Hannoveransk viltspårhund – den tyska eftersöksspecialisten

Den hannoveranska viltspårhunden är en medelstor och kraftfull hund. Den anses ha ett typiskt allvarligt ansiktsuttryck genom sina klara och mörka ögon samt den lätt rynkade pannan. Rasen har även en typisk färg som är en hjortröd men kan variera från ljusare till mörkare. De är duktiga eftersökshundar på klövvilt men det ligger också mycket träning bakom deras skicklighet. Det är en stabil och lugn hund som är fäst vid sin ägare men kan vara reserverad mot främmande personer.

Fakta om hannoveransk viltspårhund

Mankhöjd hanar:50-55 cm
Mankhöjd tikar:48-53 cm
Vikt hanar:30-40 kg
Vikt tikar:25-35 kg
Specialklubb:Svenska Schweisshundklubben
Rasgrupp:Grupp 6 (Drivande hundar samt sök- och spårhundar)

Historia

Hannoveransk viltspårhund kommer från Tyskland där rasnamnet är hannoverscher schweisshund. Rasen har ett nästintill oförändrat ursprung. Den härstammar från en hund som fanns under den tidiga medeltiden och som hette ledhund. Ledhund kommer från tyskans leithund. Ledhunden var en hund av bracktyp som spårade vilt och var förd i lina. Ledhundarna hade en mycket stor betydelse för folket.

När skjutvapen började användas i jakt under 1600-talet förändrades metoderna för att få tag i det skadade eller dödade viltet. Man var då i behov av en hund för eftersök på skadeskjutet vilt. Eftersom ledhunden hade bra förutsättningar för detta kom den att utvecklas till tysk viltspårhund. 

Rasen hetta tysk viltspårhund tills dess att kungadömet Hannovers jaktförvaltning tog sig an rasen. Man utvecklade där rasen vidare och ändrade sedan namnet till hannoveransk viltspårhund. Sedan 1894 har den tyska rasklubben Verein Hirschmann e.V. avelsansvaret för rasen i hemlandet. Man har sedan dess avlat genom ett strikt urval som baseras på jaktduglighet.

Rasen kan ses som ett tyskt kulturarv. 1970 utkom Dr. Wolf-Eberhardt Barth med en avhandling vid namn “Den hannoveranska viltspårhurnden som exempel på utvecklingen av en tysk jakthundsras”. Denna avhandling ses som en vetenskaplig grund till rasens historia.

Rasen är internationellt erkänd av FCI. Den första individen kom till Sverige 1901. Sedan kom två tikar 1988 och 1991. Dessa sägs ha lagt grunden för den nuvarande stammen i vårt land. Det finns få individer i Sverige. I slutet av 2021 fanns det 148 registrerade individer hos Jordbruksverket.

Hannoveransk viltspårhund

Användningsområde och mentalitet

Hannoveransk viltspårhund är en specialiserad jakthund som används för eftersök på allt skadat klövvilt såsom hjortdjur och vildsvin. Precis som namnet på rasen antyder är därmed viltspår en utmärkt aktivitet för denna hundras!

Dessa hundar arbetar på ett passionerat men ändå balanserat och koncentrerat sätt. Den ger inte upp även om förhållandena är svåra och de växlar inte heller ofta över till något annat spår. Hunden ska kunna förfölja och ställa viltet om det flyr undan. Det man ska ha i beaktande är att det krävs mycket träning bakom en duktig eftersökshund.

Rasen har ett lugnt och stabilt temperament. Den är väldigt fäst vid sin ägare men kan vara reserverad mot främlingar. Den hannoveranska viltspårhunden är lättlärd, intelligent, följsam och samarbetsvillig. Rasen mognar långsamt.

Hälsa och pälsvård

Hannoveransk viltspårhund anses generellt vara en frisk ras. Man har funnit ökad spridning av cancer i rasen. I Europa förekommer också fall där hundar drabbats av njursjukdom och epilepsi.

Pälsen hos rasen är kort, tät och hård. Den är längre på bland annat svansens undersida. Det är en lättskött päls.

Vanliga frågor om hannoveransk viltspårhund

Hur är en hannoveransk viltspårhund?

En hannoveransk viltspårhund har ett lugnt och stabilt temperament. Den är väldigt fäst vid sin ägare men kan vara reserverad mot främlingar. Denna hundras är lättlärd, intelligent, följsam och samarbetsvillig.

Liknande artiklar