Fyrverkerier

Fyrverkerirädsla inte synonymt med skotträdsla

Att fyrverkerirädsla hos hund skulle vara synonymt med skotträdsla är den allmänna uppfattningen i vårt land. Det finns dock forskning som pekar på att sambandet mellan rädsla för fyrverkerier respektive skott kanske inte är fullt så tydligt som många tror.

Det är därför olyckligt att såväl hundexperter som hundägarföreningar fortsätter att sprida detta påstående, som i bästa fall är en halvsanning. I denna artikel kommer jag med stöd av forskning på området diskutera fyrverkerirädsla och hur det eventuellt korrelerar med skotträdsla.

Om du som jag tycker det är dags att vi går till botten med saken och kastar ett upplysningens ljus på detta missförhållande, får du gärna bidra genom att sprida artikeln i sociala medier. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Fyrverkerier likställs ofta med åska och skott

De tre fenomen som inom vetenskapen anses ligga i topp när det gäller att framkalla rädsla hos hundar är åska, fyrverkerier och gevärs-/pistolskott. Här är jag böjd att hålla med, men jag tror det är viktigt att skilja på dessa ljud då det finns många skillnader mellan dessa. Då syftar jag främst på den oförutsägbara faktorn av pyroteknik som används på ett ansvarslöst sätt.

Det spelar nämligen ingen roll hur trygg din hund tidigare har varit i samband med fyrverkerier – om en pjäs skulle avfyras eller explodera i närheten av hunden kommer dess inställning till pyroteknik sannolikt förändras för all framtid. Hundars rädsla för fyrverkerier tros mycket riktigt bero just på pyroteknikens oförutsägbara, ryckvis återkommande och högintensiva oljud.

Hund jägare
En halvsanning att fyrverkerirädda hundar även lider av skotträdsla.

Grundar sig rädslan i ljudöverkänslighet?

På grund av att hundägare ofta rapporterar om att deras hundar är rädda för såväl åska som fyrverkerier och skott, har det för många blivit en sanning att dessa kan buntas ihop och märkas med etiketten ljudöverkänslighet. Samtidigt reagerar hundar sällan lika starkt på andra märkbara oljud såsom de som skapas av trafiken eller kommer från TV:n.

Här kan jag även dela med mig av viss anektodisk bevisföring. Detta då jag har erfarenhet av en hund som ofta reagerade på starka ljud såsom det tutande ljudet av en backande sopbil. Samtidigt var hunden i fråga väldigt skottfast och lyckades genom tre förstapris i öppen klass på lika många försök spåra sig till ett viltspårschampionat.

För den som inte känner till hur ett viltspårprov går till kan det vara värt att nämna att skott förekommer i öppen klass. Mer om detta kan du läsa i min guide till viltspår

Samma hund var dock oerhört rädd för fyrverkerier. Fyrverkerirädsla hos hundar och andra husdjur tycks vara vanligare än vad många tror. I en Nya Zeeländsk studie fann forskarna att hela 46 procent av husdjuren (som även inkluderade katter) led av fyrverkerirädsla. Det finns också stöd i vetenskapen för min anekdotiska bevisföring, d.v.s. att det faktiskt är stor skillnad på fyrverkerier och skott.

I en norsk studie från 2015 tillfrågades hela 5 000 hundägare om deras husdjurs ljudkänslighet. De ljud som forskarna efterfrågade känslighet inför delades in i fyra kategorier: tung trafik, åska, fyrverkerier och skott. 21 % svarade att deras hundar uppvisar ”kraftiga eller väldigt kraftiga tecken på rädsla” i samband med fyrverkerier. Samtidigt svarade en lägre andel, 14 % att deras hundar var rädda för skott och 10% att hundarna kände rädsla för åska.

Även andra husdjur rädda för fyrverkerier

Även katter och andra djur uppvisar ofta symtom på fyrverkerirädsla. Katter tenderar dock att gömma sig eller hämmas i sitt beteende. Hundar å sin sida uppvisar ofta en rad olika beteenden, såsom flämtande och darrningar. Det är också vanligt att hundar blir ljudliga, rastlösa och/eller ryggar ihop av rädsla.

Anmärkningsvärt är att norska forskare har funnit att graden av fyrverkerirädsla tycks variera mellan olika hundraser. Norsk buhund, shiba och irish softcoated wheaten terrier uppvisade i studien en större rädsla. Pointer, boxer, grand danois och chinese crested dog befann sig i andra änden av spektrat, d.v.s. bland de raser som tycks vara mindre rädda för fyrverkerier. Personligen tror jag dock att skillnaderna är större på individnivå än på gruppnivå.

Avslutande tankar

Många hundar runt om i vårt avlånga land har en rädsla för fyrverkerier. Du som hundägare känner själv din hund bäst och vet troligtvis hur du kan hantera hundens rädsla.

Om du känner att smällandet har gått överstyr kan du delta i Smällarupproret, ett uppror som syftar till att begränsa användandet av fyrverkerier.

Kanske har du även egna tankar om fyrverkerirädsla hos hundar som du vill dela med dig av? Skriv i sådana fall en kommentar nedan – alla respektfulla kommentarer publiceras.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *