Det går att få katt och hund att gå ihop och trivas

Få katt och hund att gå ihop – så gör du!

Om man ska tro på vad tecknade serier och filmer lär ut är katter och hundar bittra ärkefiender. Men så behöver faktiskt inte alls vara fallet. Många av dessa husdjur kan faktiskt lära sig att samexistera i ett hushåll med lite träning. Detta betyder att du alltså kan få katt och hund att gå ihop så länge som du introducerar dem för varandra på rätt sätt. Här berättar vi hur du går tillväga för att göra detta!

Kan man verkligen få katt och hund att gå ihop?

Ja, faktum är att det är fullt möjligt att få katt och hund att gå ihop. I de allra flesta fall kan nämligen katter och hundar lära sig att samexistera i ett och samma hushåll. Det är dock inte ovanligt att vissa konflikter uppstår i början när de båda husdjuren introduceras för varandra. Detta beror helt enkelt på djurens naturliga beteenden och egenskaper vilka är djupt rotade.

Både katter och hundar är rovdjur som gärna jagar mindre djur

Såväl hundar som katter är i grund och botten rovdjur. Det ligger därför i deras natur att jaga mindre djur. Hur mycket jaktinstinkt en katt eller hund har varierar från fall till fall. Vissa raser har en mer utpräglad jaktinstinkt än andra och det finns även skillnader på individnivå såväl som på gruppnivå. Men överlag finns det vissa hundraser med lägre jaktinstinkt även om enskilda individer av dessa raser kan ha en mer utpräglad sådan. En typisk jakthund tenderar ofta att i högre utsträckning än andra hundar triggas av att jaga eller attackera katter.

Katter betraktar generellt sett inte hundar som byten eftersom hunden vanligtvis är större än vad katten ifråga är. Men när det kommer till små hundraser kan valpar i vissa fall ses som legitima villebråd av en katt. Dessutom kan katter i vissa fall misstolka hundens kroppsspråk och därför försvara sig eller bli rädda för hunden.

Var uppmärksam på revirvaktande när du försöker att få katt och hund att gå ihop

När det kommer till att få katt och hund att gå ihop är det också viktigt att ta hänsyn till de bägge djuren och deras unika egenskaper. Till exempel förekommer revirvaktande och liknande beteenden hos både katter och hundar. Det husdjur som först kom till familjen kan därför känna sig hotad av det nya djuret och försöka vakta sitt revir. Katter kan fräsa eller morra mot hunden för att göra en markering. Hunden kan istället skälla eller morra åt katten för att göra detsamma. Båda dessa arter kan också urinera eller bajsa inomhus för att markera revir samt för att pocka på ägarnas uppmärksamhet.

Generellt sett brukar katter ofta vara lite mer benägna att vakta sitt revir gentemot en ny hund än vice versa. Hunden brukar istället i högre utsträckning se katten som ett bytesdjur och därför jaga efter den. Som tur är går det dock ofta att få en hund och en katt att gå ihop oavsett vem som kom till familjen först.

Hushåll där ägaren har lyckats få katt och hund att gå ihop och gosa med varandra

Vissa katter och hundar går helt enkelt inte ihop

Det är viktigt att ha i åtanke att långt ifrån alla katter och hundar går ihop. Till exempel är det sällan en särskilt bra idé att låta en hyperaktiv och lekfull hund flytta ihop med en räddhågsen katt. Så innan du bestämmer dig för att ta in ett nytt husdjur i hemmet bör du först analysera situationen. Vilken personlighet och energinivå har det nuvarande husdjuret? Försök sedan att matcha dessa egenskaper med det nya djuret för att optimera förutsättningarna för en lyckad introduktion.

Att tänka på för att öka möjligheterna att få katt och hund att gå ihop

Värt att tänka på är att yngre husdjur ofta är lite mer mottagliga för att ta in nya djur i familjen. Med detta sagt bör du också vara uppmärksam om du väljer att ta in en liten valp eller kattunge. Dessa är nämligen känsliga och kan lätt skadas av en större hund eller katt som gillar att leka tufft.

När det kommer till äldre husdjur är dessa ofta fast i sina rutiner och nöjda med dessa. De ser därför inte gärna att det helt plötsligt kommer ett nytt djur till familjen som ska bo i hemmet. Dessutom kan ett nytt husdjur som är yngre och mer aktiv lätt skapa frustration hos de äldre och lugnare djuret.

Om ditt befintliga husdjur har en allvarlig sjukdom eller skada bör du dessutom undvika att skaffa ytterligare ett djur. Detsamma gäller också om husdjuret ifråga har allvarliga beteendeproblem. Om så är fallet bör du istället fokusera på att behandla eller träna djuret först innan du överväger att lägga dig till med ett nytt husdjur.

Har du möjlighet att adoptera en katt eller hund som tidigare har levt med andra husdjur kan detta vara en fördel. Då är nämligen sannolikheten lite högre att du kan få din katt och din hund att gå ihop.

Katter och hundar går inte alltid ihop

Sedan måste vi tyvärr också konstatera att vissa katter och hundar aldrig kan lära sig att acceptera den andre. Till exempel kanske du bara kan ha två hundar eller två katter men inte ett husdjur av respektive art. På samma sätt är det inte heller alltid som två husdjur av samma art kommer överens. Det går helt enkelt inte att med hundra procent säkerhet förutspå hur det kommer att gå i det enskilda fallet.

Katt som ligger i soffan och tittar på hunden som stirrar på katten

Så gör du för att introducera din katt och nya hundvalp

När det kommer till att introducera katt och hund finns det flera olika scenarier. Till exempel kan det vara så att du vill introducera en kattunge för en hund. Eller så är bägge husdjuren ifråga antingen valpar eller vuxna. Här väljer vi dock att förutsätta att du försöker introducera en katt och en hundvalp.

Oavsett vilket som bäst stämmer in på just din situation är det viktigt att du tar det hela försiktigt och är tålmodig. Om du bara kastar ihop de bägge husdjuren och hoppas på det bästa riskerar de nämligen att ryka ihop och skada varandra. Därför rekommenderar vi att du:

  • Börjar försiktigt. Ta det hela försiktigt och låt processen att introducera din katt och nya hundvalp ta lite tid.
  • Håll ett öga på husdjuren. Det är också viktigt att du hela tiden håller ett vakande öga på de bägge husdjuren. I början när du introducerar dem bör de inte ha någon direktkontakt med varandra när du inte är närvarande och kan hålla koll på dem.
  • Var försiktig och tänk på din egen säkerhet. Vi bör även påpeka att det är viktigt att du är försiktig och tänker på att det fort kan gå illa när du introducerar två husdjur för varandra. Om din katt eller hund är upprörd riskerar denna att av misstag rikta sin aggression mot dig. Du kan då bli riven eller biten och på så vis komma till skada.
  • Introducera djuren för varandra gradvis. Det är viktigt att ta små steg framåt och ha ett stort tålamod. Introducera dina husdjur för varandra stegvis och gradvis. Introducera dem också för varandra endast då alla inblandade parter är så lugna och avslappnade som möjligt.
  • Se till att bibehålla kontrollen. Du bör bibehålla kontrollen över situationen och inte vara rädd att baka ett eller flera steg i processen vid behov. Processen kan som sagt var ta flera dagar, veckor eller månader. Först därefter kan du känna att du förhoppningsvis har lyckats få katt och hund att gå ihop.

1. Håll katt och hund åtskilda i bostaden till en början

När du först tar hem ditt nya husdjur till bostaden bör du se till att hålla din hund och din katt åtskilda. Låt katten vistas i ett rum medan hunden vistas i det andra. Använd en hundgrind, ett kompostgaller eller liknande för att skapa en avspärrning mellan rummen.

Låt inte de båda djuren se igenom avspärrningen in till det andra djuret. Till en början räcker det gott med att låta det nya husdjuret i lugn och rå få lukta in sig i hemmet och ostört utforska sin del av bostaden. Om hunden försöker ta sig in till katten kan du tillfälligt behöva använda en canvasbur eller liknande för att hålla hunden i schack.

Två hundar som står på bakbenen och hänger på en hundgrind

Låt husdjuren få upptäcka varandras ljud och dofter

Under de första dagarna bör du sedan låta de båda djuren stegvis upptäcka varandras ljud och dofter. Detta bör fortfarande ske genom en avspärrning eller stängd dörr. Låt gärna dina husdjur lukta på föremål som bär motpartens doft. Belöna dem när de är lugna och nyfikna eller inte ägnar någon större tanke åt föremålen. Om husdjuret visar aggression, oro eller är väldigt upphetsad bör du genast försöka lugna ner situationen. Använd gärna en katt- respektive hundleksak eller liknande för att avleda djurets uppmärksamhet. Straffa dock inte djuret!

Låt de bägge husdjuren få utforska varandras utrymmen

Några gånger om dagen kan du sedan låta det nya husdjuret få chansen att utforska bostaden utan att det andra djuret är närvarande. Om du försöker få din katt och en ny hund att gå ihop bör du med andra ord stänga in katten någon annanstans i hemmet. Låt sedan hunden få utforska resten av ert hem. Sedan bör såklart även katten få utforska hundens utrymme utan att hunden är närvarande.

Förhoppningsvis räcker det med ett fåtal dagar av detta utforskande för att de båda djuren ska tolerera det andra djurets närvaro. Detta utan att överreagera på något sätt. Du bör dock vara förberedd på att det i vissa fall kan ta längre tid än så. Om de bägge husdjuren beter sig som normalt (d.v.s. äter, dricker, kissar och bajsar som vanligt) kan du gå vidare till nästa steg.

2. Låt katten och hunden få se varandra genom en avspärrning

Nu förutsätter vi att du är redo att gå vidare till nästa steg i processen att få hund och katt att gå ihop. Om så inte är fallet bör du fortsätta att träna på det förra steget och inte förhastat gå vidare i denna känsliga process.

I detta steg låter du de båda husdjuren få chansen att se, höra och lukta på varandra genom en avspärrning. Använd en hundgrind eller en barngrind för att hålla de bägge djuren åtskilda. Om du vill kan du gärna ha hunden kopplad för säkerhets skull. Se dock till att inte hålla kopplet spänt medan du introducerar din katt och din hund – använd det endast i nödfall. Det underlättar också om du har en annan person närvarande som kan hjälpa dig att hålla koll på de båda djuren.

Håll de båda husdjuren på ett rimligt avstånd från varandra

Bägge husdjuren bör hållas på ett rimligt avstånd från varandra på respektive sida av avspärrningen. Belöna katten och hunden när de sköter sig på ett bra sätt. Klappa försiktigt både djuren och utstråla ett bestämt lugn. Gör ingen större grej av det hela och om ett av djuren blir orolig, aggressiv, högljudd, överdrivet upphetsad eller liknande bör du avbryta introduktionen. Avlägsna då det husdjuret och återuppta försöket när djuret ifråga är lugnt igen.

Detta steg kan du med fördel upprepa flera gånger per dag under ett antal dagar eller veckor. Du kan även försöka utfodra de båda djuren genom avspärrningen så att de lär sig att äta i varandras närvaro. På så vis kan de även börja förknippa motparten med något positivt (utfodringen). I bästa fall kan du till och med låta de bägge djuren titta på varandra utan att någon av dem överreagerar.

3. Låt din katt och din hund få träffa varandra för första gången

I detta steg är det dags för det så efterlängtade första mötet. Det är viktigt att du har haft tålamod och skyndat sakta genom de tidigare stegen. Som alltid är det viktigt att du bibehålla kontrollen över de bägge husdjuren. Hunden bör vara kopplad men du behöver även vara förberedd på att katten kan vara utåtagerande. Du vill inte att något av djuren kastar sig mot grinden. Om din katt är bekväm med att bära en kattsele kan du gärna låta även katten vara kopplad. I annat fall bör du vara uppmärksam på huruvida din katt försöker hoppa över grinden.

Var uppmärksam och ta det väldigt försiktigt! Om din katt fräser eller liknande mot hunden och du kommer emellan dem riskerar du att bli riven eller biten. I detta steg när du försöker få katt och hund att gå ihop får de båda husdjuren alltså träffa varandra för första gången. Men de bör inte få vidröra varandra utan bara komma tillräckligt nära för att kunna lukta på varann. Om de är lugna nog kan du fortsätta på detta vis under en eller flera dagar innan du fortskrider i processen. I annat fall bör du gå tillbaka till det föregående steget.

4. Låt husdjuren få interagera med varandra under övervakning

Detta är det sista steget i att introducera katt och hund. Här tillåts katten och hunden att vistas i samma rum under din övervakning. Även i detta steg bör dock hunden fortsatt vara kopplad. Katten löper nämligen större risk för att skadas och bör därför tillåtas kunna fly om så krävs utan att behöva jagas av hunden.

Låt husdjuren få interagera med varandra under övervakning i samma rum men endast under kortare stunder. Likt i de tidigare stegen av processen bör du belöna djurens beteenden förutsatt att dessa är önskvärda och positiva. Du kan sedan gradvis öka den tid som djuren tillåts interagera med varandra. De kan också tillåtas komma allt närmare varandra för samma gång så länge som processen fortskrider som planerat.

Värt att notera är att detta steg kan ta allra längst tid. Även här bör du också hålla katten och hunden åtskilda när de lämnas ensamma.

Närbild på en hund och en katt som träffar varandra

5. Nu får katten och hunden bo tillsammans

Med tiden har du förhoppningsvis lyckats få katt och hund att gå ihop på ett bra sätt. De tolererar nu varandra och tillåts därför att bo tillsammans. Om du har tur kan de till och med bli goda vänner och kanske leka och mysa tillsammans. I vissa fall kan det dock vara så att katten och hunden aldrig kan lämnas ensamma tillsammans på ett tryggt och säkert sätt. Du behöver helt enkelt ha huvudet på skaft och göra en så bra bedömning av situationen som är möjligt. Tänk dock på att det är bättre att ta det säkra före det osäkra om du känner dig osäker.

Oavsett hur det går med introduktionen av katt och hund är det viktigt att du låter katten kunna komma undan hunden. Du bör därför ha en del av hemmet som är avspärrat för hunden men som katten har tillgång till. Där kan du placera kattens mat, vatten och kattlåda. Alla dessa ting bör placeras utom hundens åtkomst.

Vanliga frågor om att få katt och hund att gå ihop

Hur kan jag få min katt och min hund att gå ihop?

Det mest effektiva sättet att få katt och hund att gå ihop är att försiktigt introducera dem för varandra. Det kan ofta ta några veckor eller månader för de bägge husdjuren att vänja sig vid varandra. Hur lång tid beror på djurens personligheter.

Avslutande tankar om att få katt och hund att gå ihop

Processen att få katt och hund att gå ihop kan ibland vara allt annan än enkel. Med denna artikel vill vi dock visa att det är fullt möjligt att åstadkomma en lyckad introduktion. Vi vill också visa steg för steg hur du går tillväga för att introducera din katt och din hund. Det är därför som vi har tagit fram denna guide.

Har du själv lyckats introducera din katt och din hund på ett lyckat sätt? Vem av dem bodde i sådana fall först i bostaden och gick det hela friktionsfritt eller uppstod vissa konflikter? Berätta gärna om detta genom att skriva en kommentar i kommentarsfältet nedan!

Liknande artiklar

2 reaktioner på ”Få katt och hund att gå ihop – så gör du!”

  1. Hej, jag och min pojkvän skaffade en katt förra våren. Ihopsättningen med honom och vår hund (då 4) gick relativt smidigt och efter de första dygnen kunde vi lämna de ensamma i korta stunder. Nu har vi dock stött på problem, hunden är väldigt leksaksgalen och låter inte katten leka med sina leksaker. Har du något tips på hur vi kan lösa det?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *