Norska hundsjukan

Det mystiska sjukdomsutbrottet i Norge 2019

Norska hundsjukan har under den senaste månaden spridit skräck i skandinaviska hundägare. Detta gör att många runtom i landet troligtvis har funderingar kring den mystiska sjukdomen och utbrottet av denna. Därför kommer jag i denna artikel att belysa hundsjukdomen och räta ut de många frågetecken som omgärdar den.

Senaste nytt: Veterinärinstitutet gör bedömningen att utbrottet av den hundsjukdom som ger upphov till blodig diarré är på nedgång. Man tror sig även ha funnit ett orsakssamband i bakterien Providencia alcalifaciens.

Om den mystiska hundsjukdomen

I början av september 2019 började medier rapportera om den hundsjukdom som har kommit att kallas ”norska hundsjukan” och ”norska hunddöden”. På kort tid hade upp till 40 hundar insjuknat med symtom som kräkningar och diarré. De första fallen av sjukdomen rapporterades i Oslo men snart därefter kom ytterligare rapporter från min 13 andra orter.

Det norska veterinärinstitutet hade inget svar på vad som orsakat sjukdomsfallen. Vid obduktioner fann man dock förekomst av två sorters bakterier som misstänktes kunna ligga bakom dessa. Veterinärinstitutet menade även att dess obducenter funnit tecken på blodig tarm samt att man uteslutit vanliga orsaker till hundsjukdomar såsom råttgift och salmonella.

De symtom som hundsjukdomen ger upphov till är i sig inte helt nya – de har visat sig tidigare hos sjuka hundar. Det som skiljer sig åt från tidigare fall är enligt veterinärinstitutet istället den stora ökningen av antalet insjuknade hundar. Sjukdomsfallen är dessutom mer akuta än tidigare – de drabbade hundarnas tillstånd försämras väldigt snabbt.

Få gemensamma nämnare för sjukdomsfallen

Mattilsynet är den statliga myndighet som i Norge ansvarar för tillsyn av växter, djur och näringsmedel. Myndigheten menar att det i dagsläget inte finns någon gemensam nämnare bland de insjuknade hundarna vad gäller ras, ålder, utfodring, kontakt med andra hundar eller område i vilket de har vistats. Det enda sambandet man funnit är att en betydande del av de sjuka hundarna kommer från den sydöstra delen av Norge, Østlandet. Detta område innefattar bland annat huvudstaden Oslo.

Inget svenskt dödsfall i sjukdomen

Den 26 september kom rapporter om att en svensk hund kan ha dött av norska hundsjukan. Hunden i fråga ska ha varit på besök i Norge och efter hemkomsten till Sverige drabbats av blodig diarré för att senare avlida. I dagsläget har det dock inte bekräftats att hunden faktiskt smittats under besöket i Norge. Svenska Kennelklubben (SKK) har dessutom meddelat att hunden i fråga varken var från Skandinavien eller avled till följd av norska hundsjukan.

Karl Ståhl, t.f. statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) menar att myndighetens riskbedömning rörande svenska hundar inte har påverkats av fallet:

Vi har sett att norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har skrivit om ett fall av en hund hemmahörande i Sverige. Den informationen förändrar inte vår bedömning avseende risken för svenska hundar.

Lars Skjegstad, presskommunikatör hos den Norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Mattilsynet, säger också att symtomet blodig diarré inte är sällsynt och påpekar att kopplingen till norska hundsjukan inte är bekräftat:

Blodig diarré är inte ovanlig hos hundar. Och det har inte bekräftats att alla de sjukdoms- och dödsfall vi har hör ihop med utbrottet i Oslotrakten.

Möjliga orsaker till norska hundsjukan

Sasja Rygg, kommunikationsansvarig hos AniCura, intervjuades kort efter sjukdomsutbrottet av Dagbladet. Hon uttalade sig då på följande vis när frågan dök upp om sjukdomen skulle kunna smitta mellan hund och människa:

Vi kan inte säga detta med säkerhet, eftersom vi ännu inte vet vilken slags infektion det är, men det är sällan sjukdomar smittar mellan hund och människa. Vissa bakterier kan det, men vi misstänker att detta är ett virus på grund av det snabba sjukdomsförloppet.

Arbetet med att obducera hundar och att utföra virologiska studier samt labbanalyser är pågående. Genom detta arbete försöker man sätta fingret på den verklige orsaken till norska hundsjukan. Förutom bakterier och virus har även svamp, parasiter samt låg vattenkvalitet nämnts som möjliga orsaker.

Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens är två sorters bakterier som har funnits hos flera av de sjuka hundarna. I dagsläget går det dock varken att fastställe eller utesluta att någon av de bägge bakterierna har någon koppling till norska hundsjukan. Senaste nytt är dock att veterinärinstitutet upplever sig ha funnit ett samband mellan sjukdomen av Providencia-bakterien.

Man tror i dagsläget inte att sjukdomen har någon koppling till hundfoder, och det finns alltså inga tecken på att insjuknade hundar skulle kunna smitta människor.

Myndigheternas råd till hundägare

De norska myndigheterna uppmanar hundägare att hålla sina hundar kopplade samt att vara uppmärksamma på eventuella symtom. I samband med promenader bör hundar inte få träffa andra hundar man möter. Till de rekommendationer som myndigheterna har utfärdats hör även att hundars avföring ska plockas upp och kastas i närmaste soptunna.

Här i Sverige följer Jordbruksverket händelseutvecklingen på andra sidan gränsen. Det finns dock inga begränsningar som förhindrar hundägare att passera mellan länderna.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *