Canadian eskimo dog – en tuff slädhund från Kanada

Canadian eskimo dog är en stark och uthållig hundras från Kanada. Den är väl anpassad för arbetet som slädhund och jakthund under tuffa arktiska förhållanden. Det är en relativt stor hund där hanarna kan bli upp mot 70 cm i mankhöjd och väga upp till 40 kg.

Rasen ska ses som en primitiv hund som domesticerades för specifika arbetsuppgifter i en hård miljö. Därför passar den inte enbart som sällskapshund. Det är en orädd, mentalt stark och vänlig hundras som bland annat har lätt till skall. Den kan reagera kraftigare än andra hundar på olika stimuli såsom mat och därför bör endast vuxna personer hantera hunden.

Fakta om canadian eskimo dog

Mankhöjd hanar:58-70 cm
Mankhöjd tikar:50-60 cm
Vikt hanar:30-40 kg
Vikt tikar:18-30 kg
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Canadian eskimo dog kommer precis som namnet antyder från Kanada. Under tusentals år har rasen varit förknippad med den arktiska kulturen i landet. Hundarna har använts på olika sätt av inuiterna, bland annat som släd- och jakthund. Rasens ursprung är inte helt klarlagt men man tror att de tillsammans med människor emigrerat från Asien till Amerika.

På 1920-talet sägs det ha funnits 20 000 hundar kvar i Kanada. Antalet minskade dock kraftigt i och med konkurrensen från snöskotrar vilket gjorde att man inte hade samma behov av slädhundar. På 1970-talet fanns det därför omkring endast 200 hundar kvar i landet. 1974 inledde man därför ett räddningsprojekt av en stiftelse vid namn “The Eskimo Dog Research Foundation”. Arbetet pågick i sex år och bekostades främst av medel från regeringen. Man köpte in och registrerade hundar från inuiterna som hade hundar kvar på halvöarna Melville Peninsula och Boothia samt Baffinön.

1986 ansåg man att stammen var så pass livskraftig att den kunde erkännas av den kanadensiska kennelklubben. Rasen hade tidigare varit erkänd av en av de amerikanska kennelklubbarna, AKC, men den upphörde 1950 på grund av fåtalet kvarvarande exemplar. 2000 erkändes rasen av Storbritanniens kennelklubb och sedan av den internationella organisationen FCI 2018.

Den första canadian eskimo dog registrerades 2019 i Sverige. I slutet av 2021 fanns det 19 registrerade individer i Sverige hos Jordbruksverket.

Canadian eskimo dog

Användningsområde och mentalitet

Canadian eskimo dog är en slädhund som är kapabel att dra 45-80 kg över distanser upp till 10 mil per dag i otroligt tuffa arktiska förhållanden. Den används också som jakthund där de skulle finna sälarnas andningshål för säljägarna. Hundarna skulle också hålla stora rovdjur som isbjörn och myskoxe på avstånd. På somrarna användes de som klövjehund där de kunde bära upp till 15 kg.

Som slädhund är den inte särskilt snabb och det är också anledningen till varför den inte är en populär ras att använda inom hundsporten vid slädhundstävlingar. Syftet med rasen är istället att de kan dra tungt. De har till exempel används av olika expeditioner på Antarktis.

Denna ras är en utpräglad arbetshund och passar därför inte enbart som sällskapshund. Den har ett stort behov av arbete och motion, och den kräver både friluftsliv och utmaningar. En energikrävande hobby är i stort sett ett måste. Dock måste man vara medveten att den inte kan motionera på samma sätt i varmt väder på grund av risken för värmeslag. Om de inte får utlopp för sina behov kan de få destruktiva beteenden som till exempel att de tuggar på olämpliga saker eller gräver.

Canadian eskimo dog är en arbetsvillig och orädd hundras

Rasens kännetecken är energi, arbetsvilja, mentala styrka och oräddhet. Den är stark och uthållig, nästintill outtröttlig. Den har en stark jaktinstinkt och bör därför inte springa lösa i naturen. En canadian eskimo dog är en vänlig, lekfull och nyfiken hund som är tillgiven mot människor. Den är inte särskilt reserverad mot främmande personer. Den har lätt för att skälla och yla. Hundarna är oftast fullvuxna vid cirka ett års ålder men är inte mentalt mogna förrän omkring tre år.

Rasen är också mycket flockberoende och om det är flera hundar som lever i grupp så utvecklas oftast olika roller och en dominant flockledare. De kan vara aggressiva mot hundar som inte ingår i flocken. Hundarna reagerar också kraftigare på stimuli som mat, lek och i försvarssituationer. Man anser därför att rasen passar till vuxna personer och inte sällskapsdjur till barn. De går oftast inte heller ihop särskilt bra med andra husdjur då dessa kan ses som byten.

Två hundar av rasen canadian eskimo dog
En canadian eskimo dog går sällan bra ihop med andra husdjur.

Hälsa och pälsvård

Generellt är canadian eskimo dog en frisk hundras med få rasspecifika hälsoproblem. Dock är antalet individer i Sverige så få vilket gör det svårt att med säkerhet bedöma hälsotillståndet. Rasen är primitiv och är främst en köttätare med naturlig diet av valross, fisk och ren. De uppnår ofta en ålder på 10-15 år.

Rasen har en så kallad dubbelpäls med grova, raka och hårda täckhår samt mjuk och tät underull. Pälsen skyddar därför mot de extrema arktiska väderförhållandena. Den yttre pälsen är cirka 7-15 cm lång. Hanarna har en pälskrage runt halsen medan tikarna oftast har kortare päls. Pälsen fälls två gånger om året under våren och hösten. Då lossnar underullen i sjok och hunden behöver då borstas. Mellan fällningsperioderna är pälsvården minimal.

Jämförelser med andra hundraser

Undrar du hur canadian eskimo dog står sig i jämförelse med andra, liknande hundraser? Kika då nedan där vi jämför rasen med andra raser!

Närbild på en canadian eskimo dog

Canadian eskimo dog eller american eskimo dog?

Trots att namnen påminner om varandra har dessa två hundraser inte så mycket gemensamt. En american eskimo dog är betydligt mindre, både vad gäller mankhöjd och vikt, och de är alltid vita. Medan den amerikanska hunden är en trevlig sällskapshund är den kanadensiska en utpräglad arbetshund. Bägge raserna har en tendens till att skälla.

Canadian eskimo dog eller alaskan malamute?

En alaskan malamute är aningen mindre än en canadian eskimo dog, både vad gäller mankhöjd och vikt. Båda raserna har en gammal historia och har använts av inuiterna som drag- och slädhundar i tuffa klimatförhållanden. De är båda vänliga hundar men som kan vara dominanta mot andra hundar.

Canadian eskimo dog eller siberian husky?

Båda raserna används som slädhundar. Medan canadian eskimo dog (CED) har sitt ursprung i Kanada har siberian husky sitt i Sibirien. De är båda vana vid stränga väderförhållanden. En siberian husky är dock snabbare medan en CED inte är så snabb utan syftet är att dra tungt.

Canadian eskimo dog kan vara aggressiva mot andra hundar men det är vanligtvis inte en siberian husky. Bägge raserna har en stark jaktinstinkt och kan vara svåra att ha lösa i naturen. De är också arbetsvilliga och flickberoende.

Canadian eskimo dog eller grönlandshund?

CED är mer lågställd än en grönlandshund men de kan vara ungefär lika stora. Pälsen hos bägge raserna är dubbel och fälls årligen. De har liknande ursprungliga användningsområden som draghundar och vid säljakt och trivs bäst om de får arbeta.

Båda är aktiva hundraser som tycker om friluftsaktiviteter. De har också båda stark jaktinstinkt och är vänliga, orädda, mentalt starka och outröttlighet. Medan canadian eskimo dog är flockberoende kan grönlandshunden vara svår att ha en flock med andra hundar.

Vanliga frågor om canadian eskimo dog

Hur är en canadian eskimo dog?

Rasen är stark, energisk, uthållig och orädd. Den är vänlig och tillgiven hund som har lätt för att skälla och yla. Den har ett stort behov av att få arbeta och fysisk stimulans och bör inte vara lös i naturen på grund av sin jaktinstinkt.

Liknande artiklar