. Man gjorde en inventering av de svartvita hundar som fanns kvar, främst i regionerna Niedersachsen och västra Münsterland i Westfalen, där man hittade 83 hundar som man ansåg vara rastypiska. Den planmässiga aveln inleddes sedan på dessa hundar 1922. Avkommorna registrerade man som rasen grosser münsterländer. 

Rasen kom för första gången till Sverige i början av 1980-talet. Det är en ganska ovanlig ras i landet. I slutet av 2021 fanns endast 112 hundar registrerade hos Jordbruksverket.

Grosser münsterländer som tränar med sin ägare

Användningsområde och mentalitet

Grosser münsterländer anses vara en allsidig och användbar jakthund. Det är en stötande fågelhund som därför är väl lämplig för jakt på olika sorters fåglar. Den kan också användas som stöthund på klövvilt, eftersök på olika sorters vilt och apportering på både land och i vatten. Rasen har bra förutsättningar för att kunna arbeta i fält, fjäll, skog och vatten både före och efter skott. Hundarna klarar av tuffa förhållanden, sommar såväl som vintertid, och söker bra genom både snår och taggtrådsstängsel tack vare sin päls.

Rasen är intelligent och har en väldigt bra arbetsvilja samt stor följsamhet och läraktighet. Temperamentet beskrivs som jämnt och  livligt men utan nervositet. De är vänliga, sociala och har en stor kontaktlust till både människor och andra hundar. Rasen kan ha en relativt stor vaktinstinkt vilket man måste vara medveten om. Hundarna kräver fysisk motion, jaktträning och möjligheter till att få jaga. De kräver också som alla hundar mental stimulans. Man kan till exempel träna lydnad med sin grosser münsterländer för att få den ännu mer harmonisk och lydig. Utifrån deras egenskaper anses inte rasen vara lämplig som enbart en sällskapshund.

Hälsa och pälsvård

Rasen beskrivs som sund och mycket robust och tålig. Som alla kontinentala fågelhundraser inom den svenska vorstehklubben ingår rasen i ett övervakningsprogram för kontroll av höftledsdysplasi (HD). Livslängden är cirka 11-13 år.

Pälsen på en grosser münsterländer ska vara lång, tät och slät förutom på till exempel huvudet. Den ska inte vara lockig eller stå ut då detta kan hindra hunden under jakten om den till exempel fastnar i något. Man bör hålla håret mellan trampdynorna kort, särskilt under vintern. Rasen kräver endast sedvanlig skötsel av pälsen.

Grosser münsterländer i närbild

Grosser münsterländer eller kleiner münsterländer?

Bägge raserna är stående fågelhundar och beskrivs som allsidiga och användbara jakthundar som passar för många olika ändamål. Även deras egenskaper påminner om varandra i mångt och mycket. De är båda till exempel intelligenta, lättlärda och alerta hundraser. Det är också sunda och friska hundraser. Ingen av de passar heller enbart som sällskapshundar utan behöver en hel del både fysisk, helst jaktträning, och mental stimulans för att må bra och vara harmoniska.

Vanliga frågor om grosser münsterländer

Hur är grosser münsterländer?

Grosser münsterländer är en allsidig jakthund som behöver få utlopp för sin fysiska och mentala stimulans. De är intelligenta, lättlärda och livliga. Hundarna beskrivs som vänliga och sociala men passar inte enbart som sällskapshund.

Liknande artiklar