Varg i skog

När blev vargen hund och domesticerades?

Alla har hört historien om Rödluvan och vargen men få känner till hundens historia. Som du säkert känner till härstammar dagens hundar från vargen. Men när blev vargen hund egentligen?

Dagens hundar tros härstamma från en population som i årtusenden levt i Europa. Våra fyrbenta vänner har då utvecklats från en population av vargar som levde för mellan 20 000 och 40 000 år sedan. Men nya forskningsrön indikerar nu att hunden kan ha domesticerats vid åtminstone två tillfällen.

Så hur ligger det egentligen till – när blev vargen hund och hur gick det till? Låt oss gå på djupet och gräva ytterligare i frågan med stöd av vetenskapen!

OBS! Vi har även skrivit en artikel om varför hunden domesticerades. Läs gärna den om du vill få svar på varför detta gjordes!

Så blev vargen hund

Idag kanske din fyrbenta vän ligger i soffan och tittar på tv eller jagar tennisbollar i trädgården. Men för länge sedan var läget annorlunda. Då fanns bara vilda vargar som tävlade om resurser med oss människor. Så hur förändrades egentligen detta förhållande och när blev vargen hund?

Vi kommer nog aldrig att få reda på alla detaljer kring hur människan och vargen först knöt an till varandra. Men forskare studerar än i dag hur det kan ha gått till. De undersöker det verkliga upprinnelsen till att hunden domesticerades och dess evolution från varg till hund.

När och var blev hundar domesticerade?

Pudlar och mopsar är två exempel på hundraser som ser väldigt olika ut. Men om man spårar deras släktträd tillräckligt långt tillbaka härstammar bägge dessa raser från vargar. Såväl dagens vargar som våra hundar är sprungna ur en utdöd vargras som levde för cirka 15 000 till 40 000 år sedan. Detta är man överens om inom vetenskapen. Vissa hävdar också att hundarnas domesticering är en av de mest märkvärdiga händelserna i den mänskliga historian.

Däremot är forskarna inte alls lika ense om hur de länge fruktade vargarna en gång i tiden blev människans bästa vän. Genetiska studier som har utförts har skvallrat om att det kan ha skett i allt från Europa till Mongoliet eller södra Kina.

Och inte heller tidslinjen är forrskarna överrens om. Nyligen flyttades tidpunkten för domesticeringen av hundar tillbaka längre i tiden. Nu tror man att hundarna kan ha blivit tama för omkring 20 000 år sedan men kanske snarare för 40 000 år sedan. Denna nya uppskattning kom efter att man utvunnit och analyserat DNA från två stenålders hundfossil från Tyskland.

Vissa forskare menar att det skedde en enskild domesticering av hundar under stenåldern. Det är alltså förfäderna till dessa som vi lever tillsammans med idag.

Är det då så enkelt som att vi nu har löst mysteriet kring hundars domesticering? Nej, riktigt så enkelt är det tyvärr inte.

Hundskalle skelett
Detaljerna kring hundens domesticering är en svår nöt att knäcka.

Hunden kan ha domesticerats vid flera tillfällen

Faktum är att det i åtminstone en studie har föreslagits att hunden har domesticerats vid fler än ett tillfälle. I den studien analyserade forskarna DNA-sekvenser från kvarlevorna av 59 europeiska hundar. Kvarlevorna ifråga ska vara omkring 3 000 till 14 000 år gamla. Man analyserade även genomet hos en 4 800 år gammal hund som begravs under en forrntida gravhög vid Newgrange på Irland.

Genom att jämföra genomet med flera moderna hundraser och vargar kom de fram till ett resultat. De fastslog att hunden domesticerrades i Asien för minst 14 000 år sedan. Ett annat spännande fynd som de gjorde var att blodslinjerna gick skilda vägar för omkring 14 000 till 6 400 år sedan. De delades då upp i hundar från östasien respektive västeurasien.

Men man har tidigare funnit hundfossil i Europa som daterats till senare datum än så. Därför tror forskarna att hunden har domesticerats två gånger. Den europeiska förgreningen tros dock inte ha bidragit särskilt mycket till dagens hundar.

Det finns också en försvårande faktor när det kommer till att kartlägga hur många gånger hunden har domesticerats. Detta då hundar och vargar genom historien har korsats och därmed grumlat det genetiska vattnet. Detta sker faktiskt än idag med varghybrider av olika slag.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *