Hundar smartare än katter omslagsbild

Är hundar smartare än katter? Svaret kan förvåna dig!

En ständigt pågående debatt är den om vilket sällskapsdjur som är bäst. Och en av de variabler som ofta diskuteras är de olika djurens intelligens. Så är hundar smartare än katter?

Det finns forskning som tyder på att hundar är smartare än katter. Hundar har dubbelt så många neuroner i sin hjärnbark. Detta är en indikation på högre intelligens. Men frågan kan i verkligheten vara mer komplex än så. Och svaret beror också på huruvida vi betraktar intelligens ur vårt perspektiv.

För att nyansera och utveckla vårt svar på detta fråga har vi fördjupat oss i ämnet. Nedan kan du ta del av forskning kring hundars och katters intelligens. Vi delar även med oss av våra tankar på ämnet.

Vill du veta vilka hundraser som är smartast? Klicka dig i sådana fall vidare till vår lista och se vilka raser som är mest intelligenta!

Därför är hundar smartare än katter

Hundar har ungefär dubbelt så många neuroner i sin hjärnbark än vad katter har. Detta är en egenskap som också tyder på att de kan vara dubbelt så intelligenta. Men hur har man då kommit fram till att hundar är smartare än katter?

Det är ett internationellt team med forskare från sex olika universitet som ligger bakom detta forskningsfynd. De länder som finns representerade i teamet är: Danmark, USA, Brasilien och Sydafrika. Deras studie har publicerats i Frontiers in Neuroanatomy.

En av författarna till forskningsrapporten är Suzana Herculano-Houzel. Hon är en neurolog och numera professor vid Vanderbilt University i Nashville. Under det senaste årtiondet har hon ägnat sig åt att studera den kognitiva funktionen hos djur och människor. En metod som hon använder sig av är att räkna antalet neuroner, d.v.s. en viss sorts nervcell i hjärnan.

Detta är för närvarande det mest tillförlitliga sättet att mäta intelligens. Herculano-Houzel liknar det vid att man ”tar hjärnan och förvandlar den till en soppa”. Hon menar att detta är det första steget till att finna neuronerna. Därefter kan forskarna uppskatta antalet neuroner i hjärnan hos människor eller djur.

Därför används neuroner för att mäta intelligens

Neoroner hanterar de signaler med information som hjärnan skickar och tar emot. Ju fler neuroner som finns i hjärnan desto större kognitiv förmåga har ett djur eller en människa.

För att ta reda på hur många neuroner hundar respektive katter har använde sig forskarna i studien av tre hjärnor. En av dessa var från en katt, en annan från en golden retriever och den tredje från en mindre blandrashund. Anledningen till att man använde två hundhjärnor är att hundar varierar så mycket mer i storlek än vad katter gör.

I hundarnas hjärnor fann forskarna omkring 500 miljoner neuroner. Detta är dubbelt så många som de 250 miljoner neuroner som de fann i katthjärnan.

”Därför är den logiska slutsatsen att ja, hundar är mycket mer kapabla än katter.”

Suzana Herculano-Houzel

Så intelligenta är människor och olika slags djur

Utifrån det antalet neuroner man fann i de olika hjärnorna drog forskarna vissa slutsatser. En av dessa är att hundar befinner sig på ungefär samma intelligensnivå som lejon och tvättbjörnar. Katter å sin sida har en intelligens som motsvarar en björns.

För att sätta detta i perspektiv kan vi nämna att människor har överlägset flest neuroner i hjärnbarken av alla levande varelser. Vi har så många som 16 miljarder neuroner. De djur som kommer närmast oss på detta område är våra närmaste släktingar, aporna. Gorillor och orangutanger har ungefär åtta till nio miljarder neuroner. Schimpanser ligger på ett antal om sex till sju miljarder.

Elefanten är en av de mest intelligenta djuren efter primaterna. Elefanter har 5,6 miljarder neuroner. Herculano-Houzel understryker dock att just elefanter har en relativt hög andel neuroner i just hjärnbarken. Anledningen till detta är att denna del av hjärna styr motoriken och hjälper elefanten att röra sin tunga snabel.

Neuroner i en hjärna
Antalet neuroner i hjärnbarken kopplas samman med intelligens hos hundar och andra djur.

Kritiker hävdar att det är svårt att jämföra intelligens

Det kan dock vara något av en förenkling att hävda att hundar är smartare än katter. Detta menar bland annat Brian Hare vid Duke Universitys Canine Cognition Center. Enligt honom ska man vara försiktig med att jämföra olika djurarters intelligens. Han menar bland annat att intelligens är en egenskap som vanligtvis studeras ur ett människocentrerat perspektiv.

Hare har bland annat givit upphov till följande färgstarka citat:

”Att fråga vilken art som är smartast är som att fråga om en hammare är ett bättre verktyg än en skruvmejsel. Varje verktyg är utformat för ett specifikt problem, så självfallet beror det på vilket problem vi försöker lösa.”

Brian Hare

Han menar att alla djurarter har formats av evolutionen för att lösa de problem som är mest avgörande för artens överlevnad och fortplantning. Det är därför lika märkligt att se en delfin sitta i ett träd som en schimpans som fiskar i havet. Men forskning visar att bägge dessa djurarter är att betrakta som genier i sina respektive naturliga levnadsmiljöer.

Detta bör man även betrakta när man diskuterar huruvida hundar är smartare än katter. För när det kommer till jaktförmåga är katter väldigt skickliga. Hundar å sin sida är medelbegåvade och människor relativt obegåvade. Om vi däremot testar de tre djurarternas matematikkunskaper är människan intelligent medan våra sällskapsdjur är mer obegåvade.

Suzana Herculano Houzel är en av de forskare som ligger bakom den studie som vi har berört tidigare i denna artikel. Enligt henne är det svårt att avgöra intelligensen hos djur genom att studera djurens beteenden. Det finns dessutom få studier där man har jämfört hundars och katters kognitiva förmågor.

Så vi bör förmodligen betrakta intelligens som mer nyanserat än svart och vitt. Och som Herculano-Houzel har sagt i en intervju är det viktigt att älska sin hund eller katt så mycket som man själv vill. Detta alldeles oavsett hur många neuroner den har i sin hjärnbark.

Avslutande tankar

Som djurvän med erfarenhet av såväl hundar som katter vet jag att det inte går att säga att den ena djurarten är smartare än den andra. Hundar kan ibland framstå som väldigt intelligenta för att i nästa stund ägna sig åt att äta bajs. Samtidigt kan katter ibland briljera men emellanåt framstå som relativt ointelligenta.

Så vi bör nog sluta att jämföra djurs intelligens ur ett mänskligt perspektiv. Vad vi istället bör ta i beaktande är hur väl olika djurarter är anpassade till sina specifika levnadsmiljöer.

Upplever du att hundar är smartare än katter? Eller är du kanske rentav av den motsatta åsikten? Skriv gärna en kommentar nedan och dela med dig av dina tankar på ämnet!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *