Lapsk vallhund – en uthållig renvallarhund från Finland

Den lapska vallhunden är en hund som framförallt används inom renskötseln. Idag förekommer den också inom olika typer av hundsporter och som exempelvis räddnings- och bevakningshund. Det är en uthållig ras som lämpar sig väl för vårt bitvis tuffa klimat. Rasen har hög energi när den arbetar men tar det lugnt när den inte arbetar.

Fakta om lapsk vallhund

Mankhöjd hanar:ca 51 cm
Mankhöjd tikar:ca 46 cm
Vikt:15-25 kg
Rasklubb:Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Detta är en hundras som kommer från Finland. Hundar som liknar lapsk vallhund har i flera århundraden använts av samer som renvallare på Nordkalotten. Intresset för den ursprungliga renvallaren väcktes på 1930-talet men stoppades tillfälligt under andra världskriget.

Man tog sedan under 1950-talet upp frågan igen inom den finska kennelklubben. Man tillsatte en så kallad renhundskommitté som syftade till att gå igenom finska Lapplands renhundar. Genom denna genomgång skulle man kunna få fram en definition på den ursprungliga och mest lämpade renvallartypen, utforma en rasstandard utifrån den och få den kynologiskt bevarad. Man ville bevara de unika renvallningsegenskaperna i rasen.

Vid denna tid ansåg man fortfarande att lapsk vallhund och finsk lapphund var samma ras. Efter 15 år hade man gått igenom ungefär 80 procent av de renhundar som fanns i finska Lappland. Detta gjorde man tillsammans med renskötarnas förbund för att få fram de hundar som var mest förekommande men också mest önskvärda av renskötarna.

1966 fastslogs sedan rasstandarden utifrån kommitteéns arbete och lapsk vallhund blev en egen ras. Året efter erkändes den av FCI. Rasen fick namnet lapsk vallhund och användes av renskötare i Finland, Sverige och Norge. Man anser att ingen annan känd ras klarar renskötseln lika bra som en lapsk vallhund.

Rasen har en öppen stambok. Detta innebär att nya hundar kan registreras in om de antingen är arbetande oregistrerade renhundar eller har föräldrar som är det. Syftet med denna inregistrering är att få ytterligare en genetisk variation till den redan registrerade populationen av individer.

En valp av rasen lapsk vallhund som ligger och vilar i gräset

Användningsområde och mentalitet

Rasens användningsområde är ursprungligen renvallning. Många hundar arbetar fortfarande som detta. Hundarnas egenskaper i form av uthållighet och ett lugnt temperament gör att de arbetar på ett smart sätt för att undvika att ta slut på sina krafter.

Den lapska vallhunden förekommer dock inom flera olika användningsområden och aktiviteter. Den finns inom lydnad, spår, som bevakning- och räddningshund, draghund, ledhund eller jakthund som lösspringande älghund. Hundarna fungerar också som vakthundar. Rasen passar också som en trevlig familjehund förutsatt att den får ett aktivt liv som den behöver och vill ha.

Rasen är vänlig, energisk, läraktig och arbetsvillig. Den är dessutom uthållig och tålig för att klara av renvallningen. Hundarna vallar med skall och arbetar en del självständigt. Det förekommer individer som är väldigt lugna till de som är mycket livliga. Det kan därför vara en god idé att besöka olika uppfödare och undersöka om föräldradjuren till exempel har gjort MH (mentalbeskrivning).

Lapsk vallhund som första hund

En lapsk vallhund kan fungera bra som första hund. Det är en tillgiven, tålmodig och vänlig ras som passar utmärkt som sällskapshund, förutsatt att det inte är det enda som den gör. Rasen kräver ett aktivt liv. De har en hög energi när det krävs som vid arbete men kan samtidigt vara lugna i till exempel hemmet. En lapsk vallhund passar därför utmärkt inom olika hundsporter. De passar främst personer som har ett aktivt liv och gärna tillgång till stora levnadsytor.

Rasen anses vara självständig, läraktig och intelligent. De är lojala följeslagare till sin ägare/förare. De kan ha en viss jaktinstinkt vilket man behöver träna på redan i ung ålder för att inte denna ska ta över. Som alla hundar behöver en lapsk vallhund både träning och socialisering tidigt i livet.

Hälsa och pälsvård

Den lapska vallhunden är generellt en frisk ras. Det förekommer vissa problem inom rasen såsom olika typer av ögonsjukdomar, höftledsdysplasi och avsaknad av en eller två testiklar. Det finns även fall av epilepsi och nedsatt funktion i sköldkörteln.

Rasen har en relativt lång livslängd, cirka 12-14 år. Detta kan jämföras med hur länge andra hundraser lever. I den länkade artikeln går vi igenom den förväntade livslängden för andra raser så att du kan jämföra.

Pälsen på hundarna inom rasen består av medellångt eller långt täckhår och en fin och tät underull. Pälsen är lämpad för ett tufft och kallt klimat och skyddar mot såväl kylan och fukten som mot insekter. Hundarna fäller två gånger om året. Eftersom deras päls är lätt att hålla ren och smutsavstötande krävs ingen särskilt omfattande pälsvård.

Lapsk vallhund som sitter på en blomstrande äng

Jämförelser med andra hundraser

Nedan jämför vi lapsk vallhund med liknande hundraser. Läs vidare för att få veta hur denna ras står sig mot andra raser av liknande slag!

Lapsk vallhund eller finsk lapphund?

Dessa båda raser har många gemensamma nämnare. De har till exempel liknande päls som passar för det arktiska klimatet, är ursprungligen renvallare och kräver ett aktivt hem. De är båda vänliga, uthålliga och arbetsvilliga. Man kan se båda raserna inom olika hundsporter och yrken såsom räddningshund. Den lapska vallhunden bär dock inte sin svans över ryggen såsom den finska lapphunden gör. De har ungefär liknande mankhöjd. Den lapska vallhunden har dock en mer långsträckt kropp.

Lapsk vallhund eller kelpie?

Både en lapsk vallhund och en australian kelpie är vallhundar, den ena i Norden och den andra i Australien. Även en kelpie är arbetsvillig och kräver ett aktivt hem för att må bra. Den passar, precis som den lapska vallhunden, inom olika hundsporter och till exempel som räddningshund. Båda raserna är läraktiga, livliga och intelligenta.

Vanliga frågor om lapsk vallhund

Hur mycket kostar en lapsk vallhund?

En lapsk vallhund kostar omkring 15 000-20 000 kronor.

Liknande artiklar