Bulldoggar

Bulldoggar är flera raser med en gemensam historia

Bulldoggar är en typ av hund som är känd för sin kraftiga byggnad, korta nos och lösa hud. Dessa hundraser är oftast kända för sitt modiga och bestämda temperament. Engelsk bulldogg och fransk bulldogg är de mest populära raserna av detta slag, men på senare år har det dykt upp fler. Läs vidare så presenterar vi de olika raserna!

5 olika bulldoggar

I dagsläget finns det fem raser som tillhör kategorin bulldoggar:

American bulldog

American bulldog

American bulldog är en muskulös och kraftfull hund som ursprungligen användes för arbete på bondgårdar. Denna ras är större och har en mer atletisk byggnad jämfört med andra bulldoggar. De är kända för sitt mod och sin lojalitet, och används ofta som vakthundar.

Continental bulldog

Continental bulldog

Continental bulldog är även känd som ”conti”. Det är en nyare ras som har utvecklats för att vara en mer atletisk och hälsosam variant av den traditionella engelska bulldoggen. Den har en stark men smidig kropp och ett mindre platt ansikte. Rasen är känd för att vara lekfull och vänlig.

Engelsk bulldogg

Engelsk bulldogg

Engelsk bulldogg är den kanske mest ikoniska av alla bulldoggar. De har en kraftig kropp med relativt korta ben, en platt nos och mycket lösa hudveck. Denna ras är känd för sitt milda och lugna temperament, men de har även en lång historia av att ha använts för tjurhetsning.

Fransk bulldogg

Fransk bulldogg

Fransk bulldogg är en mindre variant av den engelska bulldoggen. Den är främst  känd för sina stora fladdrande öron. De har en kompakt muskulatur och ett kort ansikte, likt andra bulldoggar. Jämfört med de övriga raserna är dock denna mindre i storleken och ofta mer lekfull. Den är mycket populära som sällskapshundar på grund av deras charmiga personlighet och ringa storlek.

Olde english bulldogge

Olde english bulldogge

Olde english bulldogge är en rekonstruktion av den ursprungliga varianten från 1800-talet. Denna ras har utvecklats för att ha en mer rörlig kropp och den är mindre extrem utseendemässigt jämfört med den moderna engelska bulldoggen. Dessa hundar är starka, modiga och mycket lojala mot sina ägare.

Gemensamma drag för bulldoggar

Bulldoggar har vissa drag som förenar dem:

  1. Robust kroppsbyggnad. De är generellt sett muskulösa och kompakta, vilket ger dem ett kraftig och robust utseende.
  2. Platt ansikte och kort nos. En av de mest distinkta kännetecknen för bulldoggar är deras platta ansikten med den korta och breda nosen. Detta utseende kan dock leda till andningsproblem hos vissa individer.
  3. Veckad hud. De har ofta veck och rynkor i huden, speciellt runt ansiktet.
  4. Lojala och beskyddande. Bulldoggar är ofta mycket lojala mot sina familjer och kan vara beskyddande. Dessa egenskaper gör dem till utmärkta vakthundar.
  5. Lugnt temperament. Dessa raser är oftast lugna och stabila i sitt temperament, även om temperamentet kan variera en del mellan raserna.

Bulldoggarnas historia

När det kommer till rasernas historia kan ursprunget till dagens bulldoggar delas upp i följande etapper:

1600-talets tjurhetsning

Den engelska bulldoggen anses vara den ursprungliga bulldoggen. Den har sitt ursprung i 1600-talets England. Rasen härstammar från gamla stridshundar, kända som mastiffer eller bandoggar. Dessa hundar användes ursprungligen i blodiga sporter såsom tjurhetsning.

Namnet ”bulldogg” kommer från deras användning i tjurhetsning – ”bull” står för tjur och ”dog” för hund. I svenskan har ordet ”bulldogg” anpassats från det engelska ordet ”bulldog”. När ord lånas från ett språk till ett annat genomgår de ofta förändringar för att bättre passa det nya språkets fonetik, stavning eller uttal. I svenskan har det blivit vanligt att använda dubbla ”g” i slutet av ordet, för att spegla det svenska uttalet.

1800-talets avelsarbete

Under mitten av 1800-talet började engelska arbetare och hantverkare ta med sig sina bulldoggar till Frankrike. Dessa hundar var oftast mindre än dem som fanns i England på denna tid. Väl i Frankrike korsades hundarna också med andra raser, vilket ledde till uppkomsten av den franska bulldoggen. Detta är en mindre hund med upprättstående öron, kända som ”fladdermusöron”, vilket blev ett distinkt drag för rasen.

Under senare delen av 1800-talet hade tjurhetsningen förbjudits. Då avlades olde english bulldogge fram som som en rekonstruktion av den ursprungliga engelska bulldoggen. Denna ras avlades för att vara rörligare och ha en mer hälsosam andning än den moderna motsvarigheten.

1900- och 2000-talens vidareutveckling

American bulldog är en nyare ras som härstammar från de ursprungliga engelska bulldoggar som fördes till Amerika av immigranter. Under tidigt 1900-tal utvecklades dessa hundar för att vara arbets- och gårdshundar. De blev större och mer rörliga jämfört med den moderna engelska bulldoggen. Den erkändes dock inte som en renrasig hundras förrän på 1970-talet.

Continental bulldog, eller conti som den också kallas, är en av de nyare raserna. Den utvecklades under tidigt 2000-tal. Även denna ras skapades för att vara en sundare variant av Engelsk bulldogg. Här låg fokus på att minska de hälsoproblem som är förknippade med bulldoggens platta ansikte.

Avslutande tankar om bulldoggar

Sammanfattningsvis har bulldoggar generellt en stark och kraftfull fysik med ett karakteristiskt ansikte. De är ofta modiga och lojala, och deras temperament kan variera från lugnt och vänligt till mer vaktande och beskyddande.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *