Procent varg i hund omslagsbild

Hur många procent varg är det i en hund?

Det är allmänt känt att hunden härstammar från vargen. Men hur många procent varg är det i en hund?

Generellt sett är tamhunden extremt närbesläktad vargen. Det skiljer endast cirka 0,04 procent mellan arterna i den DNA-sekvens som bestämmer beteendet och de fysiska egenskaperna. Och inget mitokondrie-DNA från hundar har visat ett närmare släktskap till något annat hunddjur.

Det skiljer alltså väldigt lite mellan hundar och vargar rent genetiskt. De bägge arterna är väldigt närbesläktade och har närmast identiska DNA-sekvenser. Men hur pass lika är de egentligen?

Likheten mellan hund och varg hela 99,6 %

1993 jämförde ett forskarteam mitokondrie-DNA från varg och hund. Man fann då att inget annat levande djur var lika nära besläktat tamhunden som vargen. Faktum är att deras mitokondrie-DNA endast skiljer sig åt med blott 2 %. Detta resultat befäste teorin att dagens tamhundar härstammar från just vargen.

Mitokondrie-DNA ärvs från modern utan något gentiskt bidrag från fadern. Detta DNA förändras endast genom de slumpmässiga mutationer som uppstår mellan olika generationer. Detta är en väldigt liten och avskild DNA-sekvens som forskare använder för att beräkna när djurpopulationer först har brutit sig loss från andra populationer. På så vis kan man beräkna det evolutionära förhållandet mellan olika organismer.

I mitten av 2000-talet kunde forskare med hjälp av den senaste tekniken analysera den betydligt längre DNA-sekvens som återfinns i hundars och vargars kromosomer. Detta är de gener som bestämmer en individs fysiska egenskaper och beteenden. Analyserna visade att det fanns en likhet om hela 99,96 % mellan hund och varg.

Två vargar i skogen
Likheten mellan hund och varg är hela 99,6 %

Hybridisering mellan hund och varg uppstår ofta

Faktum är att likheten mellan hundar och vargar är så pass stor att hybridisering ofta uppstår mellan de bägge arterna. Resultatet av korsningar mellan tamhund och varg eller andra närstående hunddjur kallas hundhybrider.

Sett till den biologiska definitionen av arter betyder detta att tamhunden är en underart till vargen. Vargen bär det latinska namnet Canis lupus medan våra hundar kallas Canis lupus familiaris eller Canis lupus domesticus. Tidigare ansågs hunden vara en egen art vid namn Canis familiaris men i själva verrket är det alltså en domesticerad underart till vargen.

Avslutande tankar

Som de allra flesta känner till finns det ett väldigt nära släktskap mellan vargen och dagens tamhundar. Men det förvånar kanske de flesta hundägare att likheten är så pass stor som 99,6 %. Detta trots att vissa hundraser ärr extremt lika vargar både till utseende och beteende.

Vi hoppas att du har funnit denna information intressant och att den har givit dig ny insikt i släktskapet mellan hund och varg. Skriv gärna en kommentar nedan om du vill att vi benar ut någon annan fråga, närbesläktad eller ej!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *