Finsk spets – den livliga och modiga finska nationalhunden

Finsk spets är en vacker, röd hundras. Den tillhör skällande fågelhundar men används till viss del inom jakt på annat såsom älg och mindre rovdjur. Precis som namnet antyder är detta en hundras från Finland, och den är högt värderad i hemlandet. De kan också kallas för finnspetsar. Det är en modig och mycket energisk hundras som kräver mycket psykisk och fysisk aktivering för att må bra.

Fakta om finsk spets

Mankhöjd hanar:ca 47 cm
Mankhöjd tikar:ca 42 cm
Vikt hanar:ca 12-13 kg
Vikt tikar:ca 7-10 kg
Rasklubb:Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Man tror att ursprunget till den finska spetsen finns hos de hundar som kom med finsk-ugriska folk österifrån. Det man vet är att man i hundratals år har använt hundar som liknar den nuvarande finska spetsen i jakt på olika slags vilt. Man har till exempel hittat hänvisningar till detta i litteraturen. Bland annat skrev en fransk forskningsresande att han sett röda hundar i Norden.

När rasen sedan började renodlas under 1800-talet var syftet att få fram en allsidig jakthund. Den skulle inte bara vara en bra trädskällare på fåglar utan också vacker. I slutet av 1890-talet börjades därför rasen inventeras och stambokföras. Då förekom främst de eftertraktade hundarna i både arbetssätt och utseende i landets norra och östra delar. 1891 gjordes bland annat en stor mönstring i Uleåborg.

Den första rasstandarden kom 1892, då under namnet finsk skällande fågelhund, av Hugo Richard Sandberg. Samma år anordnades även den första specialutställningen för finsk spets. Fem år senare anordnades rasens första jaktprovet för trädskällare på skogsfågel. Samma år erkändes rasen av den finska kennelklubben men då under namnet finsk spets. Rasen blev Finlands nationalras 1979 och är erkänd av FCI.

2006 samlade man den finska spetsen och den karel-finska laikan under samma ras men under spetsens rasstandard. Detta gjordes genom en överenskommelse mellan den finska kennelklubben och den ryska kynologiska federationen.

Under 1930-talet började man med uppfödning av rasen i södra Sverige. Samtidigt fanns oregistrerade hundar i de nordligare delarna av Sverige. Dessa hundar användes enbart till jakt. 2021 fanns det strax över 2 900 registrerade individer i vårt land.

Närbild på en finsk spets huvud

Användningsområde och mentalitet

Den finska spetsen är en trädskällande jakthund. Den används främst på skogsfågel såsom orre och tjäder men kan även användas på mindre rovdjur som exempelvis mård, sjöfågel och älg. Den är tålig och stark med stor jaktlust.

Inom rasklubben anser man att endast jaktprovsmeriterade hundar ska användas till avel. Detta för att jaktlusten ska bibehållas inom rasen. För att få ett utställningschampionat måste också hunden ha meriter från jaktprov.

Hunden markerar som sagt viltet med skall och har därför lätt till det. Detta kan bli ett problem i hemmet om man inte tränar tillräckligt och tidigt. Den söker upp viltet självständigt men är samarbetsvillig.

En finsk spets är vaken, modig, beslutsam, temperamentsfull och mycket livlig. Den är vänlig och lojal mot sin familj. Mot främmande personer kan den vara något reserverad men det får inte vara aggressiv. En tidig socialisering är därför viktig. Den har också en stark vaktinstinkt och relativt självständig. Rasen kräver mycket stimulans, både fysisk och psykisk, för att må bra. Rasen trivs bra i kallare väder.

Finsk spets som sällskapshund

En finsk spets kan vara en trevlig familjehund och sällskapshund. Den är social, vänlig och energisk som gärna vill ha uppmärksamhet och njuter av det. Det är en jakthund som också har en vaktinstinkt. Den har lätt till skall och kan vara reserverad mot främlingar. Det är därför viktigt med en tidig socialisering och träning för att göra den till en väluppfostrad vuxen individ. Man måste också ha i beaktande att det är en ras som kräver mycket motion och mental aktivering för att må bra.

Finsk spets som älghund

Även om den finska spetsen främst inte används som älghund finns det individer som jagar älg. Det är mer vanligt i Finland än i Sverige att använda finnspetsar för älgjakt. Där finns även älghundsprov som denna ras kan delta på.

Finnspets som sitter i snön

Hälsa och pälsvård

Den finska spetsen anses vara en frisk och sund ras. Det förekommer epilepsi, lösa knäleder (patellaluxation) och förlust av tänder, främst premolarer. Det bedrivs ett aktivt arbete inom rasklubben för att förebygga dessa sjukdomar och problem. Avelsarbetet bör också ske på friska föräldradjur.

Pälsen på en finsk spets är dubbel med relativt korta och sträva täckhår och en mjuk och tät underull. Den anses vara lättskött men behöver borstas regelbundet och oftare under fällningsperioderna. Hunden behövs endast badas vid behov.

Finsk spets eller norrbottenspets?

Den finska spetsen och norrbottenspetsen påminner om varandra i mångt och mycket. Medan den finska spetsen är Finlands nationalras är norrbottenspetsen Sveriges motsvarighet. Båda raserna är jakthundar som främst används till jakt på skogsfågel.

Båda raserna anses vara friska. De sjukdomar som förekommer är liknande som till exempel patellaluxation och avsaknad av vissa tänder. Bägge raserna är modiga och temperamentsfulla som trivs med sin familj. De är ungefär lika höga i mankhöjd. De har båda dubbel päls som anses vara lättskött. Vissa menar att norrbottenspetsen är något lugnare än den finska spetsen.

Jägare med gevär och finsk spets

Vanliga frågor om finsk spets

Hur är en finsk spets?

En finsk spets är en mycket livlig, modig och vaken hund som har stor jaktlust och lätt till skall. Rasen kräver mycket stimulans för att må bra.

Hur gamla blir finska spetsar?

En normal livslängd för en finsk spets är 12-14 år.

Hur stor är en finsk spets?

En vuxen finsk spets är 44-50 cm hög för hanar och 39-45 cm för tikar. Kroppslängden ska vara samma som mankhöjden. Hanarna väger 11-13 kg medan tikarna väger 8-9 kg.

Vad heter finsk spets på engelska?

Rasen heter finnish spitz på engelska.

Vad jagar finsk spets?

Finsk spets jagar framför allt skogsfågel men även älg samt mindre rovdjur. Den arbetar självständigt med att söka upp vilt men samarbetar och skäller för att markera.

Vad kostar en finsk spets?

En finsk spets kostar i genomsnitt cirka 16 000-21 000 kr. Priset varierar beroende på val av uppfödare och andra faktorer.

Liknande artiklar