Hundpejl skog frågetecken

Hur fungerar en hundpejl? Så spåras din hund

Du som undrar hur en hundpejl fungerar i teorin och praktiken grunnar på en bra fråga. Jag har själv undrat detta och därför tagit reda på hur det egentligen ligger till.

Hur fungerar en hundpejl? En GPS-tracker för hundar (hundpejl) fästs vanligtvis i hundens halsband eller sele. Via GPS-teknik pejlas (spåras) hunden och du kan se var den befinner sig. Denna information skickas till din mobil via mobilnätet.

För ytterligare information om enskilda produkter hänvisar jag till min artikel om den bästa hund-GPS:en. I resterande del av detta blogginlägg kommer jag istället att fokusera på hur GPS-trackers för hundar fungerar rent generellt.

Eurasier hund hundpejl
Eurasiern Dwight iförd hundpejl med tillhörande halsband.

Vad är en hundpejl?

En hundpejl är en lite nenhet som fästs i hundens halsband eller sele. Vissa hundpejlar har inbyggda halsband eller medföljande sådana. Dessa manicker syftar till att förse dig som hundägare med en tillförlitlig och aktuell position för var din hund befinner sig.

Med hjälp av en hundpejl kan du övervaka din hunds rörelser och få reda på exakt var hunden befinner sig. Du kan även ta emot viktiga uppdateringar, till exempel när din hund är på väg att lämna din tomt.

Det främsta ändamålet med hundpejlar är att få pejl på hunden och att kunna känna trygghet i att jycken går att hitta om den skulle springa bort.

Så fungerar en hundpejl

Det finns ett antal olika tekniker som kan användas för spårning av exempelvis husdjur. Vanligast är dock att en hundpejl utgörs av en enhet som är försedd med en GPS-sändare och ett SIM-kort. Dessa sitter ofta inuti en manick som fästs i hundens halsband.

Med hjälp av GPS-sändaren kan hundens position inhämtas. Detta förutsätter att enheten har täckning i mobilnätet då informationen är tänkt att skickas till användarens mobiltelefon.

I mångt och mycket fungerar en hundpejl därmed som en mobiltelefon, bortsett från det faktum att den saknar bildskärm och en rad andra funktioner som dagens smartphones är utrustade med.

Värt att notera är att två tekniker här används för att lokalisera hunden med olika syften: GPS-teknik används för att finna hundens position och mobilnätet används för att du som användare ska kunna erhålla denna position i din mobil. Om mobiltäckning saknas kommer därmed inte positionen att kunna skickas till dig.

Hundpejl karta GPS
En hundpejl med GPS-teknik och SIM-kort kan skicka din hunds position till din mobiltelefon.

Områdesövervakning eller realtidsspårning

De flesta hundpejlar har två lägen eller funktioner: områdesövervakning och realtidsspårning.

Områdesövervakning är användbart när hunden befinner sig hemma. Som hundägare kan du då bli informerad om hundens rörelser utan att enhetens batteri dräneras. Detta då uppdatering av husdjurets position inte sker lika ofta medan han eller hon befinner sig inom det som anses vara ett säkert område. Detta är ett område där hunden kan röra sig fritt utan att hamna i trubbel.

Om hunden skulle lämna detta område, kommer hundpejlen omedelbart göra dig uppmärksam på detta. Enheten växlar då över till realtidsspårning. I detta läge uppdateras hundens position mer frekvent. De allra bästa hundpejlarna uppdaterar denna information med bara någon sekunds mellanrum, vilket gör att du enkelt kan ta reda på var hunden befinner sig.

För- och nackdelar med GPS-baserade hundpejlar

Denna typ av system har två nackdelar: du behöver generellt sett betala en månatlig avgift för systemet oavsett om du använder det eller inte, och det kan vara omöjligt att spåra din hund om den befinner sig i ett avlägset område utan mobiltäckning.

Det finns dock även fördelar med att använda sig av en hundpejl med GPS-teknik, en så kallad GPS-tracker: De använder förvisso betydande batterikraft och behöver ofta laddas med några dagars mellanrum beroende på hur frekvent de används och hur ofta de uppdaterar positionen.

Men även om positionen ibland kan visa fel på ett antal meter, ger en hundpejl som spårar din hund visa GPS dig godast möjligheter att hitta din försvunna hund av de alternativ som idag finns tillgängliga på marknaden.

Avslutande tankar om hundpejlar

En hundpejl kan fylla flera funktioner i en hundägares vardag. Den kan förhindra att hunden försvinner spårlöst och ge information om var den befinner sig samt har befunnit sig. Du som känner dig orolig för att din hund riskerar att springa bort kan därmed känna dig tryggare med en hundpejl i hundens halsband.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *