Hamiltonstövare – en av Sveriges 12 nationalraser

Hamiltonstövare är en av våra fyra svenska stövarraser och en av Sveriges nationalraser. Rasnamnet är en hyllning till upphovsmannen för rasen. Hundarna är trefärgade, kvadratiskt byggda och ger ett intryck av kraft och uthållighet. Hamiltonstövaren är en utpräglad jakthund som också behöver få utlopp för detta. Den lämpar sig därför inte enbart som sällskapshund. Rasen beskrivs vara mycket frisk och sund och har ett vänligt och stabilt temperament.

Fakta om hamiltonstövare

Mankhöjd hanar:53-61 cm
Mankhöjd tikar:49-57 cm
Vikt hanar:23-27 kg
Vikt tikar:23-27 kg
Rasklubb:Svenska Hamiltonstövareföreningen
Rasgrupp:Grupp 6 (Drivande hundar samt sök- och spårhundar)

Historia

Hamiltonstövare är en hundras som kommer från Sverige. Hundar av stövartyp har funnits länge i vårt land, faktiskt ända sedan 1500-1600-talet. Stövarstammen grundades av de hundar som fördes hem från krigen i Europa. Den mest kända av dess stövare är antagligen hunden Pompe som tillhörde kung Karl XII och som dog i början på 1700-talet. Hamiltonstövarens ursprung kommer från bland annat kurländsk stövare, holsteinerbracke och hannoveransk heidebracke. Rasen sägs också ha inslag av harrier och engelska foxhounds.

Fram till 1789 var jakten endast till för adeln och kungahusen. När sedan allmogen fick jakträtt så ökade också behovet av stövare. De hundar som adeln hade kom därför att spridas.

1886 visades hela 189 hundar av stövarras. Av dessa fanns två hundar vid namn Pang och Stella som anses vara ursprunget till hamiltonstövaren. Då hette rasen dock svensk stövare. Hundarna ägdes av greven och hovjägmästaren Adolf Patrik (A.P.) Hamilton som också hade en egen uppfödning. 1921 fick rasen namnet hamiltonstövare. Detta för att hedra upphovsmannen och den första ordföranden i den svenska kennelklubben (SKK). 1953 slöts stamboken. Rasen är internationellt erkänd av FCI.

Hamiltonstövaren är en svensk nationalras. Det är också den största svenska stövarrasen om man ser till antalet hundar. I slutet av 2022 fanns det 4051 hundar som var registrerade hos Jordbruksverket. Det har även varit en av landets mest populära hundraser men är inte det längre. Det finns till exempel inte med på listan över de mest populära hundraserna i Sverige under 2022. Däremot är den en av de populäraste jakthundarna i landet.

Användningsområde och mentalitet

Hamiltonstövare används till jakt på hare och räv. Det är en skalldrivande hund som jagar som ensamhund. Rasen används inte för jakt på hjort och rådjur. Hundarna är följsamma och lättdresserade och uppskattas därför av jägarkåren. Om hunden ska bli en utställningschampion så måste den utöver att skörda framgångar på hundutställningar även ha meriter från jaktprov.

Rasen beskrivs som vänlig, harmoniska och har ett lugnt och stabilt temperament. De anses också vara varsamma, lojala, tysta och beslutsamma. Hamiltonstövare anses vara väldigt trevliga familje- och sällskapshundar. Den har dock stark jaktlust och behöver få utlopp för vad den är avlad för och trivs bäst ute i skogen. Den lämpar sig därför inte enbart som sällskapshund. Som alla hundar behöver den grundläggande träning och uppfostran. Rasen kräver också en hel del fysisk motion och som alla hundar också mental aktivering, inte bara under jaktsäsongen.

Hamiltonstövare

Hälsa och pälsvård

Hamiltonstövare är en mycket frisk och sund ras. Det förekommer höftledsdysplasi (HD) inom rasen. Livslängden är cirka 10-13 år.

Pälsen på en hamiltonstövare ska vara grov, tätt åtliggande och inte för kort. Pälsvården kan beskrivas som normal och hunden badas vid behov.

Hamiltonstövare som sällskapshund

Hamiltonstövare beskrivs vara en fantastisk sällskapshund men lämpar sig inte enbart som det. Den kräver mycket motion och mår bäst om den får vara ute i skogen och jaga.

Jämförelser med andra hundraser

Vill du jämföra hamiltonstövare med andra, liknande hundraser? Kika då nedan för att ta del av våra jämförelser!

Hamiltonstövare eller finsk stövare?

Väljer du mellan hamiltonstövare eller finsk stövare? Dessa två stövarraser ser vid första anblicken ganska lika ut utseendemässigt. De är båda trefärgade och är ungefär lika höga i mankhöjd. Hamiltonstövaren är dock något kortare i kroppen och har ett mer elegant huvud än den finska stövaren. Båda är utpräglade jakthundar som används vid jakt på hare och räv. Ingen av raserna lämpar sig därför enbart som sällskapshundar.

Hamiltonstövare eller beagle?

Står ditt val mellan hamiltonstövare eller beagle? Dessa båda raser är ensamdrivande jakthundar. Till skillnad från hamiltonstövaren används dock beaglen vid jakt på hjort och rådjur. Den är också betydligt mindre storleksmässigt än hamiltonstövaren. Bägge raser har generellt ett stabilt temperament och anses vara friska hundraser.

Vanliga frågor om hamiltonstövare

Hur är en hamiltonstövare?

Hamiltonstövare är en lugn och vänlig hundras. De har en stark jaktlust och mår bäst om de får vara ute i skogen och jaga.

Vad är hamiltonstövare bra för?

En hamiltonstövare används för jakt på räv och hare genom att driva bytesdjuren. Denna ras har stor jaktlust och passar bra ihop med en aktiv ägare och tillika jägare. Det är också en bra familjehund med tanke på att den är vänlig och lugn.

Hur gammal blir en hamiltonstövare?

Man brukar säga att en hamiltonstövare har en bruksålder på uppemot 12 år ungefär. Stövarna är trots allt några av de allra friskaste hundraserna som vi har här i Sverige. Du får förhoppningsvis många bra år med din hund om du väljer denna ras!

Liknande artiklar