Hundar allätare eller köttätare omslagsbild

Är hundar allätare eller köttätare? Kan de vara veganer?

Som vi alla vet är hunden ingen växtätare (herbivorer)! Däremot är våra vovvar vanligtvis köttätare av rang. Men det är heller inga renodlade karnivorer. Så är hundar allätare?

Vissa människor tror felaktigt att hundar måste vara karnivorer eftersom de härstammar från vargen. Sett till hundens anatomi, beteende och födopreferenser är de snarare omnivorer. En hund med hälsosam kosthållning kan äta både animalier och vegetabilier. Hundar är således allätare.

Men för att kunna ge ett än bättre svar på denna fråga behöver vi utveckla resonemanget. Läs vidare för att ta del av vårt fulla resonemang kring huruvida hundar är allätare eller köttätare! Vi kommer även berätta huruvida en hund kan vara vegan eller ej.

Kan en hund vara vegan?

Allt fler svenskar väljer att äta en blandkost, vegetarisk kost eller vegankost. Detta har lett till att många även vill försöka omvandla sina hundar till vegetarianer eller veganer. Men kan en hund vara vegan?

Det korta svaret är att ja, tekniskt sett kan hundar överleva på en vegansk eller vegetarisk kost. Men det ligger inte alls i deras natur att äta en uteslutande växtbaserad föda. En hund behöver tillgodogöra sig en tillräcklig mängd protein för att må bra. En vegansk mat kan därför vara ohälsosam.

Hundar behöver äta kött för att må bra

Det är först på sistone som hundägare i relativt stor utsträckning har börjat överväga att ge sina hundar en vegankost. Därför vet vi i dagsläget alltför lite om fördelarna och nackdelarna med en sådan. Detta gör också att det känns säkrast att behålla de animaliska produkterna i hundens kost.

Hundar har trots allt ätit kött i tusentals år. Vi vet också med säkerhet att de inte är växtätare, även om de potentiellt sett kan vara allätare. Men såväl omnivorer som karnivorer behöver äta kött i någon utsträckning. Detta trots att de kanske inte nödvändigtvis behöver göra detta vid varje måltid.

Hundar behöver också de vitaminer och aminosyror som kött innehåller. Köttet innehåller även viktiga byggstenar som främjar ledhälsa, hud och muskler. Dessutom är hundars matsmältningssystem bättre anpassat för att smälta animalier än vegetabilier. Så det finns anledning att tro att hundar behöver kött för att tillgodogöra sig all nödvändig näring. Att då skära bort köttet ur kostcirkeln utan att ersätta det är sannolikt ingen bra idé.

Med det sagt är det inte heller hälsosamt för din hund att äta stora mängder kött med hög fetthalt. Inte heller processade köttprodukter såsom korv är någon höjdare. Vargar kan förvisso äta feta djur emellanåt, men de behöver å andra sidan jaga dessa djur och leva i flera dagar på födan. Tamhundar har en annan livsstil och erbjuds regelbundna måltider samt lagom med motion. Och de bör därför äta en kost som anpassad till denna livsstil.

Vad är skillnaden mellan karnivorer, herbivorer och omnivorer?

Till att börja med bör vi reda ut begreppen köttätare, allätare och vätätare.

 • Herbivorer kallas de djur som är renodlade växtätare. Tre bra exempel på ett sådant djur är kaniner, hästar och kor. De har gjort sig kända för att äta morötter, hö respektive gräs och andra växtbaserade livsmedel.
 • Karnivorer äter andra djur. Två typexempel på ett köttätande rovdjur är lejon och vargar. De äter gärna gaseller respektive rådjur och andra djur som befinner sig längre ner i näringskedjan. Även katter är karnivorer som behöver protein för att överleva. Vissa katter äter dock även grönsaker och spannmål mellan varven.
 • Omnivorer är allätare som behöver en varierad kost bestående av såväl kött som vegetabiliska livsmedel. Hit hör vi människor och även grisar. Historiskt sett har också hundar placerats i denna kategori.

Varför råder inte konsensus kring hundens kost?

Det är egentligen inte särskilt märkligt att det inte råder konsensus kring tamhundars kost. En orsak till detta är att hundägare vanligtvis är djurälskare och därför ibland väljer en vegetarisk kosthållning. I takt med att veganismen växer sig allt starkare i Sverige ökar även viljan att förändra hundarnas kost. En annan faktor är hållbarhetsaspekten och främjandet av etisk djurhållning.

Men det är viktigt att komma ihåg att våra husdjur ofta har andra behov än vi människor. Därför är det kanske inte möjligt för dem att helt utesluta animaliska livsmedel ur sin kost. Till exempel är katter karnivorer som är i behov av en proteinrik kost. Detta gäller alldeles oavsett om de ibland även äter vegetabiliska livsmedel.

Hundar har dock historiskt sett betraktats som omnivorer, d.v.s. allätare. Den synen innebär att man tror det skulle vara möjligt att utesluta kött och andra animaliska livsmedel ur deras kost. Men i verkligheten är denna fråga lite mer komplex. Och debatten blir inte mer nyanserad i takt med den ökade polariseringen i samhället.

Hundens förfäder äter ibland bär och andra vegetabiliska livsmedel

Hundar härstammar från vargar, och vargen har inte sällan en mer komplex kosthållning än vad katter har. I det vilda ägnar sig vargen främst åt att jaga och äta djur. Men man har även funnit att de kan äta bär och andra vegetabiliska livsmedel som förekommer i naturen.

Vargar i fångenskap har även setts äta de vegetabilier som förekommit i bytesdjurens magar. Forskare är dock oense kring huruvida detta är ett normalt beteende för vargare i det vilda. Men det visar åtminstone att vargen har förmågan och ibland kanske önskan att äta något annat än enbart kött.

Varg som äter kött i snön
I det vilda äter vargar i princip uteslutande kött.

Hundars förmåga att hantera spannmål har förbättrats

Vargar har ibland setts äta spannmål men är inte lika väl anpassade som hundar att göra detta. Forskare har nämligen nyligen studerat de bägge djurarternas gener och funnit viktiga skillnader vad gäller förmågan att smälta spannmålens stärkelse och glukos.

En liknande jämförelse har tidigare gjorts vad gäller genetiken hos jägar- och samlarfolk och människor tillhörande jordbrukssamhället. Jägar- och samlarfolket åt en köttrik diet mellan de jordbrukande människorna åt mer spannmål.

Hundar har mer av en gen som heter AMY2B. Denna gen hjälper dem att bryta ner livsmedel som producerar enzymet amylas. De har även ytterligare en gen som hjälper till att bryta ner maltos till glukos.

Hunden har inte en karnivors tarmsystem

Ett sätt som ibland används för att avgöra huruvida en viss djurart är karnivor eller omnivor är storleken på dess tarmar. Vegetabilier tar längre tid att smälta än vad fallet är med kött. Därför har herbivorer längre tarmar än karnivorer. Omnivorer har förhållandevis långa tarmar för att kunna smälta vegetabilier. Och hundar har alltså längre tarmar än vargar, vilket tyder på att de har utvecklats bort från renodlat köttätande till en allätarkost.

Så även om det är lätt att förstå varför många ser hundar som karnivorer är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. För även om de härstammar från vargen har deras genetik kommit att förändras för att möjliggöra en ökad konsumtion av vegetabilier.

Däremot kan man inte enbart titta på tarmarnas längd för att avgöra huruvida en djurart är köttätare, växtätare eller allätare. Och när man tittar på tarmarnas sammanlagda storlek (längd och omkrets) samt jäsningsprocessen kroppen är hundar och katter lika varandra. Detta tyder på att bägge dessa husdjur är omnivorer, d.v.s. allätare.

Hunden är fortfarande mer av en karnivor

Det går förvisso inte att komma ifrån de betydande genetiska och fysiologiska skillnaderna mellan hundar och vargar. Däremot har hundar fortfarande fler egenskaper som gör dem till kvarnivorer än vad de har drag av omnivorer eller herbivorer. Vi syftar då på bland annat följande egenskaper:

 • Beteendet. Hundar gräver, biter och gör utfall mot föremål eller potentiella byten. Detta är typexempel på beteenden från karnivorer som lever kvar i våra hundar. De härstammar från vargar och andra djur som jagar i flock. Vargar gräver ner föda för senare konsumtion, och att bita och göra utfall är viktiga delar av själva jakten. Även en valp som nafsar efter fötter eller händer ägnar sig åt detta instinktiva beteende.
 • Metabolismen. Hundar och vargar kan gå ganska lång tid utan att äta. Detta är såklart fördelaktigt för djur som tvingas jaga för föda. En hund klarar sig utan föda i upp till fem dagar.
 • Tänderna. Hundars tänder är skapta för att krossa ben och slita isär köttstycken. Även vi människor har spetsiga hörntänder men dessa är små och underutvecklade. Hundar å sin sida har kraftiga käkar och vassa tänder vilket tyder på att de är karnivorer.

Avslutande tankar

Det är viktigt att känna till att hundar är optimerade för att äta kött. Denna vetskap kan nämligen hjälpa dig att göra ett bättre val av hundfoder till din vovve. För även om hundar i vissa hänseenden kan anses vara allätare bör de främst äta animalier. Oavsett om de är karnivorer eller omnivorer bör tyngdpunkten i deras kost utgöras av köttbaserade produkter.

Vad anser du – är hundar allätare eller köttätare? Eller har du till och med valt att göra din hund till vegan? Skriv gärna en kommentar nedan och berätta om din hunds kostvanor samt dina åsikter på ämnet!

Liknande artiklar

2 reaktioner på ”Är hundar allätare eller köttätare? Kan de vara veganer?”

 1. Tack för intressant artikel! Kan en hund få för mycket protein? Är det skillnad mellan raser? Jag har en tibetansk terrier o hört de inte mår bra av för hög halt protein.
  Hur hög andel spannmål brukar vara ok i fodret? Är ris ok, räknas det som spannmål?

  1. Hej Anna,

   Tack för din kommentar och dina intressanta frågor! Först och främst: ja, en hund kan få för mycket protein, även om det är ovanligt. För mycket protein kan belasta njurarna, särskilt hos äldre hundar eller individer med njurproblem. För friska hundar är detta dock sällan ett problem, särskilt om hunden äter ett massproducerat hundfoder.

   Näringsbehovet kan, som du är inne på, skilja sig åt mellan olika raser. Vad gäller behovet hos just din specifika ras rekommenderar jag dig att rådgöra med din uppfödare eller veterinär, då jag inte känner till detaljerna. Men vissa raser kan absolut vara känsliga för vissa typer av mat, inklusive en hög proteinhalt.

   Vad gäller spannmål i hundmat är detta en ganska het potatis till fråga. Spannmål kan ingå i en balanserad kost men bör inte utgöra merparten av fodret. Ja, ris är ett spannmål och används ofta i hundmat eftersom det är lätt att smälta och sällan orsakar allergiska reaktioner – därför ges ris även som en del av skonkost.

   Det finns ingen fast regel för hur hög andel spannmål som är ”okej” i hundmat. Det beror på hundens individuella behov, ålder, aktivitetsnivå och hälsa. En generell riktlinje är att andelen spannmål kan variera mellan 20-60%. Men den exakta andelen beror alltså på flera olika faktorer, och jag är inte rätt person att svara på behovet hos specifika raser.

   Hoppas detta besvarar din fråga!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *