Polski owczarek podhalański – en kraftfull herdehund

Polski owczarek podhalański är en ras från bergsmassiven i Polen där den under tusentals år använts som herde- och vakthund. De beskrivs ha en ståtlig attityd och utstrålar styrka och rörlighet. Den står nära den slovenska rasen slovenský cuvac och den ungerska rasen kuvasz. Dessa tre raser påminner om varandra till stor del, inte minst utseendet och storleken.

Det är en självständig, lugn och intelligent arbetande hund. Den ses inte som lämplig att ha som enbart sällskapshund, i lägenhet eller stadsmiljö. Enligt SKK medför också rasen ett särskilt ansvar, detta då den har en stark vaktinstinkt.

Fakta om polski owczarek podhalański

Mankhöjd hanar:65-70 cm
Mankhöjd tikar:60-65 cm
Vikt:35-60 kg
Rasklubb:Klubben för gårds- och boskapsvaktare
Rasgrupp:Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)

Historia

Polski owczarek podhalański är en hundras från Polen. De tros härstamma från de herdehundar som följde med asiatiska stammar som kom till Europa för tusentals år sedan. Vita herdehundar som denna har funnits i flera sekler I Tatrabergen, vilket är en bergskedja på gränsen mellan Slovakien och Polen. Ett annat, äldre ord för rasen är tatrahund.

Den första rasstandarden kom redan 1938. Efter andra världskriget minskade antalet hundar inom rasen och dog nästan ut som så många andra hundraser. Men rasen räddades.

Rasen blev internationellt godkänd av FCI 1967. Den första hunden registrerades i Sverige 2002. I slutet av 2021 fanns det 37 individer som var registrerade hos Jordbruksverket.

Polski owczarek podhalański

Användningsområde och mentalitet

Polski owczarek podhalański har under en lång tid använts som en självständig herde- och vakthund. Hundarna skulle ha översikt över flockarna med djur som oftast var får och getter. De skulle också kunna varna för fara och försvara flocken mot olika hot såsom rovdjur som förekom i bergen. De har en stark och naturlig vaktinstinkt. Även när man tror att de sover så reagerar de snabbt på hot i närheten. De tål även strängt klimat.

Hundarna har ett lugnt temperament. De är intelligenta, uppmärksamma, bestämda, alerta och lojala. Utifrån sina ursprungliga egenskaper anses de inte lämpliga till enbart vara en sällskapshund. De är inte heller lämpliga att ha i en lägenhet eller stadsmiljö.

Den svenska kennelklubben (SKK) beskriver att hundar som till exempel kan ha en stark vaktinstinkt medför ett särskilt ägar- och uppfödaransvar. Om man är intresserad av att äga en polski owczarek podhalański måste man därför överväga detta stora ansvar och se till att man får tillräcklig kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper. Detta kan man till exempel göra genom att läsa resultat från mentalbeskrivningar eller genom att träffa föräldradjuren i sin naturliga miljö.

Hälsa och pälsvård

Eftersom det är en ras med få individer i Sverige kan man inte med säkerhet göra en korrekt bedömning av hälsotillståndet. Rasen sägs ha en livslängd på cirka 10-12 år men detta är givetvis individuellt och beror på olika faktorer.

Rasen ska ha en vit, lång, tjock och riklig päls. Den ska antingen vara rak eller något vågig och upplevas som hård. De ska ha riklig underull. Den tjocka pälsen gör att hundarna både tål och trivs extrema klimat. Pälsen kräver en måttlig pälsvård. Man badar vid behov.

Polski owczarek podhalański

Polski owczarek podhalański eller polski owczarek nizinny?

Båda raserna kommer från Polen och har under en lång period funnits i landet. Polski owczarek nizinny är ursprungligen en vakt- och vallhund men numera främst en sällskapshund. Det är en långhårig och storleksmässigt mindre hund än polski owczarek podhalański.

Polski owczarek nizinny anses vara en trevlig familjehund som helst vill vara med sin familj och som tycker om barn. Polski owczarek podhalański ska dock inte enbart var en sällskapshund och passar inte i lägenhet eller stadsmiljö då de har en stark vaktinstinkt. 

Vanliga frågor om polski owczarek podhalański

Hur är en polski owczarek podhalański?

Polski owczarek podhalański är en arbetande hund med ett lugnt temperament. De är intelligenta och självständiga. De passar inte som bland annat enbart sällskapshund och medför ett särskilt ansvar för hundägare då de har en stark vaktinstinkt.

Liknande artiklar