Kangal çoban köpeği – en stolt och vaktande hund från Turkiet

Rasnamnet kangal çoban köpeği kanske inte säger dig så mycket, men du kanske tidigare har hört anatolisk herdehund? Detta är samma ras som bytt namn. Denna tuffa boskapsvaktande hundras kommer från Turkiet. Det är en modig, självständig och stolt hund som inte lämpar sig till en förstagångshundägare och inte heller enbart som sällskapshund.

Fakta om kangal çoban köpeği (anatolisk herdehund)

Mankhöjd hanar:74-81 cm
Mankhöjd tikar:71-79 cm
Vikt hanar:50-65 kg
Vikt tikar:40-55 kg
Rasklubb:Klubben för gårds- och boskapsvaktare
Rasgrupp:Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molossre och bergshundar samt sennenhundar)

Historia

Rasens hemland är Turkiet. Det är även deras nationella ras och är högt aktad i landet. I hemlandet har den använts som herdehund för att vakta får och getter. Man är osäker på rasens historia men man tror att dess ursprung är boskapsvaktande hundar från Centralasien. Dessa hundar kom med emigrerande turkiska folkslag som livnärde sig på just boskapsskötsel.

Rasens tidigare namn var anatolisk herdehund. Namnet kangal çoban köpeği kommer från staden Kangal i provinsen Sivas Turkiet. Çoban köpeği är ett samlingsnamn för de olika bergs- och herdehundar som finns i Turkiet.

Ursprunget till rasen handlar om orsaken till att hundarna i hemlandet fått ett mer enhetligt utseende. Detta gäller både själva typen men också på färgen på pälsen. Hundarna förekommer främst i den östra delen av Turkiet där de vaktar en viss typ av får. Dessa får heter akkaraman och har en beige pälsfärg med ett svartmaskat huvud. Fåren finns på stora stäpper som är omgivna av bergskedjor. Detta innebär att populationen av får blir begränsad och miljön ger ett utmärkt kamouflage för både dem och hundarna.

Rasen godkändes på nytt av FCI så sent som 2018

En mer organiserad avel började inledas i USA och Storbritannien. De första individerna importerades till Storbritannien 1965 och registrerades i den brittiska kennelklubben som anatolisk herdehund. De kom till USA redan under 1950-talet men aveln påbörjades inte förrän under 1970-talet då även rasklubben i landet bildades. 1989 antogs deras dåvarande rasstandard av FCI.

Den första kennelklubben med att erkänna rasen under dess nya namn kangal var den brittiska kennelklubben samt en av de större amerikanska kennelklubbarna. Den turkiska kennelklubben godtog rasstandarden för kangal så sent som 2005. 2018 erkändes rasen på nytt genom den turkiska rasstandarden av FCI. Den största skillnaden är att alla hundar måste nu ha en svart mask. Den brittiska och amerikanska rasstandarden tillåter dock hundar utan masken. Rasen är mycket sällsynt i Sverige.

Kangal çoban köpeği

Användningsområde och mentalitet

Som vi redan nämnt är kangal çoban köpeği en herdehund som främst vaktar får mot rovdjur. Det är en ras som har utvecklats utifrån de specifika förutsättningar som funnits. De är kapabla att arbeta hårt under mycket tuffa väderförhållanden, såväl som extrem kyla som hetta. De klarar också att tillsammans med fåren förflytta sig under mycket långa sträckor. Utifrån detta brukar man anse att rasen inte trivs i en lägenhet utan vill helst bo på landet där den kan vara utomhus.

Det är en stolt, självsäker och modig ras. Den är även mycket intelligent och självständig. Rasen är inte aggressiv men har en stor vaktinstinkt. Mot sin ägare är den vänlig och lojal men misstänksam mot främmande personer. Utifrån sina egenskaper lämpar den sig inte som enbart en sällskapshund. Den lämpar sig inte heller för en förstagångshundägare utan kräver en ägare som är erfaren, ansvarsfull och kunnig.

Hälsa och pälsvård

Inom rasen förekommer problem som infektion i halsmandlarna (tonsillit), förstorat hjärta (kardiomyopati) och disposition för magsäcksomvridning. Man ska vara medveten om att en kangal çoban köpeği växer väldigt fort under sitt första levnadsår. Detta kräver en stor noggrannhet vad gäller dess foder, motion och fostran under denna tid. Det är också en hundras av det större slaget och därför behöver man vara medveten om att det kan bli relativt höga foderkostnader.

Pälsen hos en kangal çoban köpeği är kort eller halvlång, vilket varierar beroende på vilket klimat som den vistas i. Pälsen är tät med tjock underull. Man behöver borsta pälsen regelbundet och framförallt under de perioder som hunden fäller.

Jämförelser med andra hundraser

Vi hoppas att du genom att läsa denna artikel har fått en bra bild av hundrasen kangal çoban köpeği. För att ge dig än mer insikt i rasen och dessa profil jämför vi nedan denna anatoliska herdehund med andra raser!

Anatolisk herdehund i närbild

Kangal çoban köpeği eller rottweiler?

Det är båda stora raser som dessutom tillhör samma rasgrupp (schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar). En kangal çoban köpeği är generellt över en decimeter högre än en rottweiler. Däremot kan vikten vara ungefär liknande. Men medan en kangal är mer reslig har rottweilern en mer kompakt kropp.

En kangal är en utpräglad vakt- och herdehund som till exempel inte trivs i en lägenhet. Den lämpar sig inte för enbart sällskapshund och inte heller som en förstagångshund. En rottweiler kan vara en uppskattad sällskapshund men är också en arbetande hund som kräver en hel del fysisk och mental aktivering. Båda raserna kräver därför en erfaren och kunnig hundägare.

Kangal çoban köpeği eller mastiff?

Även om man anser att en kangal çoban köpeği är en stor hund är det inget jämfört med en mastiff. Medan kangalen kan väga upp till 65 kg för hanar, kan mastiffen väga upp till 90-110 kg! Även tikarna blir dubbelt så tunga som en kangal. Mastiffen är en gammal ras som genom tiderna har haft olika uppgifter såsom strids- och vakthund. Numera anses den var en trevlig sällskapshund, något som en kangal çoban köpeği inte är.

Kangal çoban köpeği eller tibetansk mastiff?

En kangal çoban köpeği och en tibetansk mastiff har mer likheter än man kanske kan tro. Den tibetanska mastiffen är dock något lägre i mankhöjd. Båda raserna tycker om att vara utomhus, oavsett väder, och de är anpassade och utvecklade för tuffa klimatförhållanden. De trivs också bäst i mer lantlig miljö med stora ytor.

Båda raserna kan användas som vakthundar och de har en stark vaktinstinkt. En tibetansk mastiff är dock idag främst en sällskapshund, vilket man inte kan anse att en kangal çoban köpeği är. Raserna delar även liknande egenskaper som självständighet och mod och är reserverade mot främlingar.

Kangal çoban köpeği eller dogo argentino?

Båda raserna ingår i samma rasgrupp och har både likheter och skillnader. En dogo argentino är något mindre och lättare än en kangal. En dogo argentino används fortfarande i sitt hemland som jakthund på storvilt. I Sverige är den främst en sällskapshund. En kangal çoban köpeği är dock en vakt- och herdehund och lämpar sig inte enbart som en sällskapshund. Båda raserna har en stark vaktinstinkt och är modiga. Man bör ha tidigare hunderfarenhet och kunskap om man ska ha någon av dessa raser.

Kangal çoban köpeği eller cane corso?

En cane corso är mindre i mankhöjd än en kangal çoban köpeği och är också något lättare. Cane corso används som vakt- och gårdshund men är i Sverige främst en sällskapshund. Båda raserna är mycket tåliga och självständiga, har en hel del vaktinstinkt och kan vara misstänksamma mot främmande människor. Ingen av raserna lämpar sig därför för en förstagångshundägare utan kräver en ansvarsfull, kunnig och erfaren ägare.

Kangal çoban köpeği eller grand danois?

Båda raserna är ungefär lika höga i mankhöjd och ingen av dem kräver särskilt omfattande pälsvård. Under det första levnadsåret händer mycket hos bägge raserna då valparna växer väldigt fort. Detta kräver att valpen får rätt utfodring, lagom motion och fostran.

Raserna delar även samma hälsobekymmer som tonsillit, kardiomyopati och disposition för magsäcksomvridning. De delar även liknande egenskaper som att de är vänliga och kärleksfulla mot sina ägare och misstänksamhet mot främlingar.

Läs mer om grand danois om du är intresserad av att få mer information om den rasen!

Vanliga frågor om kangal çoban köpegi

Hur är en kangal çoban köpeği?

En kangal çoban köpeği är en stolt, modig och självständig boskapsvaktande hund. Den vill gärna vistas utomhus och lämpar sig inte enbart som sällskapshund eller till en ägare  som är oerfaren.

Liknande artiklar