Norrbottenspets – en skällande fågelhund från Sverige

Norrbottenspets är en medelstor skällande fågelhund som kommer från just Norrbottens inland. De är en av Sveriges nationalraser. Dessutom är detta en av de hundar som ser ut som rävar.

Hundarna kräver en hel del fysisk och mental aktivering för att må bra och vill helst jaga. De är uppmärksamma, modiga , livliga och sociala. De passar inte för att ha ensam i en hundgård utan de vill gärna tillbringa tid med sin familj. I Sverige fanns det i slutet av 2021 blott 1988 hundar som var registrerade hos Jordbruksverket.

Fakta om norrbottenspets

Mankhöjd hanar:ca 45 cm
Mankhöjd tikar:ca 42 cm
Vikt hanar:11-15 kg
Vikt tikar:8-12 kg
Specialklubb:Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Norrbottenspets är en av Sveriges nationalraser. Man tror att rasen kommer från mindre lajkor som fanns hos jägare på Nordkalotten redan under förhistorisk tid. Dessa små jaktspetsar har under årtusenden överlevt på grund av det naturliga urvalet där de starkaste och mest effektiva hundarna överlevde och kunde fortplanta sig.

Hundarna användes för att jaga bland annat mård, sobel och hermelin. Detta för att ge sin ägare tillgång till både föda och eftertraktat skinn och päls. 1912 utformades ett utkast till rasstandard på initiativ av svenska kennelklubbens sekreterare Hugo Samzelius.

1936 registrerades de sista två hundarna. Efter andra världskriget rasade dock priset på dessa skinn och pälsar vilket gjorde att intresset för rasen försvann. 1948 ansågs den till och med vara en utdöd ras av den svenska kennelklubben (SKK).

Rasen var dock inte utdöd utan fanns i Norrbottens inland. Där användes hundarna som vakt- och sällskapshund på gårdarna. Tack vare att hängivna jägare hittade flera typiska hundar, främst under senare delen av 1960-delen, så kunde rasen leva vidare genom en målmedveten avel. Därmed kunde man undvika att denna ras tvingades sälla sig till de utdöda hundraserna.

1967 hölls en mönstring med över hundra hundar där ungefär hälften ansågs vara rastypiska. Samma år återinfördes rasen hos SKK och i dess register och en ny rasstandard upprättades. Rasen är erkänd i Finland sedan 1973 och är även internationellt erkänd av FCI.

Norrbottenspets

Användningsområde och mentalitet

Norrbottenspets är en skällande fågelhund som främst används vid jakt på skogsfågel. Hunden ställer fågel i ett träd med ett ståndskall. Den är även effektiv på annat vilt såsom vildsvin, mård och grävling men kan också ibland användas vid jakt på älg och björn. Den passar också bra till eftersök och viltspår.

De tycker om att få arbeta och mår bra av mycket fysisk träning och mental stimulering. De kan tycka att aktivering såsom agility och lydnad kan vara roligt förutom att få jaga såklart. De har ett utpräglat viltintresse men är ofta lugna inomhus. Eftersom rasen är liten och efterfrågan är stor bland jägare som jagar fågel. Det innebär att en del uppfödare helst säljer valpar till de som avser att jaga just fågel med sin hund.

Rasen är alert, livlig och aktiv. Den är också uppmärksam, självsäker och modig. Temperamentet är vänligt och den tycker om mycket uppmärksamhet. De är kärleksfulla, följsamma och sociala hundar som trivs bra i familjens närvaro. Den ska därför inte lämnas ensam varken inomhus eller i en hundgård under hela dagarna. En norrbottenspets beskrivs vara renlig som inte luktar särskilt mycket hund.

Hälsa och pälsvård

Norrbottenspets anses vara en mycket frisk ras. Det förekommer hälsoproblem såsom ögonsjukdomar, epilepsi, höftledsdysplasi (HD), armbågsdysplasi (ED) och lösa knäleder men i relativt liten skala. Hundarna kan bli ganska gamla och kan ha en livslängd på 12-16 år.  

Pälsen på en norrbottenspets består av täckhår som är hårt, kort och rakt samt en fin och tät underull. Pälsen ska ligga relativt tätt mot kroppen. Det är en lättskött päls som endast kräver vanlig skötsel. Hunden badas vid behov. 

Norrbottenspets

Norrbottenspets eller finsk spets?

Är du sugen på att skaffa antingen en norrbottenspets eller en finsk spets? Dessa bägge raser har mycket gemensamt. Båda används idag som skällande fågelhundar och är en av Sveriges respektive Finlands nationalraser. Norrbottenspetsens päls är dock ljusare. De är båda livliga, modiga och behöver både fysisk och mental aktivering för att må bra. 

Vanliga frågor om norrbottenspets

Vad kan man jaga med norrbottenspets?

Man jagar främst skogsfågel men man kan även jaga annat vilt såsom mård, vildsvin men också älg och björn.

Hur är en norrbottenspets?

En norrbottenspets är aktiv, uppmärksam och social. Den är en utpräglad jakthund som behöver mycket fysisk aktivering men också mental stimulering. Den vill gärna vara med sin familj och trivs därför inte att vara ensam under hela dagarna.

Vad kostar en norrbottenspets som valp?

En norrbottenspets kostar ungefär 18 000 till 26 000 kronor som valp. Priset för en valp av denna ras beror bland annat på av vilken uppfödare du köper din hund.

Hur stor blir en norrbotenspets?

En norrbottenspets blir ungefär 42-46 cm hög i mankhöjd. Idealhöjden för en hane är 45 cm medan det är 42 cm för en tik.

Hur mycket väger en norrbottenspets?

En norrbottenspets väger mellan 8 och 15 kg beroende på kön.

Liknande artiklar